vineri, 16 mai 2014

Vreau să ştiu Adevărul!

Vreau să ştiu adevărul când merg la spital pentru rezultatul la analize, când trebuie să aflu despre cineva drag, când trebuie sa trec un examen, test, când cineva vorbeşte cu mine. De multe ori aflu că de fapt oamenii una spun şi alta fac şi un soi de greaţă creşte năvalnic în mine. Nu găsesc scuze, nu găsesc nici o explicaţie pentru acest comportament.

Vreau să ştiu Adevărul. Şi nu caut himere ci caut realitatea pentru care am fost creată. Despre Adevăr vorbeşte şi Isaia în capitolul 59.
"15 Adevărul nu este de găsit şi oricine se abţine de la rău devine o victimă. 

DOMNUL a văzut şi nu I-a plăcut că nu mai era dreptate (neprihănire).
16 El a văzut că nu era nimeni, a fost uimit că nu era nimeni care să intervină, aşa că braţul Său I-a adus mântuire şi dreptatea Sa L-a sprijinit. 17 S-a îmbrăcat cu dreptatea precum cu o platoşă şi Şi-a pus pe cap coiful mântuirii; s-a îmbrăcat cu hainele răzbunării şi s-a înfăşurat cu râvna precum cu o mantie. 

18 Va răsplăti fiecăruia după faptele lui: duşmanilor Săi le va da mânie şi vrăjmaşilor Săi – răsplata cuvenită. Le va da ţinuturilor de lângă mare răsplata cuvenită. 

19 Aşa că, cei din apus se vor teme de Numele DOMNULUI şi cei de la răsăritul soarelui vor avea teamă de slava Lui, căci El va veni ca un râu stăpânit şi condus de Duhul DOMNULUI."

Poporul vremii lui Isaia nu căuta adevărul iar traiul în minciună era normalitatea vieţii lor. Dar, mai mult de atât, oricine voia să trăiască după adevăr, să spună adevărul, devenea o victimă. Nici un om nu se ridica să spună adevărul, să vorbească despre starea asta, să confrunte oamenii cu adevărul. 

Din nou văd că soluţia vine de la Dumnezeu şi urmează un text care mi-l arată pe Mesia ca Braţul Său, Dreptatea Sa. Din text, văd că Domnul se echipează ca să lupte cu păcatul. Dar şi Pavel vorbeşte despre o echipare. E vreo legătură între cele două echipări?
"10 În cele din urmă, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. 11 Îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă Dumnezeu, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului. 

12 Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti. 

13 De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce aţi făcut totul, să rămâneţi în picioare. 

14 Aşadar, ţineţi-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii 15 şi încălţaţi cu râvna Evangheliei păcii. 16 Pe lângă acestea, luaţi scutul credinţei cu care veţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău. 17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18 Rugaţi-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii."

Isaia descrie armura Domnului iar Pavel îmi spune că pot birui dacă mă îmbrac cu armura Domnului. Adica Domnul vrea ca eu să mă îmbrac cu armura Lui? Isus Christos = Yeshua HaMaschiach este Cel care este Braţul Domnului, Dreptatea, Adevărul şi El este Cel ce a venit să răscumpere omul din starea lui. 

E izbitoare asemănarea dintre generaţia vremii lui Isaia şi generaţia mea. Aceeaşi bălăcăreală în păcat, aceeaşi stare de spirit. Dacă cineva îndrăzneşte să spună Adevărul devine rapid o victimă. Şi totuşi ... la ce sunt chemată? Să tac, să trăiesc oricum, să nu gândesc decât ce şi cât vor alţii? Am la dispozie Scriptura, ştiu să citesc iar mintea îmi conexează informaţiile. Din Scripturi aflu că Domnul este Cel ce îmi dă armura şi puterea ca să lupt. 

Niciun comentariu: