marți, 1 iulie 2014

Ridică-te! Străluceşte!

Nu l-am abandonat pe Isaia, nici nu am uitat de el. Dar, pe lângă perioada aglomerată pe care am parcurs-o, am două cuvinte din Isaia 60 care m-au frământat: "Ridică-te! Străluceşte!". Aş fi putut să trec mai departe, să sar elegant peste capitolul 60 însă ... nu pot face asta. Am întors cuvintele astea două pe toate feţe ...

Sâmbătă, la o nuntă, m-am întâlnit cu Beniamin Fărăgău şi i-am spus de cuvintele mele. El mi-a sugerat să mă întorc la capitolul 58 că acolo e cheia. Imediat i-am menţionat că am studiat deja capitolul 58 din Isaia. El numai a zâmbit. Am ajuns acasă şi l-am recitit. Dar am recitit tot versetul 1 din capitolul 60: "Ridică-te! Străluceşte! Căci lumina ta a venit şi slava DOMNULUI a răsărit peste tine."

Lumina mea a venit şi Slava Domnului a răsărit peste mine. Cine e Lumina mea? Cum şi când a răsărit Slava Domnului peste mine? Nu pot pricepe ceea ce scrie în Noul Testament sau Noul Legământ fără să ştiu ce scrie în Vechiul Legământ. Noul Legământ fără Vechiul Legământ nu are sens şi logică, e ca o poveste fără început.  Ioan in capitolul 1 scrie clar că Lumina mea este Isus Christos = Yeshua HaMaschiach. Şi El a venit! Mesia = Maschiach a venit, s-a întrupat, a trăit pe pământ, a luat păcatul meu şi al omenirii asupra Lui şi Le-a purtat pe cruce. A murit pentru mine ca eu să am viaţă prin sângele Lui. El este Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este Lumina!

Mai mult de atât, acceptând că El e Salvatorul, Mântuitorul, Răscumpărătorul şi Domnul meu, El vine să trăiască în mine. Nu ştiu cum face asta şi nici nu îmi bat capul cu asta. L-am acceptat şi văd ce schimbări face în mine, cu mine şi pentru mine. El e Lumina mea şi eu sunt vasul ce poartă Lumina. Dacă mă încăpăţânez şi vreau să fac numai ce vreau eu, vreau doar dreptatea mea, doar mofturile şi nazurile mele împlinite, Lumina nu poate străluci. Trebuie să vreau să las Lumina să fie Lumină în viaţa mea.

Eu nu am puterea să mă ridic şi nici să strălucesc. Puterea vine de la Isus Christos = Yeshua HaMaschiach prin Duhul Sfânt = Ruach HaKodesh.

Şi ce treabă are capitolul 58 cu versetul acesta din Isaia? Păi are. Lumina va străluci dacă fac ce spune in Isaia 58:
"1 «Strigă tare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă! Fă-i cunoscută poporului Meu răzvrătirea şi casei lui Iacov – păcatele!
2 Zi de zi ei Mă caută şi par dornici să cunoască căile Mele, ca un neam care ar practica dreptatea şi n-ar fi părăsit porunca Dumnezeului lor. Îmi cer hotărâri drepte şi par dornici să se apropie de Dumnezeu.
3 ‘De ce când postim Tu nu vezi? De ce când ne smerim Tu nu iei seama?’ Pentru că în ziua postului vostru vă satisfaceţi propriile dorinţe şi vă asupriţi toţi lucrătorii.
4 Pentru că atunci când postiţi vă certaţi, vă luptaţi şi vă loviţi plini de răutate cu pumnul. Postind cum faceţi voi azi, nu vă veţi face vocea auzită în înălţimi.
5 Oare aşa arată postul care-Mi este plăcut – o zi în care omul să se chinuie pe sine, să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce în sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută DOMNULUI?
6 Iată postul care-Mi este plăcut: să dezlegi lanţurile nedreptăţii, să desfaci legăturile jugului, să-i eliberezi pe cei asupriţi şi să zdrobeşti orice jug,
7 să-ţi împarţi pâinea cu cel flămând, să le oferi săracilor fără casă un adăpost, iar când vezi un om gol, să-l acoperi şi să nu te ascunzi de cel ce este rudă cu tine.
8 Atunci lumina ta va răsări ca zorii şi vindecarea ta va apărea repede; atunci dreptatea ta va merge înaintea ta, iar slava DOMNULUI îţi va fi ariergarda.
9 Atunci vei chema, iar DOMNUL va răspunde; vei striga după ajutor, iar El va spune: ‘Iată-mă!’ Dacă vei înlătura din mijlocul tău asuprirea, învinuirea şi vorbirea răutăcioasă,
10 dacă te vei lipsi pe tine în folosul celui flămând şi dacă vei sătura nevoile celui sărman, atunci lumina ta va răsări în întuneric, iar noaptea ta va fi ca amiaza.
11 DOMNUL te va călăuzi tot timpul, îţi va împlini nevoile chiar în locuri uscate de soare şi-ţi va întări oasele. Vei fi ca o grădină bine udată şi ca un izvor de apă, ale cărui ape nu seacă niciodată.
12 Ai tăi îţi vor rezidi vechile ruine şi vei ridica din nou temeliile generaţiilor străbune; vei fi numit: ‘Dregătorul spărturilor’, ‘Restauratorul străzilor locuite’.
13 Dacă îţi vei opri piciorul de la a pângări Sabatul şi de la a-ţi satisface propriile plăceri în ziua Mea sfântă, dacă Sabatul va fi o desfătare pentru tine şi ziua sfântă a DOMNULUI – o zi onorată, dacă o vei cinsti prin a nu merge pe calea ta, prin a nu face ceea ce-ţi place şi prin a nu vorbi lucruri fără folos,
14 atunci te vei desfăta în DOMNUL, te voi face să străbaţi înălţimile ţării şi te voi hrăni cu moştenirea părintelui tău Iacov», căci gura DOMNULUI a vorbit."

M-am apucat de verificat, cercetat şi Îl rog pe Tata = Aba Avinu să mă ierte, sfinţească şi curăţească!

Niciun comentariu: