marți, 17 ianuarie 2012

neascultarea si cauzele ei

Azaria, fiul lui Amaţia, regele lui Iuda,  ....a făcut ce este drept înaintea Domnului ... Domnul l-a lovit pe rege cu lepră şi a rămas lepros până la moarte. El a locuit într-o casă izolată.
Zaharia, fiul lui Ieroboam, ... a făcut ce este rău înaintea Domnului ...
Şalum, fiul lui Iabeş, ... a domnit la Samaria timp de o lună.
Menahem, fiul lui Gadi, .... Toată viaţa el a făcut ce este rău înaintea Domnului
Pekahia, fiul lui Menahem, ... el a făcut ce este rău înaintea Domnului
Pekah, fiul lui Remalia, .... el a făcut ce este rău înaintea Domnului
Iotam, fiul lui Uzia, ... a făcut ce este drept înaintea Domnului, tot aşa cum făcuse şi tatăl său, Uzia.
Ahaz, fiul lui Iotam, ... el nu a făcut ce este drept înaintea Domnului, Dumnezeul lui ... El l-a trecut chiar şi pe fiul său prin foc .... De asemenea, el a adus jertfe şi tămâie pe înălţimi, pe dealuri şi sub orice copac verde.
Osea, fiul lui Ela ... El a făcut ce este rău înaintea Domnului, însă nu ca regii lui Israel de dinaintea lui.
2 Regi 15-16:1-6

Ani de zile au domnit, au fost regi, nu orice nimeni sub soare ... Regi in Israel nu in tara lui Papura Voda. Israel, adica acolo unde e poporul Domnului. Si citesc despre ei ca au facut ce? Rau, rau, rau .... Citesc in continuare in 2 Regi 17:7-23 si mi se strange stomacul ...

"Israeliţii au făcut pe ascuns împotriva Domnului, Dumnezeul lor, fapte care nu erau drepte. Ei şi-au zidit înălţimi în toate cetăţile lor, de la turnurile străjerilor până la cetăţile fortificate. Şi-au ridicat pietre sacre şi aşere pe orice deal înalt şi sub orice copac verde. Au ars tămâie pe toate înălţimile, la fel ca neamurile pe care le-a izgonit Domnul dinaintea lor şi au făcut lucruri rele, mâniindu-L pe Domnul. Ei au slujit idolilor deşi Domnul le spusese: „Să nu faceţi lucrul acesta!“

Domnul a avertizat pe Israel şi pe Iuda prin toţi profeţii şi văzătorii, zicându-le: „Întoarceţi-vă de la căile voastre rele şi păziţi poruncile şi hotărârile Mele, potrivit cu toată Legea pe care am poruncit-o strămoşilor voştri şi pe care v-am trimis-o prin robii Mei, profeţii!“ Dar ei nu L-au ascultat, ci au fost încăpăţânaţi asemenea strămoşilor lor care nu crezuseră în Domnul, Dumnezeul lor. 

Ei I-au respins hotărârile, legământul încheiat cu strămoşii lor şi mărturiile pe care li le-a dat El, umblând după lucruri de nimic şi devenind ei înşişi de nimic. 

Ei s-au luat după neamurile care erau în jurul lor, cu toate că Domnul le-a poruncit să nu se asemene cu ele.
Ei au renunţat la toate poruncile Domnului, Dumnezeul lor, şi şi-au turnat ca idoli doi viţei şi un stâlp al Aşerei. S-au închinat întregii oştiri a cerurilor şi i-au slujit lui Baal. Au trecut prin foc pe fiii şi pe fiicele lor, s-au îndeletnicit cu ghicirea şi cu vrăjitoria şi s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-L.
De aceea Domnul s-a mâniat foarte tare pe Israel şi l-a îndepărtat din prezenţa Lui, astfel încât n-a mai rămas decât seminţia lui Iuda. Însă nici Iuda nu a păzit legământul Domnului, Dumnezeul lor, ci s-a luat după obiceiurile rânduite de Israel. Domnul i-a lepădat atunci pe toţi urmaşii lui Israel, i-a chinuit, i-a dat pe mâna jefuitorilor şi, în cele din urmă, i-a izgonit din prezenţa Lui, .... Şi astfel Israel a fost luat de pe teritoriul său şi dus în captivitate în Asiria, unde a rămas până în ziua de astăzi."

Nu cumva situatia lor se aseamana cu a noastra in maaaaare parte? 
Nu ne numim urmasii Lui Christos, Isus, Mesia? 
Si ce facem pe ascuns? 
Nu umblam dupa lucruri de nimic?

Niciun comentariu: