duminică, 4 mai 2014

Ajutorul meu vine de la Domnul!

"1 Îmi voi ridica ochii spre munţi: de unde-mi va veni ajutorul?

2 Ajutorul meu vine de la Domnul, Care a făcut cerurile şi pământul. 

3 El nu va lăsa să ţi se clatine piciorul, Păzitorul tău nu va dormita. 

4 Iată că nu dormitează, nici nu doarme, Păzitorul lui Israel. 

5 Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. 

6 Soarele nu te va bate în timpul zilei, nici luna – în timpul nopţii. 

7 Domnul te va păzi de tot ce este rău; El îţi va păzi sufletul. 

8 Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac!" Psalmul 121

Niciun comentariu: