duminică, 11 mai 2014

mulţumesc!

E ziua`ntâi a săptămânii şi vreau să mă bucur, vreau să Îl laud pe Domnul meu. Vreau să îi mulţumesc pentru cine este El, pentru ce a făcut El pentru mine, pentru cum mi se descoperă, cum Îl văd, aud, simt, înţeleg.

Vreau să Te laud pentru că eşti Singurul Dumnezeu Adevărat.
Vreau să Te laud că eşti Dumnezeul Lui Avraam, Isaac şi Iacov şi eşti şi Dumnezeul meu.
Vreau să Te laud pentru că studiind Scriptura, Duhul Tău mi te descoperă ca pe un Dumnezeu de aproape, personal, un Dumnezeu ce eşti implicat în fiecare miliardime de secundă din viaţa mea.
Vreau să Te laud pentru ceea ce ai creat, pentru frumuseţea florilor, pentru gingăşia fluturilor ce plutesc pe adierile înmiresmate ale vântului.
Vreau să Te laud pentru creativitatea din forma norilor.
Vreau să Te laud pentru stropii de ploaie ce udă pământul răcorindu-l.
Vreau să Te laud pentru gâzele ce zboară şi care dau de furcă pisicilor adormite la căldura soarelui.

Vreau să Te laud pentru purtarea de grijă faţă de mine, pentru că nu mi-am cerşit pâinea, pentru că am avut ce mânca şi cu ce mă îmbrăca, pentru că pot merge, alerga, pot privi, cânta, vorbi.

Vreau să Te laud pentru Cuvântul scris şi Întrupat.
Vreau să Te laud că Duhul Tău pus în mine mi-l explică, mi-l face înţeles.
Vreau să Te laud că mi te descoperi şi mă aduci mai aproape şi mai aproape de Tine.
Vreau să Te laud pentru că Te descopăr în cartea Geneza ca Dumnezeu Preaînalt - El Elion, Creator - Elohim, Cel ce vede - El Roi, Cel Atotputernic - El Shadai, Îngerul Domnului. Dar Isaia mi-l arată pe Mesia şi de la el aflu că Îl recunosc după mai multe nume şi atribute: Cel Minunat, Cel promis, Braţul Domnului, Robul Domnului, Domnul Oştirilor, Numele Domnului, Lumina Adevărul, Dreptatea, Răscumpărătorul, Mântuitorul, Eliberatorul.

Mulţumesc pentru că mă vindeci şi mă ajuţi să las Lumina să crească în mine.
Mulţumesc pentru iertarea, eliberarea, răscumpărarea, mântuirea ce am primit-o prin Sângele Mielului, a Mielului Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, a Celui venit de Sus.
Mulţumesc pentru că dinainte de creaţie, Te-ai gândit la mine.
Mulţumesc pentru darurile şi abilităţile ce le-ai pus în mine şi pe care trebuie să le folosesc pentru gloria Ta şi a mea.

Mulţumesc pentru bucurii şi necazuri.
Mulţumesc pentru responsabilităţi dar şi pentru priceperea şi înţelepciunea cu care m-ai înzestrat.
Mulţumesc pentru familie, prieteni, biserica unde m-ai aşezat, comunitatea în care vieţuiesc.

Mulţumesc!
Eşti vrednic de toată lauda, slava, închinarea şi gloria!

Niciun comentariu: