vineri, 13 aprilie 2012

Eli, Eli, lema sabachthani?

Vineri, Nisan 14, este ziua dinaintea mesei de Paște. Imi amintesc că Paștele a început după apusul sorelui din Nisan 14, adică ar fi Nisan 15. Nisan 14 a început la apusul zilei de joi, ora 6 seara și s-a sfârșit la apusul soarelui, vineri, la 6 PM, după ora noastră. Levitic 23:5-6 " 5 în a paisprezecea zi a lunii întâi, între cele două seri2, va fi Paştele Domnului, 6 iar în a cincisprezecea zi a acestei luni va fi Sărbătoarea Azimelor în cinstea Domnului; timp de şapte zile să mâncaţi azime. "

Tot vineri este și ziua pregătirii Sărbătorii Azimilor. Unii sunt confuzi cu privire la expresia: "ziua pregătirii Paștelor" folosită în Ioan 19:14 " 14 Era Ziua Pregătirii Paştelui " Matei 27:62 " 62 A doua zi, cea de după Ziua Pregătirii, conducătorii preoţilor şi fariseii s-au adunat împreună la Pilat "

Iuda este identificat ca trădător- Mat 26:21-25 "21 În timp ce mâncau, Isus le-a zis: 
– Adevărat vă spun că unul dintre voi Mă va trăda.
22 Ei s-au întristat foarte tare şi au început să-L întrebe unul câte unul: 
– Nu cumva sunt eu, Doamne?
23 El le-a răspuns: 
– Cel ce-şi pune mâna în castron împreună cu Mine, acela Mă va trăda! 24 Da, Fiul Omului Se duce după cum este scris cu privire la El, dar vai de omul acela prin care este trădat Fiul Omului! Era mai bine pentru acel om dacă nu s-ar fi născut!
25 Iuda, trădătorul, a întrebat: 
– Nu cumva sunt eu acela, Rabbi? 
Isus i-a răspuns: 
– Este aşa cum spui. "
Marcu 14:18-21, Luca 22:21-23, Ioan 13:21-30

Isus a participat împreună cu ucenicii la masa de Paște, după care a instituit Cina Domnului- Matei 26:26-29 "26 În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi! Acesta este trupul Meu.“
27 Apoi a luat un pahar şi, după ce a adus mulţumiri, l-a dat ucenicilor şi a zis: 
„Beţi toţi din el, 28 căci acesta este sângele Meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor. 29 Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.“ "Marcu 14:22-25, Luca 22:14-16 

În jurul orei 12 PM, timpul roman, Isus se retrage în Ghetsimani și este arestat.
Matei 26:30-56 "30 După ce au cântat psalmii8, s-au dus spre Muntele Măslinilor.
31 Atunci Isus le-a zis: 
– În noaptea aceasta toţi vă veţi poticni în Mine, pentru că este scris: „Voi lovi păstorul, şi oile turmei vor fi risipite!“ 32 Dar după învierea Mea voi merge înaintea voastră în Galileea.
33 Petru I-a răspuns: 
– Chiar dacă toţi se vor poticni în Tine, eu nu mă voi poticni niciodată!
34 Isus i-a zis: 
– Adevărat îţi spun că în noaptea aceasta, înainte de cântatul cocoşului, te vei lepăda de Mine de trei ori!
35 Petru I-a răspuns: 
– Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, eu tot nu mă voi lepăda de Tine! 
Şi toţi ucenicii au spus la fel.
36 Atunci Isus a venit cu ei într-un loc numit Ghetsimani şi le-a zis ucenicilor: 
„Staţi jos aici în timp ce Eu Mă voi duce acolo să mă rog!“
37 I-a luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să se întristeze şi să se mâhnească. 38 Atunci le-a zis: 
„Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine!“
39 S-a depărtat puţin, a căzut cu faţa la pământ şi s-a rugat: 
„Tată, dacă este posibil, să fie îndepărtat de la Mine paharul acesta! Totuşi, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!“
40 Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. El i-a zis lui Petru: 
„Aşadar, n-aţi putut veghea împreună cu Mine nici măcar o oră? 41 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită! Duhul într-adevăr este doritor, dar carnea este neputincioasă!“
42 S-a îndepărtat a doua oară şi s-a rugat din nou, zicând: 
„Tată, dacă nu se poate să fie îndepărtat acest pahar de la Mine fără să-l beau, facă-se voia Ta!“
43 A venit iarăşi la ucenici şi i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. 44 I-a lăsat iarăşi, s-a îndepărtat şi s-a rugat pentru a treia oară, spunând aceleaşi cuvinte. 
45 Atunci a venit la ucenici şi le-a zis: 
„Încă mai dormiţi şi vă odihniţi? Iată, s-a apropiat ceasul! Fiul Omului este trădat în mâinile păcătoşilor. 46 Sculaţi-vă! Să mergem! Iată că se apropie cel ce Mă trădează!“
47 În timp ce El încă vorbea, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, împreună cu o mulţime mare de oameni cu săbii şi ciomege, trimişi de conducătorii preoţilor şi de bătrânii poporului. 48 Trădătorul le dăduse următorul semn: 
„Cel pe Care-L voi săruta, Acela este! Să-L arestaţi!“
49 El a venit imediat la Isus şi I-a zis: 
– Salutare, Rabbi! 
Şi L-a sărutat.
50 Isus i-a zis: 
– Prietene, fă potrivit cu ceea ce eşti aici să faci! 
Atunci ei s-au apropiat, au pus mâna pe Isus şi L-au arestat.
51 Şi iată că unul dintre cei ce erau cu Isus a întins mâna, şi-a scos sabia şi l-a lovit pe robul marelui preot, tăindu-i o ureche.
52 Însă Isus i-a zis: 
„Pune-ţi sabia la loc, căci toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri! 53 Sau crezi că n-aş putea să-L rog pe Tatăl Meu, Care Mi-ar pune chiar acum la dispoziţie mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 54 Dar cum s-ar împlini atunci Scripturile, care spun că aşa trebuie să se întâmple?“
55 În ceasul acela, Isus a zis mulţimilor: 
„Aţi ieşit să Mă prindeţi cu săbii şi ciomege, ca pe un tâlhar? În fiecare zi Mă aşezam în Templu şi dădeam învăţătură, dar nu M-aţi arestat! 56 Însă toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească scrierile profeţilor.“ 
Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit."
Marcu 14:26-52, Luca 22:39-53, Ioan 18:1-12.

12 AM- 6 AM timpul roman, (tot în ziua Nisan 14) procesele au loc înainte de ivirea zorilor

6 AM timpul roman ("al șaselea ceas" Ioan 19:14). Evreii spun lui Pilat: "Nu avem alt rege decât Cezarul"

Răstignirea a început în jurul orei 9 am (ceasul al treilea - Marcu 15:25). Isus a murit exact în momentul în care Mielul de Paște trebuia înjunghiat la Templu, ceasul al nouălea din ziua Nisan 14 (adică vineri ora 3 PM). Din momentul îngropării Domnului Isus până la apusul soarelui evreii consideră a fi prima zi în mormânt chiar dacă au fost doar câteva ore. Toate acestea au avut loc în ”ziua pregătirii” – nu doar pentru cea de-a 7-a zi de Sabat, ci și pentru Praznicul Azimilor care urma să vină. 

De la amiază până la ora 3 PM, timpul roman, (ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, după timpul evreiesc) a fost întuneric. Aceasta ar putea fi împlinirea literală din Exod 12:6 unde mielul pascal trebuia sacrificat "între cele două seri". 
Între orele 3-5 PM mii de miei sunt sacrificați pentru Paște în același timp cu moartea Domnului Isus.

Ioan 19:31 Fluierele picioarelor au fost zdrobite pentru că era ziua pregătirii și Sâmbătă era ”o zi mare”

Cele două Marii privesc pe Iosif și pe Nicodim îngropându-L pe Isus

Niciun comentariu: