duminică, 20 aprilie 2014

Yeshu'a HaNatserat Melech HaYehudim = Isus din Nazaret Împăratul Iudeilor este Mesia = Maschiach

"Isus din Nazaret Împăratul Iudeilor" a scris Pilat pe inscripţia de pe cruce. Declaraţia aceasta era acuzaţia pentru care a fost răstignit Isus Christos = Yeshua HaMaschiach. Se pare că se vorbeau oficial trei limbi in Ierusalim la acea vreme: latineşte, greceşte şi evreieşte. Dacă întâmplător ai fi trecut pe acolo - deşi nu aveai cum să nu ştii de ce cetatea era în fierbere - şi ai fi văzut crucea, nu ai fi putut să nu ştii cine era acuzatul.

IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM

Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ Bασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

ישוע הנצרת מלך היהודים (Yeshu'a HaNatserat Melech HaYehudim).

Isus din Nazaret Împăratul Iudeilor era cel acuzat. Cel Promis, Cel Aşteptat, Cel Minunat, Servul, Robul, Slujitorul, Braţul Domnului, Cel Preiubit, Lumina, Calea, Adevărul, Viaţa, Îngerul Domnului, Domnul Oştirilor, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce a luat asupra Lui păcatele noastre, este Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. S-a cutremurat pământul când a murit şi perdeau din templu care despărţea locul Sfânt de cel Preasfânt s-a rupt în două.

Împăratul Iudeilor s-a arătat viu în Ierusalim ucenicilor şi celor ce erau cu ei, a mâncat cu ei, le-a arătat semnele cuielor şi coasta trăspunsă.

Împăratul Iudeilor a venit să împlinească Scripturile şi să aducă mântuire pentru oricine crede în El. N-a obligat pe nimeni niciodată să creadă în El şi nu o face nici astăzi.

Împăratul Iudeilor e Viu! Şi e viu şi în inima mea!
Împăratul Iudeilor trăieşte, a înviat şi e Domn, Rege, Stăpân în mine pentru că am ales să trăiesc cum spune El.
Am ales să las Viaţa să locuiască în mine.
Am ales să accept că sunt vasul ce poartă Lumina în el şi aleg să las Lumina să lumineze în mine şi prin mine.
Am ales Adevărul şi aleg să trăiesc cum spune El.
Am ales Calea ce duce spre Tatăl prin sângele Mielului Lui Dumnezeu.
Am ales să cred ca Cel ce a luat păcatele tuturor, a murit şi pentru ale mele ca eu să am viaţă.
Am ales ca Împăratul Iudeilor să îmi fie Mântuitor şi Răscumpărător.
Am ales să cred că Isus Christos = Yeshua HaMaschiach este Fiul Lui Dumnezeu.
Am ales să Îl las pe El să îmi dea Pacea şi Bucuria Sa şi să nu mai umblu după himere.
Am ales să Îl urmez pe Yeshu'a HaNatserat Melech HaYehudim = Isus din Nazaret Împăratul Iudeilor!

De ce?
Pentru că Yeshu'a HaNatserat Melech HaYehudim = Isus din Nazaret Împăratul Iudeilor este VIU!
Pentru că Yeshu'a HaNatserat Melech HaYehudim = Isus din Nazaret Împăratul Iudeilor s-a arătat multora!
Pentru că Yeshu'a HaNatserat Melech HaYehudim = Isus din Nazaret Împăratul Iudeilor a împlinit Scripturile.
Pentru că Yeshu'a HaNatserat Melech HaYehudim = Isus din Nazaret Împăratul Iudeilor este Sămânţa ce a zdrobit capul şarpelui, a învins moartea şi acum e in cer unde îmi pregăteşte un loc.
Yeshu'a HaNatserat Melech HaYehudim = Isus din Nazaret Împăratul Iudeilor va reveni să mă ia ACASĂ
Yeshu'a HaNatserat Melech HaYehudim = Isus din Nazaret Împăratul Iudeilor este Mesia = Maschiach.

Niciun comentariu: