luni, 22 septembrie 2014

Inima este mai înşelătoare decât toate lucrurile şi este fără vindecare.

"5 „Aşa vorbeşte Domnul: 

«Blestemat este omul care se încrede în om, care face din muritor tăria lui şi a cărui inimă Îl părăseşte pe Domnul. 6 El este ca un tufiş în deşert, care nu vede venind fericirea. El locuieşte în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat, unde nu stă nimeni. 

7 Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul şi a cărui încredere este în Domnul. 8 El este ca un pom plantat lângă ape, care îşi întinde rădăcinile spre râu. Lui nu-i este frică de căldură şi frunzişul lui este întotdeauna verde. În anul secetei nu se îngrijorează şi nu încetează să aducă roadă.»“ 

9 „Inima este mai înşelătoare decât toate lucrurile şi este fără vindecare. 

Cine poate să o cunoască?“
10 „Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc adâncul fiinţei, ca să răsplătesc fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui.“ 

11 „Ca o potârniche, care cloceşte nişte ouă pe care nu ea le-a ouat, aşa este omul care câştigă bogăţii pe nedrept. Ele îl vor părăsi la jumătatea vieţii lui, iar la urmă nu va fi decât un nebun.
12 Tron glorios, înălţat de la început, aşa este locul Sanctuarului nostru!
13 Doamne, Nădejdea lui Israel! Toţi cei ce Te părăsesc vor fi făcuţi de ruşine! Cei care se abat de la Tine3 vor fi scrişi pe pământ, căci Îl părăsesc pe Domnul, Izvorul apelor vii!“ 

14 „Vindecă-mă, Doamne, şi voi fi vindecat! 

Mântuieşte-mă, şi voi fi mântuit, căci Tu eşti lauda mea! 

15 Iată, ei îmi zic: «Unde este Cuvântul Domnului? Să se împlinească dar!» 

16 Iar eu, ca să Te urmez, n-am refuzat să fiu păstor, nici n-am dorit ziua nenorocirii, Tu ştii. Ce a ieşit de pe buzele mele este descoperit înaintea Ta. 

17 De aceea, nu fi o pricină de groază pentru mine, căci Tu eşti refugiul meu în ziua nenorocirii.
18 Cei ce mă persecută să fie ruşinaţi, nu eu! Ei să se înspăimânte! Pe mine însă păzeşte-mă de groază! Adu peste ei ziua cea rea! Zdrobeşte-i de două ori mai mult.“" Ieremia 17:5 - 18

Niciun comentariu: