marți, 21 august 2012

Tir

"1 O profeţie cu privire la Tir. 
„Văitaţi-vă, corăbii de Tarşiş, căci fortăreaţa şi portul vă sunt distruse! Din Chitim au primit această veste.
2 Tăceţi, locuitori ai ţărmului, precum şi voi, negustori din Sidon, care v-aţi îmbogăţit din negoţul pe mare!
3 Străbătând ape multe, grâul era adus din Şihor; secerişul Nilului era venitul Tirului, acesta devenind locul de negoţ al neamurilor.
4 Să-ţi fie ruşine, Sidon, fortăreaţă a mării! Căci marea a vorbit astfel: «N-am avut dureri, nici n-am născut; n-am îngrijit băieţi, nici n-am crescut fete.»
5 Când va ajunge vestea în Egipt, se vor îngrozi de cele auzite despre Tir.
6 Treceţi spre Tarşiş! Văitaţi-vă, locuitori ai ţărmului!
7 Aceasta să fie, oare, cetatea voastră plină de veselie, cetatea întemeiată din vremuri străvechi, ai cărei paşi au dus-o până departe, întemeind colonii?" Isaia 23:1-7

De ce? 

"12 „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre regele Tirului! Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: 

«Erai un semn al perfecţiunii, plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe. 13 Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre preţioase: cu sard, topaz, diamant, hrisolit, onix, iaspis, safir, turcoaz şi smarald. Bijuteriile şi filigranele tale erau din aur, pregătite încă din ziua în care ai fost creat. 

14 Te-am pus să fii un heruvim păzitor; erai pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. 15 Ai fost fără vină în căile tale din ziua în care ai fost creat şi până când s-a găsit nedreptate în tine. 

16 Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de violenţă şi ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu şi te-am îndepărtat, heruvim păzitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.
 
17 Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale şi ţi-ai pervertit înţelepciunea din cauza splendorii tale! De aceea te-am aruncat la pământ şi te-am expus înaintea regilor, ca să fi o privelişte pentru ei! 

18 Prin mulţimea nelegiuirilor tale şi a negoţului tău necinstit ţi-ai pângărit sanctuarele. De aceea am făcut să iasă un foc din mijlocul tău, care te-a mistuit, şi te-am făcut scrum pe pământ, înaintea tuturor celor ce te priveau.
19 Toţi cei ce te cunosc dintre popoare sunt înmărmuriţi din pricina ta. Ai parte de un sfârşit îngrozitor şi nu vei mai exista vreodată!»“" Ezechiel 28:12-19

Niciun comentariu: