marți, 15 aprilie 2014

Domnul are nevoie de el!

Încă frământ implicaţiile cuvântului Stăpân şi rob. Nu sunt doar nişte cuvinte cărora să le găsesc explicaţiile în DEX online. Găsesc în Scriptură că Dumnezeu I se arată lui Avraam cu Numele de Stăpânul. Adica e unul Singur.

De Florii, adica duminică, am citit relatarea evangheliştilor despre intrarea lui Isus in Ierusalim. Matei si Luca relatează despre acest eveniment.
"28 După ce a spus aceste lucruri, a pornit în frunte, îndreptându-se spre Ierusalim. 
29 Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, lângă muntele numit „al Măslinilor“, i-a trimis pe doi dintre ucenici, 30 spunându-le: 
„Duceţi-vă în satul dinaintea voastră şi, în timp ce intraţi în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegaţi-l şi aduceţi-l! 31 Dacă vă va întreba cineva: 
«De ce-l dezlegaţi?», 
să-i spuneţi: 
«Domnul are nevoie de el!»“
32 Cei ce fuseseră trimişi s-au dus şi au găsit totul aşa cum le spusese Isus.
33 În timp ce dezlegau măgăruşul, stăpânii acestuia i-au întrebat: 
– De ce dezlegaţi măgăruşul?
34 Ei au răspuns: 
– Domnul are nevoie de el!
35 Şi l-au adus la Isus. Apoi şi-au aruncat hainele peste măgăruş şi L-au aşezat pe Isus deasupra lui.
36 În timp ce El mergea, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum.
37 Când S-a apropiat deja de povârnişul dinspre Muntele Măslinilor, toţi cei din mulţimea ucenicilor, plini de bucurie, au început să-L laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră.
38 Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul Care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!“
39 Unii dintre fariseii din mulţime I-au zis: 
– Învăţătorule, mustră-Ţi ucenicii!
40 El a răspuns: 
– Vă spun că, dacă aceştia vor tăcea, pietrele vor striga!
41 Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea. 42 El a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu în ziua aceasta lucrurile care-ţi puteau aduce pacea! Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi! 43 Vor veni zile peste tine când duşmanii tăi vor ridica rampe de asalt împotriva ta, te vor înconjura şi te vor asedia din toate părţile! 44 Te vor strivi de pământ pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale!“" Luca 19:28-44

Încerc să îmi închipui că sunt în mijlocul evenimentelor, că sunt unul dintre ucenicii trimişi să aducă măgarul. Clar că ştiau de încăpăţânarea acestor aninale. Dar, mai mult de atât, mânzul unei măgăriţe e şi mai încăpăţânat. Ce torent de întrebări era în capul lor .... Numai că ei fac ceva diferit de mine. Ascultă şi se duc, adica acţionează. 

Stăpânii animalelor erau evrei, ştiau Legea, mergeau la Templu de trei ori pe an cel puţin, nu era unii care nu aveau habar de Domnul. Întreabă ucenicii de ce vor să ia animalul şi răspunsul acestora nu îi şochează. "Domnul are nevoie de el! " Ei ştiau cine e Domnul. Ştiau că El e Stăpânul şi imediat dau voie ucenicilor să ia măgăruşul. 

Oamenii ca oamenii, dar animalul cum de ascultă? Cum de merge după doi străini? Cum de Îl lasă pe Isus să urce pe el? Nu fusese încă dresat şi încălecat. Dar când aude vocea Stăpânului, a Creatorului, acest animal ascultă şi se spunune. 

Uimirea mea merge mai departe o dată cu textul. Isus intră în Ierusalim în urale, în cântece de laudă, oamenii îşi aruncă hainele ca El să treacă peste ele. Fariseii au ceva de comentat însă Isus le aminteşte profeţiile. Cetatea era în freamăt şi Isus uitându-se la ea, plânge. 

Există o vreme a cercetării, o vreme când Domnul vorbeşte, când Duhul Domnului mă cercetează. Aleg să îmi pun dopuri în urechi, să mă aşez în fund şi să dau din picioare urlând că nu vreau să fac ce spune El sau să Îl ignor. Dar pot alege să ascult şi să acţionez conform cu ceea ce spune El. 

Aseară a început Paştele la evrei. Joi, începe Paştele la creştini şi duminică e învierea. Ce îmi spune mie Domnul zilele astea? La ce mă cheamă şi îndeamnă? Domnul n-a trimis ucenicii să aducă toţi măgarii din lume la el ci la un măgar anume şi acesta auzind chemarea, vine la El supus. Animalul se supune Creatorului, Stăpânului. Dar eu ce fac? N-am nici măcar ambiţia de a nu mă lasa mai prejos decât acest măgăruş? 
E vremea cercetării ... 

Niciun comentariu: