sâmbătă, 1 februarie 2014

Oare nu sunteţi voi cu mult mai valoroşi decât ele?

Dimineaţă, citind Isaia, mă luptam cu mine să nu las îngrijorările să mă disturbe şi să mă pot concentra la ceea ce citesc. Afară e frig, e ger, a început să ningă şi la un moment dat două vrăbiuţe au poposit pentru câteva momente pe pervazul ferestrei, au ciripit între ele şi au plecat.

Erau doar două vrăbiuţe. Eu nu le-aş observa lipsa dacă nu ar mai fi. Habar nu aveam că ele există. De fapt, nici măcar nu le-am văzut ci doar le-am auzit. Au ciripit zglobiu şi au zburat mai departe.

Ele nu îşi fac griji de gerul de afară, de zăpadă, de ziua de mâine.

Ascultare, supunere, incredere, credinţă, dedicare sunt cuvintele cheie descoperite in Isaia. Sunt indemnuri din partea Domnului pentru mine.

Nu imi spune El ca eu sunt mai preţioasă decât o vrabie?
"25 De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca!

Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?

26 Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu adună în hambare. Şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte.

Oare nu sunteţi voi cu mult mai valoroşi decât ele?

27 Şi apoi, cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la firul vieţii lui?! 28 Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte?

Uitaţi-vă cu atenţie cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu trudesc din greu, nici nu torc. 29 Şi totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei! 30 Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?!

31 Aşadar, să nu vă îngrijoraţi zicând: «Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?», 32 căci toate aceste lucruri neamurile le caută! Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea.

33 Căutaţi mai întâi Împărăţia (lui Dumnezeu) şi dreptatea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

34 Nu vă îngrijoraţi deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Îi este de ajuns zilei necazul ei." Matei 6:25-34

Nu mă pot bucura ca şi vrăbiile mele însă mă pot bucura în felul meu, de ceea ce am, de ai mei, de hainele ce le am, de măncare, de oameni, de relaţii, de ger, de zăpadă, de Dumnezeul Lui Avraam, Isaac şi Iacov, de Cel ce îmi este Răscumpărător, de Duhul Domnului pus în mine şi peste mine. 

Niciun comentariu: