duminică, 5 august 2012

Psalmul 32

1 Al lui David. Un maschil (un poem instructiv, didactic).

Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată, de cel al cărui păcat este acoperit! 

2 Ferice de omul căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina şi în duhul căruia nu există înşelăciune! 

3 Când tăceam, mi se uscau oasele din pricina gemetelor mele necurmate. 4 Zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; vlaga îmi ajunsese ca o uscăciune văratică. 

Sela
 
5 Atunci mi-am mărturisit păcatul şi nu Ţi-am ascuns vina mea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile!“, şi astfel Tu mi-ai iertat vina şi păcatul. 

Sela.

6 De aceea fiecare credincios să Ţi se roage la timpul potrivit, iar când apele vor fi mari, pe el nu-l vor atinge. 

7 Tu eşti un adăpost pentru mine! Tu mă vei păzi de necaz, înconjurându-mă cu cântări de izbăvire! 

Sela 

8 „Eu te voi instrui şi te voi învăţa calea pe care trebuie să mergi; te voi sfătui şi ochiul Meu va veghea asupra ta. 9 Nu fi ca un cal sau ca un catâr fără discernământ, care numai strunit cu un frâu şi cu o zăbală se apropie de tine!“ 

10 De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare. 

11 Bucuraţi-vă în Domnul, înveseliţi-vă, voi, cei drepţi! 

Strigaţi de bucurie, toţi cei cu inima cinstită!"
Imagine primita pe e-mail.

Niciun comentariu: