duminică, 6 aprilie 2014

El Shadai

Ce aşteptări poţi să mai ai la 99 de ani? O femeie la 90 de ani mai poate naşte un copil? Oare Sarai simţea ceva pentru copilul născut de Agar? Avea sentimente materne pentru el? Avram, din câte văd din Geneza 17, e topit după Ismael. Dar Sara are aceleaşi sentimente ca Avraam faţă de copilul născut pe genunchii ei? Intervin  ani de tăcere, nu ni se mai spune nimic de Ismael, de Sarai, de Avram şi de Agar de la 86 la 99 de ani.

Dar Avram împlineşte 99 de ani,  Domnul i se arată şi ei doi povestesc împreună. Domnul i se arată ca să facă legământ cu Avram. Îl regăsesc uman pe Avram, îl văd ataşat de Ismael şi mi se pare normal să fie aşa.

"1 Când Avram avea nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat acestuia şi i-a zis:
- Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără pată, 2 iar Eu voi face un legământ cu tine şi te voi înmulţi foarte mult.“ 

3 Atunci Avram I s-a închinat până la pământ, iar Dumnezeu i-a zis:
4 „În ce Mă priveşte pe Mine, acesta este legământul Meu cu tine: tu vei fi tatăl multor neamuri. 5 Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, pentru că te-am făcut tatăl multor neamuri. 6 Te voi face foarte roditor: voi face să iasă multe neamuri din tine, chiar regi vor ieşi din tine. 7 Voi încheia un legământ veşnic cu tine şi cu urmaşii tăi după tine, pentru toate generaţiile care vor urma, pentru a fi Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi după tine. 8 Eu îţi voi da, ţie şi seminţei tale după tine, ţara în care locuieşti acum ca străin, toată ţara Canaan, ca pe o proprietate veşnică; iar Eu voi fi Dumnezeul lor.“ 

9 Dumnezeu i-a mai zis lui Avraam: 
- În ce te priveşte pe tine, să păzeşti legământul Meu, tu şi urmaşii tăi după tine, în toate generaţiile care vor urma.10 Acesta este legământul Meu cu tine şi cu urmaşii tăi după tine, legământ pe care trebuie să-l respecţi: fiecare bărbat dintre voi să fie circumcis. 11 Să vă circumcideţi în carnea prepuţului vostru; acesta va fi un semn al legământului Meu cu voi. 12 În toate generaţiile care vor urma, fiecare băiat trebuie să fie circumcis când va avea opt zile, fie că este născut în gospodăria ta, fie că l-ai cumpărat cu argint de la vreun străin, şi nu este dintre urmaşii tăi. 13 Trebuie să fie circumcişi atât cel născut în gospodăria ta, cât şi cel cumpărat cu argintul tău. legământul Meu în carnea voastră va fi un legământ veşnic. 14 Orice băiat necircumcis, adică cel care nu este circumcis în carnea prepuţului său, să fie nimicit din poporul său; el a rupt legământul Meu.“
15 De asemenea, Dumnezeu i-a zis lui Avraam: 
- În ce o priveşte pe Sarai, soţia ta, să nu o mai chemi Sarai, căci de acum numele ei va fi Sara. 16 Eu o voi binecuvânta şi îţi voi da un fiu prin ea. O voi binecuvânta, astfel încât ea va deveni mamaunor neamuri; chiar regi ai popoarelor vor ieşi din ea.“ 

17 Atunci Avraam I s-a închinat până la pământ, a râs şi şi-a zis în sine: „I se poate naşte copil unui om de o sută de ani? Poate Sara, care este de nouăzeci de ani, să aibă un copil?“ 18 Apoi I-a zis lui Dumnezeu: 
- Aş vrea ca Ismael să trăiască înaintea Ta! 
19 Dar Dumnezeu i-a răspuns: 
- Cu siguranţă Sara îţi va naşte un fiu căruia să-i pui numele Isaac. Eu voi încheia un legământ veşnic cu el şi cu sămânţa lui după el. 20 În ceea ce-l priveşte pe Ismael, te-am auzit: îl voi binecuvânta şi îl voi face roditor şi foarte numeros. El va fi tatăl a doisprezece prinţi, iar Eu îl voi face un neam mare. 21 Totuşi legământul Meu îl voi încheia cu Isaac, cel pe care Sara îl va naşte la anul, pe vremea aceasta. 

22 Când a terminat de vorbit cu Avraam, Dumnezeu S-a înălţat de la el. 

23 Chiar în ziua aceea, Avraam i-a luat pe fiul său Ismael, pe toţi cei născuţi în gospodăria sa şi pe toţi cei cumpăraţi cu argintul său, pe toţi bărbaţii din gospodăria sa, şi i-a circumcis în carnea prepuţurilor lor, aşa cum i-a poruncit Dumnezeu. 

24 Avraam avea nouăzeci şi nouă de ani când a fost circumcis în carnea prepuţului său, 25 iar fiul său Ismael avea treisprezece ani. 26 Avraam şi fiul său au fost circumcişi chiar în ziua aceea. 27 Au fost circumcişi împreună cu el şi toţi bărbaţii din gospodăria sa, atât cei născuţi în gospodărie, cât şi cei cumpăraţi cu argint de la străini." Geneza 17

Avram avea 75 de ani când a plecat din Haran. A ajuns in Cannan dar împins de temeri şi de foamete a locuit puţină vreme în Egipt. Faraon l-a scos afară din ţară cu multe bogăţii.  La 86 de ani, dintr-o mamă surogat, i se naşte Ismael. Temeliile căsniciei lui se clatină tare. 

Îl văd pe Dumnezeu intervenind in familia lui Avram şi Sarai. Face un legământ cu Avram, schimbă numele celor doi soţi şi le promite un fiu. Avram e om, gândeşte logic, uman şi numa nu îi spune Domnului: E imposibil ce spui Tu! Avea un fiu, îl iubea şi credea că acesta e copilul promis, e sămânţa despre care îi vorbise Domnul. Aşa că atunci când Domnul vine cu specificaţii pentru pruncul ce va apare, Avram spune: " Aş vrea ca Ismael să trăiască înaintea Ta! "

Domnul nu se ia de el, nu îl ceartă pentru necredinţă ci Îi spune ce are de zis iar Avraam ascultă şi după ce Domnul se înalţă de la el, se apucă să facă ceea ce tocmai îi spusese Domnul. Până acum Domnul I se arătase ca (Geneza 14:22) Yahwe - Dumnezeul de aproape, personal, Elohim - Dumnezeul cerului şi al pământului, El-Elion - Dumnezeul Cel Preaînalt, de la Agar aflase că Domnul aude - El-Roi şi acum Domnul I se descoperă cu Numele de El-Shadai -Dumnezeul Cel Atotputernic. 

Niciodată nu e prea târziu ca Domnul să îţi facă promisiuni. Niciodată nu eşti prea bătrân ca să mai ai prunci. Cel ce ne ţese în burţile mamelor noastre poate face ca organele genitale să prindă sau re-prindă viaţă, să fie vindecate, să fie capabile să poarte în ele un prunc. Din punct de vedere uman era imposbil ca Sara să mai poată avea copii - avea 90 de ani.

Conexez istoria aceasta cu ceea ce spune Domnul prin Isaia poporului Său "«Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, iar căile voastre nu sunt căile Mele, zice DOMNUL. 9 Pentru că, aşa cum sunt de sus cerurile faţă de pământ, tot aşa sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre." Isaia 55: 8-9.

Sunt un pic invidioasă pe Avraam. Se întâlneşte cu Domnul faţă către faţă, are parte de discuţii cu El, îşi spune dorinţele, primeşte promisiunea unui fiu, i se schimbă numele şi face un legământ cu Domnul. 

Niciun comentariu: