joi, 20 februarie 2014

Nenorocito! Bătuto de furtună! Nemângâiato!

 Sunt tot în Isaia, tot cu el şi cu scrierile lui mă frământ. Am ajuns în Isaia 54:11-17.

"11 Nenorocito! Bătuto de furtună! Nemângâiato!

Îţi voi reclădi pietrele în antimoniu şi-ţi voi pune temelii de safir. 12 Îţi voi face meterezele din rubin, porţile din nestemate şi toate zidurile din pietre scumpe.

13 Toţi fiii tăi vor fi învăţaţi de DOMNUL şi mare va fi pacea fiilor tăi.

14 Vei fi întemeiată în dreptate, departe de tiranie, căci nu vei avea de ce să te temi; departe de teroare, căci aceasta nu se va mai apropia de tine.

15 Dacă cineva va porni un război împotriva ta, nu va fi trimis de Mine; oricine porneşte un război împotriva ta va cădea din pricina ta.

16 Să ştii că Eu l-am creat pe fierarul care suflă în cărbunii aprinşi şi făureşte o armă potrivită pentru scopul ei; tot Eu l-am creat şi pe pustiitor să nimicească.

17 Orice armă care este făurită împotriva ta va da greş şi pe orice limbă care se ridică să te judece o vei condamna ca fiind vinovată. Aceasta este moştenirea robilor DOMNULUI şi îndreptăţirea lor din partea Mea, zice DOMNUL."

Domnul, prin Isaia, se adresează cetăţii Ierusalim, numită şi Sion. Promisiunile sunt atât pentru cetate cât şi pentru locuitorii acesteia, pentru cei ce îşi vor pune încrederea în Domnul şi Îl vor accepta ca Domn şi Mântuitor. E un cuvânt de încurajare pentru cei a căror inima e bătură de furtuni, pentru cei pe care nimeni nu îi mângâie, cei despre care se spune că sunt nenorociţi.

El, Creatorul, se va ocupa de temelie, de consolidarea zidurilor, a meterezelor, a culorilor cu care acestea vor fi vopsite făcând contrastul culorilor frumos şi deosebit de atrăgător. Nu va folosi orice. La reconstrucţia cetăţii nu lucrează oricum şi cu orice şi cu ceea ce e mai bun, cu pietrele cele mai frumoase şi preţioase. Dar dincolo de frumuseţea fizică a zidurilor, se va ocupa de starea psihică, emoţională şi spirituală a locuitorilor cetăţii. Vor avea linişte, se vor odihni, furtunile se vor potoli, tirania, despotismul, teroarea, frica nu se vor mai apropia de cei din cetate şi de locuitorii acesteia.

Citesc mai departe şi văd că e o promisiune ce va împlini fizic însă mai mult din punct de vedere spiritual. Domnul Însuşi va învăţa poporul. Mesia S-a întrupat, a trăit, a devenit Mielul de jertfă, a murit pentru păcatele omenirii, a înviat şi S-a înălţat. Acum ne pregăteşte un loc unde să mergem ACASĂ, să fim cu El, cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Înainte de a muri, Isus Christos = Yeshua HaMaschiach le spune ucenicilor (Ioan 14:15-24) "15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 16 Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi în veac, şi anume 17 Duhul adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne cu voi şi va fi în voi.

18 Nu vă voi lăsa orfani; voi veni iarăşi la voi.

19 Încă puţin, şi lumea nu Mă va mai vedea, însă voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.

20 În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, voi în Mine şi Eu în voi. 21 Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este cel ce Mă iubeşte. Şi cel ce Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu, iar Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui. "

Şi nu le spune numai atât.
"26 Când va veni Apărătorul pe Care vi-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, Care iese de la Tatăl, El va depune mărturie despre Mine. " Ioan 15:26
"5 Dar acum Mă duc la Cel Ce M-a trimis şi nici unul dintre voi nu Mă întreabă: „Unde Te duci?“
6 Însă pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. 7 Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi.

8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată. 9 Cu privire la păcat: pentru că ei nu cred în Mine; 10 cu privire la dreptate: pentru că Eu Mă duc la Tatăl şi nu Mă mai vedeţi; 11 cu privire la judecată: pentru că domnitorul lumii acesteia a fost judecat.

12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. 13 Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină. 14 El Mă va proslăvi pe Mine, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va face cunoscut. 15 Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am spus că va lua din ce este al Meu şi vă va face cunoscut. 16 Încă puţin şi nu Mă veţi mai vedea; apoi iarăşi, încă puţin şi Mă veţi vedea, (pentru că Mă duc la Tatăl)." Ioan 17:5-16

Reaminteşte poporului cine este Creatorul, cine este Cel ce face pe fierar, cine îi dă înţelepciune ca să făurească arme, cine Îl creează pe pustiitor însă în acelaşi timp le reaminteşte că nimic nu se întâmplă fără ştirea Lui, fără permisiunea Lui.
http://www.flickr.com/photos/20708685@N04/3897892596/sizes/l/

Niciun comentariu: