duminică, 22 septembrie 2013

Deschide-mi ochii, ca să văd minunile!

"1 Ferice de cei integri în căile lor, care umblă după Legea Domnului.

2 Ferice de cei ce păzesc mărturiile Lui şi-L caută din toată inima: 3 aceia nu săvârşesc nici o nedreptate şi umblă pe căile Lui. 

4 Tu ne-ai dat orânduirile Tale, ca să fie păzite cu scumpătate. 

5 O, de-ar ţinti căile mele să păzească orânduirile Tale! 

6 Când urmez poruncile Tale, nu mă ruşinez. 

7 Când voi ajunge să cunosc judecăţile Tale cele drepte, Te voi lăuda în curăţie de inimă. 

8 Voi păzi orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot! 

9 Cum îşi va păstra tânărul curată cărarea? 

Păzind Cuvântul Tău. 

10 Te caut din toată inima mea: nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale! 

11 Strâng cuvinteleTale în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. 

12 Binecuvântat să fii Tu, Doamne! 

Învaţă-mă orânduirile Tale! 

13 Buzele mele vestesc toate judecăţile rostite de gura Ta. 

14 Când împlinesc mărturiile Tale, mă bucur de parcă aş avea toate bogăţiile. 

15 Cuget la hotărârile Tale şi dau atenţie căilor Tale. 

16 Îmi găsesc plăcerea în orânduirile Tale; nu voi uita Cuvântul Tău! 

17 Răsplăteşte-i robului Tău cu viaţă şi voi păzi Cuvântul Tău! 

18 Deschide-mi ochii, ca să văd minunile din Legea Ta!" Psalmul 119:1-18

Niciun comentariu: