duminică, 29 iulie 2012

Dumnezeul meu, nu întârzia!

"1 Am nădăjduit în Domnul, iar El S-a aplecat înspre mine şi mi-a ascultat strigătul. 2 M-a scos din groapa pieirii, din murdăria mocirlei. Mi-a pus piciorul pe stâncă şi mi-a întărit paşii. 3 Mi-a pus în gură un cântec nou, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi vor vedea, se vor teme şi se vor încrede în Domnul. 

4 Ferice de omul care îşi pune încrederea în Domnul, care nu se abate spre cei trufaşi şi nici spre cei ce se închină la idoli!
 
5 Doamne, Dumnezeul meu, multe sunt minunile şi planurile Tale pe care le-ai făcut faţă de noi! Nimeni nu se poate asemăna cu Tine! Am vrut să le vestesc şi să vorbesc despre ele, dar sunt prea multe ca să le povestesc! 6 Tu nu ai dorit nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Tu nu ai cerut nici ardere de tot, nici jertfă pentru păcat. 

7 Atunci am zis: „Iată că vin! În sulul cărţii este scris despre mine. 8 Îmi găsesc plăcerea în a face voia Ta, Dumnezeul meu; Legea Ta este înăuntrul meu.“ 9 Vestesc dreptatea Ta în adunarea cea mare; Tu, Doamne, ştii că nu-mi închid buzele! 10 Nu ascund dreptatea Ta în inima mea, ci vorbesc despre credincioşia şi mântuirea Ta; nu acopăr îndurarea şi adevărul Tău înaintea marii adunări. 

11 Doamne, nu-Ţi opri mila faţă de mine! Fie ca îndurarea Ta şi credincioşia Ta să mă păzească mereu!
12 Căci rele fără număr mă înconjoară; păcatele mele m-au copleşit şi nu mai sunt în stare să văd; sunt mai multe decât perii capului meu şi-mi înmoaie inima. 13 Binevoieşte, Doamne, de mă izbăveşte! Doamne, vino degrabă în ajutorul meu! 

14 Să se facă de râs şi să rămână de ruşine cu toţii, cei ce caută să-mi piardă viaţa! Să dea înapoi şi să fie umiliţi cei ce-mi doresc răul! 15 Să rămână înmărmuriţi din pricina ruşinii lor cei ce-mi ziceau: „Ha! Ha!“
16 Să se bucure însă şi să se veselească în Tine toţi cei ce Te caută! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică mereu: „Mărit să fie Domnul!“ 

17 Cât despre mine, eu sunt sărman şi lipsit, dar Stăpânul se va gândi la mine.
Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu! 
Dumnezeul meu, nu întârzia!" Psalmul 40

Niciun comentariu: