luni, 10 februarie 2014

Cel ce te-a făcut îţi este soţ!

De ce a venit robia peste poporul Israel? De ce vine robia în viaţa mea? De ce suport consecinţele acesteia cu vârf şi indesat? Ca şi în Gradina Edenului, din cauza neascultării. Dacă nu înţeleg distrugerea ce o aduce păcatul in viaţa mea, nu înţeleg mai nimic din ceea ce spune Domnul. Dacă nu văd efectele devastatoare ale păcatului în viaţa mea şi a altora ... înseamnă că nu Îl văd pe Domnul cum trebuie.

Este trimis Isaia să reamintească poporului de legământul încheiat, de credincioşia Domnului, de îndurarea şi mila Lui. Tandru, gentil, în cuvinte ce ridică, Isaia reaminteşte poporului:
"5 Căci Cel Ce te-a făcut îţi este soţ – DOMNUL Oştirilor este Numele Său – şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel – El este numit Dumnezeul întregului pământ.
6 Ca pe o soţie părăsită şi cu duhul mâhnit, aşa te-a chemat Domnul; ca pe o soţie alungată în tinereţe, zice Dumnezeul tău. 7 Pentru o clipă te-am părăsit, dar te voi aduna cu multă îndurare. 8 Într-o izbucnire de mânie Mi-am ascuns faţa de tine pentru o clipă, dar cu o dragoste veşnică mă voi îndura de tine, zice DOMNUL, Răscumpărătorul tău. " Isaia 54:5-8

Legământul încheiat nu e unul aşa făcut in doi peri. Domnul are rolul de soţ, de conducător, El este Cel ce protejează. asigură hrana familiei, se ingrijeşte de confortul fizic, psihic şi emoţional al poporului, a soţiei Sale. În Isaia 50:1-3 Domnul interpelează copiii lui Israel:
"1 „Aşa vorbeşte DOMNUL: «Unde este acea carte de despărţire a mamei voastre prin care am izgonit-o? Sau căruia dintre creditorii Mei v-am vândut Eu? Din cauza păcatelor voastre aţi fost vânduţi şi datorită nelegiuirilor voastre a fost izgonită mama voastră.
2 De ce, când am venit, n-a mai fost nimeni acolo? De ce, când am strigat, n-a răspuns nimeni? A fost oare mâna Mea prea scurtă pentru a vă răscumpăra? Nu am avut Eu oare putere pentru a vă salva? Iată, prin simpla Mea mustrare, pot să sec marea şi să prefac râurile în pustie; peştii lor putrezesc din lipsă de apă şi mor de sete.
3 Eu îmbrac cerurile în întuneric, prefăcând în sac învelitoarea lor.»"

De ce a apărut despărţirea de Domnul? Cine a rupt legământul? Din ce cauză a fost vândută "soţia"? Din cauza păcatelor şi a nelegiuirilor.

Numai că Domnul nu numai te acuză, te judecă şi răs-judecă şi apoi te lasă aţa. El vine cu soluţia, cu rezolvarea, răscumpararea. O clipă şi-a ascuns Faţa. S-a mâniat şi S-a supărat însă pentru o clipă. Clipa aceasta mie mi se pare mult .... Din vina mea sunt părăsită. Din vina mea S-a mâniat Domnul şi Şi-a ascuns Faţa de mine. Eram vai de steaua mea şi până să îşi ascundă Faţa şi să se mânie însa starea în care am ajuns e jalnică.

Mă uit la delicateţea cu care vorbeşte Domnul aici, şi vreau să nu uit că Cel ce vorbeşte este Isus Christos = Yeshua HaMaschiach. Se uită la popor, la mine şi spune "dar te voi aduna cu multă îndurare. ..... dar cu o dragoste veşnică mă voi îndura de tine, zice DOMNUL, Răscumpărătorul tău." Multă îndurare şi o dragoste veşnică primesc din partea Domnului, a Celui ce îmi este Răscumpărător, a Celui ce este Domnul Oştirilor, a Celui în care mi-am pus încrederea.

Am făcut prostii, am păcătuit, am ajuns în robie însă nu e aici capătul drumului. Sunt încă în viaţă. Şi dacă mai sunt in viaţă e pentru ca Domnul se îndură de mine şi vrea să mă scoată din robie, să mă elibereze, să se îndure de mine cu o dragoste veşnică, să mă răscumpere prin Fiul Său, să mă pregătească pentru ACASĂ.

Dar decizia de a intra în legământ cu El îmi aparţine. Poporul nu a fost obligat să intre în legământ. Nici eu nu sunt. Domnul nu a creat roboţi după chipul şi asemănarea Lui. El a creat oameni şi le-a dat libertatea de a alege să intre sau nu în legământ cu El. Cred că problema cea mai mare este cu ascultarea şi supunerea. Cred că nu am înţeles cum trebuie drepturile şi obligaţiile unei soţii - însă din punctul Domnului de vedere. Cred că încă mai am lacune în ceea ce priveşte înţelegerea legământului ce l-am făcut. 

Niciun comentariu: