sâmbătă, 24 ianuarie 2015

La dragoste se răspunde cu dragoste!

M-am tot întrebat cum au fost crescuţi Iosif, Estera, David şi Daniel de au rămas credincioşi în ciuda dificultăţilor pe care le-au avut de înfruntat. Sau, cum au fost educaţi, cum le-a fost prezentat Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov de ei au rămas lipiţi de El? Pilda semănătorului (Matei 13) are un răspuns la întrebarea mea. Sămânţa e aceeaşi, Pământul în care cade sămânţa e diferit.

Frământându-mă cu asta, am realizat un alt lucru. Dumnezeu nu L-a trimis pe Isus Christos = Yeshua HaMaschiach în lume într-o familie bogată, nu L-a crescut ca pe un răsfăţat. Isus Christos = Yeshua HaMaschiach a ales să răspundă cu dragoste la dragostea Tatălui.

Deşi am citit Evanghelia după Ioan de zeci de ori, abia acum realizez dragostea şi ascultarea din dragoste dintre Tată şi Fiu. Teoretic ştiam că asta e relaţia. Acum însă tânjeşte inima mea să fie şi ea în această relaţie. Citesc şi sufletul palpită la cât de frumos vorbeşte Isus Christos = Yeshua HaMaschiach despre Tatăl Său.

"35 Tatăl Îl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui. " Ioan 3:35

"34 Isus le-a mai zis: – Mâncarea Mea este să fac voia Celui Ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui." Ioan 4:34

"17 Însă Isus le-a zis: „Tatăl Meu lucrează până acum, iar Eu, de asemenea, lucrez!“
...
19 Prin urmare, Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine, ci doar ceea ce-L vede pe Tatăl făcând. Ceea ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai. 

20 Căci Tatăl Îl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face El; şi Îi va arăta lucrări mai mari decât acestea, pentru ca voi să vă minunaţi. 

21 Într-adevăr, aşa cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă oricui doreşte El! 

22 Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului, 23 pentru ca toţi să-L onoreze pe Fiul aşa cum Îl onorează pe Tatăl. Cel ce nu-L onorează pe Fiul nu-L onorează nici pe Tatăl, Care L-a trimis. 

24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel Ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă. 

25 Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce ascultă vor trăi. 

26 Căci aşa cum Tatăl are viaţa în Sine Însuşi, tot aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine Însuşi 27 şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului. 

28 Nu vă miraţi de acest lucru, pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui 29 şi vor ieşi afară – cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei ce au înfăptuit răul vor învia pentru judecată. 

30 Eu nu pot face nimic de la Mine; Eu judec după cum aud, şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Celui Ce M-a trimis." Ioan 5:17-30

Prin sângele Lui Isus Christos = Yeshua HaMaschiach sunt înfiată şi sunt fiica Tatălui. Realizez cu tristeţe că nu am înţeles multă vreme dragostea asta, nu am răspuns la ea. Nu m-am gândit niciodată că "Mâncarea Mea este să fac voia" Lui. 

M-am străduit să înţeleg logic dragostea dintre Tată şi Fiu. Mai mult de atât, am proiectat asupra Lor experienţele mele şi am văzut dragostea Lor prin lentilele mele. 

Realizez că dragostea nu se înţelege, diseacă, analizează. Dragostea nu e logică! La dragoste se răspunde cu dragoste!

"Tatăl Îl iubeşte pe Fiul"

Tatăl mă iubeşte şi pe mine!

Vrea să mă las iubită!
Vreau să Îl las să îmi vindece inima, mintea şi sufletul ca să răspund la dragostea Lui!

Niciun comentariu: