luni, 19 mai 2014

acesta este legământul Meu!

Am văzut care erau influenţele, ideile, credinţele poporului vremii lui Isaia. Domnul, prin profetul Isaia, ni-i descrie ca nişte oameni ce acţionează ca şi cum nici măcar nu ar avea ochi fizici. Se complac în păcat, vor să stea în afara voii Lui Dumnezeu dar vor să fie ascultaţi, binecuvântaţi şi nu vor ca neascultarea lor să aibă consecinţe.

În Isaia 59 văd că Domnul spune că e nevoie de un Răscumpărător. Îl prezintă cu mai multe nume: Dreptatea, Mântuirea, Lumina, Adevărul, Braţul Domnului, Judecătorul, Răscumpărătorul. 

Domnul a încheiat un legământ cu poporul Israel şi în legământ era stipulat că El le este Domn şi ei sunt poporul Lui. Numai că poporul s-a lăsat târât în idolatrie şi singuri nu se mai pot salva. E nevoie de o intervenţie din partea Domnului. Doar un Răscumpărător poate salva poporul. Doar cineva din familie te poate salva şi înţeleg mai bine acest concept dacă citesc cartea Rut.

"20 «Răscumpărătorul va veni în Sion, la cei din Iacov, care se întorc de la nelegiuire, zice DOMNUL.
21 Cât despre Mine, acesta este legământul Meu cu ei, zice DOMNUL: Duhul Meu, Care este peste tine şi cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai îndepărta din gura ta, din gura copiilor tăi sau din gura urmaşilor copiilor tăi, zice DOMNUL, de acum şi pentru totdeauna.»" Isaia 59:20-21

Profeţia e clară. Răscumpărătorul va veni în Sion. La cine? La cei din Iacov, adica la Israel şi Iuda. Şi mântuirea nu se dă oricui ci doar celor ce decid să se întoarcă de la nelegiuire. Şi apoi Domnul face un legământ cu poporul, un legământ veşnic. Despre acest legământ va vorbi şi Răscumpărătorul la masa de Paşte. 
"26 În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi! Acesta este trupul Meu.“ 27 Apoi a luat un pahar şi, după ce a adus mulţumiri, l-a dat ucenicilor şi a zis: „Beţi toţi din el, 28 căci acesta este sângele Meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor.
29 Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.“ 30 După ce au cântat psalmii, s-au dus spre Muntele Măslinilor." Matei 26:26-29

În cadrul acestui nou legământ, Domnul mai spune că: "Duhul Meu, Care este peste tine şi cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai îndepărta din gura ta, din gura copiilor tăi sau din gura urmaşilor copiilor tăi, zice DOMNUL, de acum şi pentru totdeauna." Promisiunea aceasta este făcută celor ce decid să se întoarcă de la nelegiuire, de la idolatrie şi păcat la Dumnezeu, celor ce decid să vadă şi vor să aibe o naştere din nou. 

Dacă citesc Noul Legământ = Noul Testament văd că apare Răscumpărătorul = Mesia = Isus Christos (Yeshua HaMaschiach) şi înainte de a muri spune ucenicilor că le va trimite Duhul Său: "5 Dar acum Mă duc la Cel Ce M-a trimis şi nici unul dintre voi nu Mă întreabă: „Unde Te duci?“ 6 Însă pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima.
7 Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi. 8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată. 9 Cu privire la păcat: pentru că ei nu cred în Mine; 10 cu privire la dreptate: pentru că Eu Mă duc la Tatăl şi nu Mă mai vedeţi; 11 cu privire la judecată: pentru că domnitorul lumii acesteia a fost judecat. 

12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. 13 Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină. 14 El Mă va proslăvi pe Mine, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va face cunoscut.
15 Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am spus că va lua din ce este al Meu şi vă va face cunoscut.
16 Încă puţin şi nu Mă veţi mai vedea; apoi iarăşi, încă puţin şi Mă veţi vedea, pentru că Mă duc la Tatăl." Ioan 5:5-16

Niciun comentariu: