duminică, 17 august 2014

El îl ridică din pulbere pe cel sărman

"1 Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi, slujitori ai Domnului, lăudaţi Numele Domnului!

2 Numele Domnului să fie binecuvântat, de acum şi până-n veci!

3 De la răsăritul soarelui şi până la apusul lui, binecuvântat fie Numele Domnului!

4 Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile, mai presus de ceruri este slava Lui.

5 Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, Cel Ce tronează din înălţime 6 şi totuşi Se apleacă privind spre ceruri şi spre pământ? 

7 El îl ridică din pulbere pe cel sărman şi îl înalţă din gunoi pe cel nevoiaş, 8 ca să-l aşeze la un loc cu cei de neam ales, cu cei de neam ales din poporul Său. 

9 El îi dă celei sterpe o familie, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi-L pe Domnul!" 
Psalmul 113

Niciun comentariu: