sâmbătă, 30 martie 2019

Domnul este Numele Lui!


Citind Scriptura vreau să văd de data asta cum se prezintă Dumnezeu. Am trecut zilele acestea prin Daniel, Osea, Ioel, Amos şi Obadia şi îmi place să văd modul în care Dumnezeu ni se face cunoscut şi ce vrea El să ştiu eu despre cine este El.

El face să găsesc îndurare şi bunăvoinţă înaintea oamenilor.
El este Dumnezeul cerurilor înaintea căruia eu cer îndurare.
El este Cel ce binecuvântă!

A Lui este înţelepciunea şi puterea, El schimbă vremurile şi împrejurările, El răstoarnă şi ridică împăraţi, El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi, El descoperă lucrurile ascunse şi adânci. El ştie ce se află în întuneric şi cu El locuieşte lumina.
El este Dumnezeul părinţilor mei!
El este Dumnezeul care dezvăluie misterele!
El este Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul ce mare, Dumnezeul dumnezeilor şi Stăpânul împăraţilor.
El este Cel care mă poate scăpa şi izbăvi!
El este Cel Preînalt, Cel ce face semne mari şi minuni puternice, Cel a cărui Împărăţie este o împărăţie veşnică iar stăpânirea lui dăinuişte din generaţie în generaţie.

El face ce vrea cu oştirea cerurilor şi cu locuitorii pământului. Nu există nimeni care să-L poată opri sau care să-I poată zice: Ce faci?
Toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte şi El poate să-I smerească pe cei ce umblă cu mândrie.

El este Dumnezeul cel Viu, Care dăinuieşte din veci! Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată iar stăpânirea Lui nu va avea sfârşit. El izbăveşte şi mântuieşte, El face semen şi minuni în ceruri şi pe pământ.
El face dreptate sfinţilor Celui Preînalt!
El este Stăpânul, Dumnezeul mare şi înfricoşător, Cel ce păstrează legământul şi îndurarea faţă de cei ce Îl iubesc şi păzesc poruncile Lui. El este Cel la care este milă şi iertare, Cel ce ne-a dat Legile Lui.
Lui I se zbate inima în El şi I se mişcă lăuntrul de milă. El este Dumnezeu, nu om.
El este Cel la care orfanul găseşte milă!

Căile Lui sunt drepte!
El este Cel ce porunceşte să povestim celor de după noi şi să le spunăm acestora să spună mai departe despre El.
El este Cel Atotputernic.

Domnul îşi face auzit glasul în fruntea oştii Sale.
El este îndurător şi milostiv, încet la mânie şi plin de dragoste, şi-I pare rău când trimite nenorocirea.
El a făcut lucruri mari, a dat ploaie din belşug, ploaie timpurie şi târzie.

El răsplăteşte, răscumpără şi regenerează!
El a făcut minuni pentru mine!
El este Dumnezeul meu!
El toarnă Duhul Său peste mine!

El face semen în cer şi pe pământ!
La glasul Lui cerurile şi pământul se cutremură!
El este Cel ce a întocmit munţii, Cel ce a creat vântul şi i-a descoperit omului gândul Său. El preface răsăritul în întuneric, El umblă pe înălţimile pământului.

Domnul, Dumnezeul Oştirilor este Numele Lui.

El este Cel ce a făcut pleiadele şi Orionul, Cel ce preface întunericul şi dimineaţa şi preschimbă ziua în noapte, Cel ce cheamă apele mării şi le varsă pe suprafaţa pământului – Domnul este Numele Lui!
El aduce într-o clipită prăpădul peste cel tare şi face să vină devastarea peste fortăreaţă!

Stăpânul, Domnul Oştirlor, este Cel ce atinge pământul şi el se topeşte, iar toţi locuitorii lui jelesc.
El este Cel ce şi-a zidit scările în ceruri şi Şi-a întemeiat bolta deasupra pământului!
El este Cel ce cheamă apele mării şi le revarsă pe suprafaţa pământului!

Domnul este Numele Lui!

vineri, 29 martie 2019

bridal shower ... gânduri pentru Luiza!


Dragă Luiza,
Îți doresc să înveți de la Sara! Să ai credința și încredințarea că Dumnezeul care îi vorbește soțului tău e și Dumnezeul tău, că acolo unde te vrea El e cel mai bine pentru voi, că promisiunile Lui se împlinesc chiar dacă răbdarea ta va trebui să treacă prin teste, încercări, necazuri, dureri și șlefuiri!
Dumnezeu nu lucrează pe modul instant!

Îți doresc că în ciuda a tot și toate să zidești casa soțului tău așa cum au făcut Lea și Rahela!

Îți doresc să fii o mamă vigilentă așa cum a fost Rebeca, soția lui Isaac. Ea a avut înțelepciune și ochi deschiși să vadă că soțul ei nu are puterea de a-și îndeplini atribuțiile de tată. A împletit și învelit cuvintele în așa fel încât l-a convins pe Isaac că e bine ceea ce ea a plănuit și și-a trimis fiul iubit departe de ea …numai că să nu se piardă în obiceiurile și tradițiile neamurilor care îi înconjurau.

Îți doresc să faci din casa ta o casă ca a lui Pereț, vestită în Israel. Povestea lui Pereț ne dovedește că din orice context ai proveni, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov are puterea să răscumpere, vindece, regenereze și restaureze.

Îți doresc să înveți de la Iochebed, mama lui Moise! Să ai puterea, tăria și nervii ei și să ții la viața copiilor tăi mai mult decât la legile pe care le dau cei ce pentru o vreme sunt la conducere. Să îți crești copiii investindu-te în așa fel încât aceștia oricât de sus ar urca ierarhic să nu uite ceea ce tu ai sădit în ei.

Îți doresc să te legi de Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov așa cum a făcut Rut și Rahav.

Îți doresc să ții la poporul tău și la credința ta așa cum a făcut Estera, pentru o vreme ca asta Domnul te-a așezat acolo unde ești acum.

Îți doresc să înveți de la Abigail care l-a lăsat pe Nabal, soțul ei, în nebunia lui și a decis să-și salveze casa de la pieire. L-a cucerit pe marele David dând dovadă de înțelepciune, de o bună mânuire a cuvintelor dar și de o atitudine de umilință și reverență.

Îți doresc să înveți de la Maria, mama lui Isus, care după ce aude ce plan are Dumnezeu cu ea a spus “Facă-se după cuvintele tale”. A calculat rapid că putea muri ucisă cu pietre, că Iosif ar putea să o lase, că ar ajunge rușinea cetății. Dar a ales să Îl creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și de atunci … se tot vorbește despre ea.

Îți doresc să înveți de la Lidia, cea care făcea haine oamenilor din cetate. Cred mai mult că ea le învățase pe femeile din cetate să țese, croșeteze, coase și dincolo de haine … cred că a fost o femeie care a văzut potențialul din fiecare om cu care s-a întâlnit, cred că avea o vorbă bună pentru ei și mai cred ca îi iubea pe oameni.

Și îți doresc să fii tu și nu copia nimănui!

Îți doresc să Îl lași pe Dumnezeu să te modeleze și să facă din tine femeia pe care a intenționat El să o facă!


luni, 25 martie 2019

El e în control!


Din Isaia, Ieremia, Plângerile lui Ieremia și Ezechiel am descoperit ceva nou perioada asta. Domnul, de fiecare dată când vorbește, se prezintă. Și spune că este Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Dumnezeul lui Iuda, Stăpânul Domn. Mai spune despre El, în Ezechiel (că asta citesc acum) că e gelos. Și o spune destul de des.

Dar nu se oprește la asta. Atunci când ni se prezintă spune că El este Cel care a creat pământul, El a întins bolta cerului și aici îmi place să las imaginația să se desfățoare și parcă Îl văd cu cerurile în mână ca și cu un material pe care îl aranjează sus pe cer.

Trimite profeții ca să vorbească poporului, El se prezintă acestuia când încă le era binișor, când au pierdut tot sau pe toți din familie, când erau vai de mama lor în exil ...

Indiferent de contextul prin care trecem, El este același ... . El este Stăpânul Domn, Cel ce Singur face minuni, Creatorul, Vindecătorul, Mângăietorul, Răscumpărătorul.

Nu știu de ce însă toate aceste gânduri se leagă de Psalmul 139. Pot să mă prefac că nu Îl cunosc pe Domnul, pot să uit că El nu e în stânga și dreaptă, în față și spate, sus și jos, că nu e lângă mine când îmi e cumplit de greu. El spune că nu mă pot ascunde de El. E cu mine la fiecare pas și îmi știe fiecare gând, știe cursul fiecărei celule și e cu mine în fiecare miliardime de secundă.

Nu sunt singură!

El e în control!

Și e gelos pe mine când mă prefac că nu Îl văd, când durerea și necazul parcă așează o pâclă pe ochii și sufletul meu și nu Îl simt, când nu Îl aud ...

El e în control!


joi, 31 mai 2018

binecuvântare pentru Miriam


Cu vreo 11 ani în urmă, o fată cu ochi mari şi căprui a intrat în viaţa mea şi s-a lipit de inima mea. 

Împreună am plâns, am râs, am gătit, am experimentat minuni şi rugăciuni ascultate, am cântat, însă am şi împărtăşit din durerile şi bucuriile noastre. 

Între timp, anii s-au scurs. Fata cu ochii căprui s-a căsătorit! Neoficial, la nunta lor am avut rol de naşă!

La începutul anului trecut, vestea că a rămas însărcinată ne-a bucurat inimile. Eu i-am găsit rapid nume. Din mai multe motive, numele Moise sau Moshe – scos din apă, părea cel mai potrivit. Dar Moshe era, de fapt, fată, iar părinţii au decis că Miriam e cel mai potrivit nume, e mai aproape de Moise ...

În data de 2 octombrie 2017, la 22.25, Miriam s-a născut!

Miriam, nume evreiesc, înseamnă amărăciune şi rebeliune. Sora lui Moise (Moshe) apare în perioada în care poporul evreu era sclav în Egipt, era o perioadă amară. Miriam nu a fost o femeie care tace şi îndură, una care stă cu mâinile în sân şi aşteaptă să îi cadă de sus. A fost o femeie lider, o femeie cu influenţă. Miriam a compus versurile şi linia melodică a primei cântări despre care citim în Biblie, le-a învăţat pe femei mişcările de dans, le-a invitat şi le-a învăţat să-şi exprime bucuria. 
Scăpaseră cu viaţă! Erau liberi!  
Acolo, pe malul Mării Roşii, s-a scris prima melodie, prima cântare! Iar lidera închinării era Miriam. Aceeaşi Miriam care şi-a riscat viaţa şi a apărut în faţa fetei lui Faraon oferindu-se să găsească o doică pentru copilul "scos din apă".

Miriam dragă, îmi doresc ca părinţii tăi să te crească ca pe Miriam, fata lui Amram şi Iochebed.

Mă rog ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, Cel care te-a plăsmuit şi a vegheat ca nimic rău să nu ţi se întâmple, să te păzească, să te binecuvânteze, să te crească şi să te protejeze. El, Singurul care face minuni, să fie bucuria inimii tale. El să fie Cel care te învaţă cum să fii o femeie lider, model, învăţător pentru fetele şi femeile pe care le va aşeza lângă tine.

Mă rog ca Dumnezeu să îi ţină pe părinţii tăi lângă El şi să te crească în cunoaşterea Lui, să le dea înţelepciune şi pricepere ca să te modeleze cu blândeţe, să le dea putere să tacă şi să nu te provoace la mânie şi resentimente, la amărăciune.

În acelaşi timp, mă rog ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov să aşeze lângă tine oameni ca Moise şi Aaron, adică oameni dispuşi să înveţe, să se lase folosiţi de Dumnezeu pentru a vedea, experimenta şi povesti minunile Lui, oameni care să nu se împotrivească chemării divine şi care sunt transformaţi în eroi ai credinţei.

marți, 13 martie 2018

Despre minunea de la Beith Lechem!

Anul acesta, pentru mine, a debutat năvalnic, cu schimbări, vânzări, achiziţionări, notari, bănci, vizionări de case şi apartamente, peripeţii comice ... Mi-a scos Domnul în cale îngeri, oameni bandaje de dragoste, oameni cu idei bune şi demne de luat în seamă, oameni cu inimă mare care vor să mă ajute ...
Doamna de la bancă, o doamnă foarte scumpă şi drăguţă, m-a consiliat, ajutat să înţeleg procesul prin care urma să trecem împreună pentru Prima Casă. Mi-a plăcut de ea că nu a încercat să îmi bage pe gât o altă opţiune de achiziţionare a unei case ... Când m-am prezentat la bancă cu precontractul, a început să îmi explice ce mă aşteaptă, ce piedici pot apărea, ce s-ar putea ivi şi m-ar putea împiedeca în procesul achiziţionării apartamentului.
Nu m-am recunoscut când m-am auzit spunându-i, „Casa asta e o minune pentru mine. Eu cred că Dumnezeu face minuni. Şi eu le aştept!”. S-a uitat la mine îngăduitor şi ironic încercând să fie înţelegătoare şi zâmbitoare.
A doua zi dimineaţă, m-a sunat şi mi-a spus că nu înţelege ce s-a întâmplat dar banca mi-a acordat împrumutul.
M-a chemat iar la ea şi mi-a spus ce urmează, ce se mai poate ivi. I-am răspuns că ma rog pentru casa asta. La care ea s-a grăbit să spună „Da, rugaţi-vă! Aşa! E bine!”. Am mai făcut ceva drumuri la bancă după asta şi ieri, m-a chemat iar. Fondul de garantare a aprobat împrumutul. Nu a rezistat şi m-a mângâiat încurajator pe spate ... era bucuroasă pentru mine.
Studiind Scriptura, m-am tot gândit ce fel de oameni erau patriarhii, Moise, David, Iosua şi toată pleiada eroilor care sunt lăudaţi pentru credinţa lor. Ce făceau de aveau aşa credinţă? Cum erau ei de au decis să lase tot şi să plece, să creadă, să spere în ceva nevăzut ...
La notar şi la bancă, au încercat să îmi spună că e posibil ca ceea ce eu încerc, să nu fie posibil. Dar o voce îmi reamintea că ceea ce mi-a promis, se va împlini. Nu era vocea mea. La cât sunt eu de stresată şi plină de îndoieli ... în nici un caz nu era gândul meu. Era şoapta Duhului Sfânt care mă întărea şi mă ajuta să nu intru pe panta îndoielilor.
Cred că apartamentul acesta e o minune pe care Domnul o face cu mine, pentru mine şi pentru toţi îngerii deghizaţi care vor intra în ea.
Cred ca numele de Beith Lechem nu a fost ideea mea. Oridecâte ori mă rugam pentru casă, acest nume îmi venea în minte. Beith Lechem înseamnă Casa Pâinii!
Cred că Domnul mă ajută să experimentez credinţa patriarhilor şi a pleiadei de eroi din Scriptură ca să văd că aceştia erau oameni ... la fel ca mine.
Am promis că voi povesti minunile Lui făcute cu mine, în mine şi pentru mine şi de asta vă şi povestesc toate astea.
Cred că El va lungi şi lăţi banii ca să mobilez şi aranjez casa.
Casa asta e o minune, un răspuns la multe rugăciuni, o promisiune, o binecuvântare! E o casă cerută cu un scop foarte precis: să mă las folosită de Domnul în lucrarea cu fetele şi femeile pe care Domnul le-a aşezat lângă mine iar ele, să găsească, în Beith Lechem, Pâinea, Pacea, Adevărul, Vindecarea, Eliberarea, Mântuirea, Regenerarea, Răscumpărarea ce doar Isus Christos le poate da.
E casa Lui iar eu sunt doar administratorul! El e Pâinea Vieţii!