duminică, 1 februarie 2015

Hineni! El Elohe Cella!

La 130 de ani, vin fii lui Iacov din Egipt şi îi spun că Iosif trăieşte, e viu, e al doilea după Faraon şi îi cheamă pe toţi în Egipt. Vederea nu mai era ca acum 22 de ani. La 130 de ani, nu îţi mai arde să te muţi aşa usor. În ultima călătorie murise dragostea vieţii lui, Rahela. Îşi face bagajul cu miliarde de gânduri zbătându-se în cap. Pleacă de la Hebron la Beer Şeba. Aici e un loc special pentru familia lui. Îi povestise Isaac despre acest loc.

La Beer Şeba, Avraam şi Isaac au zidit altare şi L-au chemat pe Domnul.
Avraam " a chemat acolo Numele Domnului (Shem Yahweh), Dumnezeul cel Veşnic (El Olam)" (Geneza 21:33)
" Isaac a zidit acolo un altar şi a chemat Numele Domnului (Shem Yahweh)" Geneza 26:25)
Isaac ajunge la Beer Şeba şi "a adus jertfe Dumnezeului (Elohim) tatălui său, Isaac" (Geneza 46:1)

Iacov are mari temeri cu privire la călătoria asta. Isaac nu a avut voie să plece în Egipt când a fost foamete. El să meargă? Dar oare Iosif chiar trăieşte? Ar vrea ca Iosif să îi închidă ochii când va muri.  E o dorinţă nerostită. E doar un gând ascuns de-al lui.

Într-o vedenie de noapte, Dumnezeu îi vorbeşte şi îl strigă cu numele de Iacov. I se schimbase numele în Israel şi văd că acum nu face nazuri. Nu se preface că nu aude când este strigat cu vechiul nume. Dar mai mult de atât, mă impresionează ceea ce spune: "Iata-ma!" = Hineni! Sunt aici! Sunt gata! Trimite-mă! Sunt pregătit să fac ceea ce spui! Sunt gata să plec unde mă trimiţi! Sunt gata să ascult! Sunt gata!

"când a ajuns la Beer-Şeba, a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac" Geneza 46:1
"3 - Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău; nu te teme să te duci în Egipt, pentru că acolo te voi face un neam mare. 4 Eu Însumi voi merge cu tine în Egipt şi te voi aduce înapoi, iar Iosif îţi va închide ochii. " Geneza 46:3-4

Dumnezeu i se arată, îl linişteşte şi Îi promite că merge cu el, că va fi cu el şi în Egipt. Dorinţa lui nerostită devine o promisiune de la Dumnezeu. Iosif îi va închide ochii când va muri. 

La 130 de ani, îşi trăieşte viaţa de credinţă tot public. Zideşte un altar şi la zidirea unui altar e nevoie de pietre mari, de oameni cu putere fizică. Se taie animalele, se aduc jertfe. Iacov cheamă Numele Domnului public, în faţa fiilor săi, a nepoţilor, a nurorilor lui. Erau acolo 66 de persoane. 

Hineni! nu e doar "Iată-mă!"
Nu se mai zidesc altare în ziua de azi. Jertfele s-au încheiat o dată cu jertfa perfectă a lui Isus Christos = Yeshua HaMaschiach. Dar Numele Domnului este chemat şi astăzi. 
Am temeri şi eu ca Iacov. Cum reactionez?
Îl chem pe Domnul?

Când Domnul îmi vorbeşte spun Hineni?
Dacă nu spun asta atunci ce spun?
Sunt gata să fac ceea ce îmi spune?
Sunt gata să mă duc unde mă trimite?
Sunt gata să ascult?
Sunt gata practic sau teoretic?

Am decis să spun HINENI când Domnul îmi vorbeşte!
Am decis ca în ciuda a toţi şi toate să mă încred în Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov.
Am decis să fac din Elohim, Dumnezeul meu. El Elohe Cella!

Niciun comentariu: