sâmbătă, 27 februarie 2016

El face imposibilul posibil!

Terah, Avraam, Isaac, Iacov, Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Iosif, Beniamin, Dan, Neftali, Gad, Așer, Moise și Aaron, Iosua, Caleb sunt parte a unei povești. Dar nu numai atât. Fac parte dintr-un plan mai mare decât au putut ei pricepe. Povestea lor continuă și acum, în zilele mele. Și eu fac parte din povestea asta.

Terah este chemat să iasă din Ur, Caldeea. Își ia familia și lucrurile și pleacă. Dar se oprește în Haran. Fiul său, Avraam este chemat să iasă din Haran și să meargă în Canaan. Primește o promisiune, un legământ și o țară. Nu înțelege tot ce aude. Dar crede și pleacă.

Am trecut prin cele 5 cărți ale lui Moise și prin Iosua.

În Iosua 21, am găsit un pasaj care îmi arată că Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov este Cel Credincios.
"43 DOMNUL a dat astfel lui Israel toată ţara pe care a jurat părinţilor lor că le-o va da, iar ei au luat-o în stăpânire şi au locuit în ea.
44 DOMNUL le-a dat odihnă din toate părţile, aşa cum jurase părinţilor lor. Nimeni nu le-a putut sta împotrivă.
DOMNUL i-a dat pe toţi duşmanii în mâna lor.
45 Nu a rămas neîmplinit nici unul din lucrurile bune pe care DOMNUL le-a promis casei lui Israel. Toate s-au împlinit."

Terah a murit in Haran.
Avraam a murit și a fost îngropat la Macpela.
Isaac moare în Beer-Șeba.
Iacov moare în Egipt.
Cei 12 patriarhi mor în Egipt.
Moise moare pe vârful muntelui Pisga fără să intre în Canaan.
Intră în țara promisă Iosua și Caleb împreună cu poporul Israel.

Domnul promite că va face un neam mare dintr-un bărbat ce avea o soție stearpă. Apare fiul promis la o vârstă când menopauza era instalată cu vârf și indesat.
Isaac își ia o soție frumoasă dar care este stearpă. Dar promisiunea merge mai departe și apar gemenii Esau și Iacov.
Iacov fură binecuvântarea și fuge dar promisiunea merge mai departe și apar cei 12 patriarhi.
Promisiunea o dă Domnul și El face imposibilul posibil. Ceea ce a spus, promis, se împlinește!
Ajung în Egipt.
Vine robia.
Apare Moise.
Dispare Moise.
Apare Moise aducându-le aminte de o promisiune.
Trec Marea Roșie.
Vin anii de pustiu în care mor răzvrătiții și necredincioșii.
Moare Moise.
Rămâne Iosua cu ei și cuceresc teritoriu după teritoriu.
Promisiunea se împlinește.

Sunt parte din promisiunea făcută lui Avraam, Isaac și Iacov. Ei nu m-au văzut dar mă vor vedea!

Niciun comentariu: