miercuri, 7 ianuarie 2015

Cine este Acesta, înveşmântat atât de frumos, păşind atât de plin de putere?!

O vreme m-am oprit din studiul meu în Isaia. Am ajuns la capitolul 60 si ... parcă creierul meu nu mai conexa nimic. Am citit profeţii mari şi mici. Am înţeles şi mai bine contextul lui Isaia ... dar tot nu puteam trece mai departe. M-a frământat oprirea asta şi am decis să merg mai departe, să studiez chiar dacă nu înţeleg totul.

Unii comentatori mă enervează la culme. Profeţiile pentru Israel le atribuie bisericii. O fac cu îndrăzneală şi nonşalanţă. Am învăţat că textul trebuie studiat în context şi nu de pe unde vreau eu şi să îi dau conotaţiile ce mi se par mie interesante.

Scriam la începutul anului, că am unele lucruri neclare şi că vreau să le clarific. Am decis să nu mă opresc din studiu până voi înţelege eu pe deplin anumite lucruri ci să îmi continui studiul. 

Din nou, Isaia mă uimeşte cum Îl vede pe Isus Christos = Yeshua HaMaschiach cu 700 de ani înainte de întrupare. 
"– Cine este Acesta, Care vine din Edom, Care vine cu hainele roşii din Boţra?! Cine este Acesta, înveşmântat atât de frumos, păşind atât de plin de putere?! 
– Eu sunt, Cel Ce vorbesc cu dreptate şi Care am putere să mântuiesc!
2 – De ce-Ţi sunt hainele roşii şi veşmintele ca ale unuia care calcă în teasc?
3 – Eu singur am călcat în teasc, iar dintre popoare n-a fost nimeni cu Mine. Le-am călcat în mânia Mea, le-am călcat în picioare în furia Mea. Sângele lor Mi-a stropit hainele, astfel că pe toate Mi le-am pătat. 4 Căci ziua răzbunării era în inima Mea şi anul răscumpărării Mele sosise. 5 M-am uitat şi nu era nimeni să Mă ajute; am fost uimit căci nu era nimeni să Mă sprijine; prin urmare, puterea Mea Mi-a adus izbândă şi mânia Mea M-a sprijinit. 6 Am călcat în picioare popoare în mânia Mea, le-am îmbătat în furia Mea şi le-am vărsat sângele pe pământ." Isaia 63:1-6

Tot despre haine înmuiate în sânge scrie şi Ioan în Apocalipsa 19:11-16 
"11 Am văzut cerul deschis şi iată că era un cal alb. Cel ce îl călărea era numit „Cel Credincios şi Adevărat“. El judecă şi se războieşte cu dreptate. 12 Ochii Lui erau ca flacăra focului, iar pe cap avea multe diademe. Avea un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaşte în afară de El.
13 Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge, iar numele Lui este „Cuvântul lui Dumnezeu“. "

Şi tot de la Ioan aflu: 
"1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. 5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a învins-o. 

6 Era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. 7 El a venit ca martor ca să depună mărturie despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu el era Lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre Lumină.

9 Lumina adevărată, Care îl luminează pe orice om, venea în lume. 10 El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 

11 A venit la ceea ce era a Lui, dar ai Săi nu L-au primit. 12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul5 să devină copii ai lui Dumnezeu, 13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 

14 Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. 

15 Ioan depunea mărturie despre El şi striga: „Acesta este Cel despre Care spuneam: «Cel Ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine!»“
16 Fiindcă noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har. 17 Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos. 18 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul născut, El Însuşi Dumnezeu, Cel Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut." Ioan 1:1-18

Isaia este trimis să aducă vestea bună, să aducă speranţă evreilor din Iuda însă celor ce erau deja împrăştiaţi. Cuvântul S-a Întrupat şi a locuit printre noi scrie Ioan. Cuvântul este Numele Celui ce a biruit moartea, Celui ce este Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Celui ce este Fiul Lui Dumnezeu. Cuvântul este Isus Christos = Yeshua HaMaschiach. 

Cum să nu îmi tresalte inima de bucurie când citesc versetul acesta? 
"Cine este Acesta, înveşmântat atât de frumos, păşind atât de plin de putere?! 
– Eu sunt, Cel Ce vorbesc cu dreptate şi Care am putere să mântuiesc! "

Niciun comentariu: