miercuri, 5 noiembrie 2014

Căutaţi-Mă, ca să trăiţi!

"4 Aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: «Căutaţi-Mă, ca să trăiţi!
....
6 Căutaţi-L pe Domnul, ca să trăiţi, ...

7 Ei sunt cei ce prefac judecata în pelin şi aruncă dreptatea la pământ!

8 El însă este Cel Ce a făcut Pleiadele şi Orionul, Cel Ce preface întunericul în dimineaţă şi preschimbă ziua în noapte, Cel Ce cheamă apele mării şi le varsă pe suprafaţa pământului – Domnul este Numele Lui!

9 El aduce într-o clipă prăpădul peste cel tare şi face să vină devastarea peste fortăreaţă.

10 Ei îl urăsc pe cel ce decide la poarta cetăţii şi le este scârbă de cel ce vorbeşte cu corectitudine.

11 De aceea, pentru că l-aţi călcat în picioare pe cel sărac şi aţi luat de la el taxe în grâne, chiar dacă aţi construit case de piatră, nu veţi locui în ele; chiar dacă aţi sădit vii plăcute, nu veţi bea din vinul lor!

12 Căci Eu ştiu cât de multe sunt nelegiuirile voastre şi cât de mari sunt păcatele voastre! Voi îl asupriţi pe cel drept, luaţi mită şi îi nedreptăţiţi pe cei nevoiaşi la poarta cetăţii.

13 De aceea, în vremuri ca acestea, cel prudent rămâne tăcut, căci sunt vremuri rele.

14 Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi! Astfel Domnul,Dumnezeul Oştirilor, va fi cu voi, aşa cum spuneţi că este!

15 Urâţi răul, iubiţi binele şi statorniciţi dreptatea la poarta cetăţii! Poate că Domnul, Dumnezeul Oştirilor, va arăta bunăvoinţă faţă de rămăşiţa lui Iosif. " Amos 5

Niciun comentariu: