duminică, 7 septembrie 2014

DOMNUL este un Dumnezeu gelos şi răzbunător!

„DOMNUL este un Dumnezeu gelos şi răzbunător!

DOMNUL se răzbună şi este plin de mânie; DOMNUL se răzbună pe duşmanii Săi şi este mânios pe vrăjmaşii Săi.

3 DOMNUL este încet la mânie şi mare în putere! 

DOMNUL nu va lăsa nepedepsit pe cel rău. 

Îşi are calea în vârtej şi în furtună, iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.

4 El mustră marea şi o usucă şi seacă toate râurile; Başanul şi Carmelul se veştejesc, iar floarea Libanului se ofileşte.

5 Munţii se cutremură înaintea Lui, şi dealurile se topesc; se clatină pământul înaintea Lui, lumea şi toţi locuitorii ei.

6 Cine poate sta în faţa indignării Sale? 

Cine poate îndura apriga Lui mânie? 

Furia Lui se revarsă ca focul; stâncile se prăbuşesc înaintea Lui.

7 DOMNUL este bun! 

El este un loc de scăpare în ziua necazului; El îi păzeşte pe cei ce caută adăpost la El." Naum 1:2-7

Niciun comentariu: