sâmbătă, 3 ianuarie 2015

Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte!

"1 Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, daţi Domnului slava şi puterea! 

2 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său! 

Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte!
 
3 Glasul Domnului răsună deasupra apelor. 

Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul; Domnul este deasupra apelor mari. 

4 Glasul Domnului răsună cu putere, glasul Domnului răsună cu măreţie.

5 Glasul Domnului doboară cedrii; Domnul doboară cedrii Libanului. 6 El face Libanul să sară ca viţeii şi Sirionul – ca puii de bivoli. 

7 Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.

8 Glasul Domnului învolburează pustia, Domnul învolburează pustia Kadeş. 

9 Glasul Domnului apleacă stejarii şi despoaie pădurile; în Templul Său toţi strigă: „Slavă!“ 

10 În timpul potopului Domnul era pe tron; Domnul va trona ca împărat pe vecie. 

11 Domnul dă tărie poporului Său. Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace." Psalmul 29

Niciun comentariu: