duminică, 3 ianuarie 2016

Eu sunt DOMNUL, Eu nu mă schimb!

Faptele Apostolilor m-a provocat la studiu și la un soi de gelozie ce încă nu știu dacă e sfântă. Văd că apostolii știau Scripturile, citau din ele, le conexau, știau profețiile despre Mesia, au fost cu Isus Christos = Yeshua HaMaschiach, au înțeles că El este Cel așteptat, profețit, Cuvântul, Lumina, Viața, Adevărul, Calea, Salvatorul, Mântuitorul. și-au pus încrederea în El, au acceptat că El este Dumnezeu Întrupat, Fiul Lui Dumnezeu, au primit Duhul Sfânt = Ruach Hakodesh. 

Am trecut de câteva ori prin Psalmi, în diferite traduceri. Am luat apoi profeții mari și mici, cărțile scrise înainte de robia babiloniană, în timpul asediului, în robie, după eliberare, din nou în Israel. L-am (re)descoperit pe Domnul Oștirilor =  y'hwäh tz'väôt. Tot meditez la acest Nume găsit în cărțile Amos, Zaharia, Hagai și altele. 

Domnul Oștirilor are oști pe care eu nu le văd. Dar dacă eu nu le văd  ... nu înseamnă că ele nu există. El e Stăpânul, e Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților.

"5 Stăpânul, Domnul Oştirilor, este Cel Ce atinge pământul, şi el se topeşte, iar toţi locuitorii lui jelesc. ....

6 El este Cel Ce Şi-a zidit scările în ceruri şi Şi-a întemeiat bolta deasupra pământului! El este Cel Ce cheamă apele mării şi le revarsă pe suprafaţa pământului! Domnul este Numele Lui! " Amos 9:5-7

"6 Eu sunt DOMNUL, Eu nu mă schimb! De aceea, voi, urmaşi ai lui Iacov, n-aţi pierit! " Maleahi 3:6


Ancient Covenant Ministries

Niciun comentariu: