duminică, 7 iulie 2013

prin lumina Ta vedem lumina

"5 Doamne, îndurarea Ta ajunge până la ceruri şi credincioşia Ta – până la nori! 

6 Dreptatea Ta este ca munţii cei tari şi judecata Ta – ca adâncul cel mare! 

Doamne, Tu dai izbăvire atât oamenilor, cât şi animalelor! 

7 Cât de scumpă este îndurarea Ta, Dumnezeule! 
La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost fiii oamenilor.

8 Ei se satură de belşugul Casei Tale şi Tu le dai să bea din râul desfătărilor Tale. 

9 Căci la Tine este izvorul vieţii şi prin lumina Ta vedem lumina. 

10 Continuă să-Ţi arăţi îndurarea faţă de cei ce Te cunosc, şi dreptatea faţă de cei cu inima dreaptă! " Psalm 36:5-10

Niciun comentariu: