duminică, 13 aprilie 2014

duminica floriilor

După calendarul creştin, am intrat in Duminica Floriilor şi azi se celebrează intrarea Domnului Isus Christos în Ierusalim. Intră călare pe un măgăruş împlinind profeţiile până la punct şi virgulă.
"11 Iată că DOMNUL a vestit până la capătul pământului: «Spuneţi fiicei Sionului: ‘Iată, Mântuitorul tău vine la tine! Iată, plata Lui este cu El şi răsplata Lui merge înaintea Lui!’» " Isaia 62:11

"9 „Saltă de veselie, fiică a Sionului! Strigă de bucurie, fiică a Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine, drept şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, pe mânzul unei măgăriţe! " Zaharia 9:9

"20 Aceasta este poarta Domnului; cei drepţi intră pe ea.

21 Te voi lăuda, căci mi-ai răspuns şi mi-ai dat izbăvire. 

22 Piatra pe care au respins-o zidarii, a devenit piatra din capul unghiului. 

23 Domnul a făcut acest lucru. El este o minune în ochii noştri. 

24 Aceasta este ziua pe care Domnul a rânduit-o, pentru ca noi să ne veselim şi să ne bucurăm în ea. 

25 Doamne, Te rugăm, mântuieşte-ne! Doamne, Te rugăm, dă-ne izbândă! 

26 Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului ! Vă binecuvântăm din Casa Domnului. 

27 Domnul este Dumnezeu şi El ne luminează. Legaţi cu funii jertfa şi aduceţi-o până la coarnele altarului!

28 Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi lăuda! Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi înălţa! 

29 Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun, căci veşnică-I este îndurarea!" Psalmul 118:20-29

Îmi place să văd cum proorociile şi profeţiile s-au împlinit în Cel Promis, Cel Aşteptat, în Mesia, Robul Domnului, Slujitorul, Domnul Oştirilor, Lumina, Calea, Adevărul, Viaţa, Viţa, Cuvântul. În acelaţi timp sunt în Geneza şi Isaia. O bucată de verset s-a agăţat de mine "14 Este ceva prea greu pentru Domnul?" Geneza 18:14

Nu. Nu este nimic prea greu pentru El. 

El merită lauda, inchinarea, adorarea, cinstea! El, Cel Minunat este Domnul ce schimba viaţa mea, o transformă, mă creşte, cizelează, modelează. 

Nu intru în Ierusalim azi, deşi mi-aş dori, dar vreau să Îi cânt, să Îl laud!

Un comentariu:

livius spunea...


Ai zis bine : "Aceasta este ziua pe care Domnul a facut-o sa ne bucuram si sa ne veselim in ea".
Deci, hai sa ne bucuram si sa ne veselim astazi, si maine.