duminică, 29 aprilie 2012

El Roi!

13 Agar L-a numit pe Domnul Care i-a vorbit: „Dumnezeul Care mă vede“  אֵל רֳאִי EL Ro'iy {ro-ee'} , zicându-şi: „L-am văzut într-adevăr aici pe Cel Care mă vede.“ Geneza 16:13

"1 Cântaţi Domnului un cântec nou, cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! 

2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi-I Numele! Vestiţi în fiecare zi mântuirea Lui!

3 Istorisiţi printre neamuri slava Lui şi printre toate popoarele – minunile Lui! 

4 Căci mare este Domnul şi vrednic de laudă, El este mai de temut decât toţi zeii. 

5 Toţi zeii popoarelor sunt doar nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile. 

6 Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui, iar puterea şi slava – în Lăcaşul Lui. 

7 Familii ale popoarelor, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinstiţi-I puterea! 

8 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său! Aduceţi un dar şi veniţi în curţile Lui! 

9 Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte! Tremuraţi înaintea Lui, voi, de pe întreg pământul! 

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte! De aceea lumea stă neclintită şi nu poate fi clătinată. El va judeca popoarele cu nepărtinire.“ 

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul! Să vuiască marea şi tot ce este în ea! 

12 Să tresalte câmpia şi tot ce este pe ea! Atunci toţi copacii pădurii vor striga de bucurie 13 înaintea Domnului, căci El vine, vine să judece pământul, să judece lumea cu dreptate şi popoarele după credincioşia Sa." Psalmul 96
SHIRU L'ADONAI / SING TO THE LORD (PSALM 96:1-2)

SING TO THE LORD A BRAND NEW SONG
SING TO THE LORD ALL THE EARTH
SING TO THE LORD BLESS HIS NAME
PROCLAIM FROM DAY TO DAY HIS SALVATION (YESHUA)

HALELU HALELU HALELU HALELU
HALELU HALELU HALELU YAH [2X]

SHIRU L'ADONAI SHIR CHADASH
SHIRU L'ADONAI KOL HA'ARETZ
SHIRU L'ADONAI BARCHU SH'MO
BAS'RU MI YOM LE YOM YESHUATO

HALELU HALELU HALELU HALELU
HALELU HALELU HALELU YAH [2X]

SING ZION SHOUT YERUSHALAIM SING SHOUT ZION

HALELU HALELU HALELU HALELU
HALELU HALELU HALELU YAH [2X]

YESHUA, YESHUA HALLELUYAH [2X]

Niciun comentariu: