duminică, 10 iunie 2012

Psalm 46 - este cu noi!

1 Pentru dirijor. Al korahiţilor. De cântat în alamot (soprano). Un cântec.

Dumnezeu este adăpostul şi tăria noastră, un ajutor Care nu lipseşte niciodată în necaz! 

2 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar clătina pământul şi s-ar zgudui munţii în inima mărilor, 3 chiar dacă i-ar vui şi i-ar fierbe apele şi s-ar ridica până acolo, încât să se cutremure munţii! 

Sela

4 Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, Locul Sfânt al locuinţelor Celui Preaînalt. 

5 Câtă vreme este Dumnezeu în mijlocul ei, nu se clatină; Dumnezeu îi vine în ajutor la fiecare revărsat la zorilor.
 
6 Neamurile strigă, regatele se clatină, la glasul Lui chiar şi pământul se topeşte. 

7 Domnul Oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este întăritura noastră! 

Sela
 
8 Veniţi şi priviţi lucrările Domnului, prin care El a pustiit pământul! 

9 El opreşte războaiele până la capătul lumii, zdrobeşte arcul, rupe lancea şi arde în foc carele.
 
10 „Opriţi-vă şi recunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu, că sunt înălţat peste neamuri, că sunt înălţat peste pământ!“
 
11 Domnul Oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este întăritura noastră! 

Sela

Niciun comentariu: