miercuri, 14 mai 2014

Ce e "calea păcii"?

Am ajuns la o bucată de text ... care mă pune gânduri şi care provoacă întrebările să se înmulţească.

"8 Ei nu cunosc calea păcii şi dreptatea nu se află pe potecile lor. Au strâmbat cărările pe care păşesc, astfel că nimeni care umblă pe ele nu cunoaşte pacea.
9 De aceea judecata dreaptă se află departe de noi şi dreptatea nu ajunge până la noi.

Căutăm lumina, dar nu e decât întuneric; căutăm strălucirea, dar umblăm în beznă.

10 Bâjbâim ca nişte orbi de-a lungul unui zid, bâjbâim ca nişte oameni fără vedere; ne împiedicăm la amiază ca pe-nserate şi între cei puternici suntem ca nişte morţi.

11 Mormăim cu toţii ca nişte urşi şi ne jelim trişti ca nişte porumbei.

Căutăm dreptatea, dar aceasta nu există, căutăm mântuirea, dar aceasta este departe de noi.

12 Căci răzvrătirile noastre sunt multe înaintea Ta şi păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Ne purtăm răzvrătirile cu noi şi ne cunoaştem nelegiuirile:
13 răzvrătire şi lepădare de DOMNUL, spatele întors către Dumnezeul nostru, instigare la asuprire şi revoltă, plănuire de cuvinte mincinoase şi rostirea lor din inimă.

14 Astfel, justiţia este îndepărtată şi dreptatea stă la distanţă, căci adevărul se împiedică în piaţă şi onestitatea nu poate intra.

15 Adevărul nu este de găsit şi oricine se abţine de la rău devine o victimă. DOMNUL a văzut şi nu I-a plăcut că nu mai era dreptate. " Isaia 59:8-15

Ieri, am văzut că educaţia, filosofia, ideile şi teoriile care nu sunt conforme cu Scriptura fac ravagii în om iar acesta începe să acţioneze conform a ceea ce crede şi aduce distrugere în jur iar el se autodistruge. Astăzi, văd că scoţând Scripturile din viaţa mea, scot Adevărul, îndreptarul după care îmi ghidez viaţa. Urmează schimbarea valorilor şi cursul vieţii este total schimbat. Cred că ştiu adevărul şi îl trăiesc însă ... conform cu ceea ce spune Scriptura, sunt pe arătură de multă vreme.

Îmi place de Isaia. E poetic, artistic, elevat ... până şi cel cu IQ-ul scăzut pricepe ce scrie el aici. Oamenii erau în căutări, ei voiau pacea, voiau adevărul, dreptatea, mântuirea, salvarea, izbăvirea. O voiau în termenii lor şi nu ai Lui Dumnezeu.

Ce e "calea păcii"?
Pacea are o cale?
Ce înseamnă pace?
Cine dă pacea?
De unde vine ea?
Din text văd că pacea şi dreptatea se ţin una după alta, adica ... nu poţi să ai pace şi să faci nedreptate. Dacă nu ai pace ... celelalte curg una după alta.

Pacea vin din relaţia cu Dumnezeu. El este Cel ce dă pacea. Isus Christos = Yeshua HaMaschiach spune ucenicilor "27 Vă las pace, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte! 28 Aţi auzit că v-am spus: „Mă duc şi voi veni iarăşi la voi.“ Dacă Mă iubeaţi, v-aţi fi bucurat că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. 29 Şi v-am spus acum, înainte să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi." Ioan 14:27-29 Şi de aici, văd că există o pace ce o dă lumea cu ideile, filosofiile şi teorile ei şi o pace ce vine o da Isus Christos.

Viaţa mea arată clar ce cale a păcii urmez!

Niciun comentariu: