joi, 27 martie 2014

Căutaţi pe DOMNUL cât timp mai poate fi găsit!

Găsesc în cartea Isaia har, îndurare, credincioşie, dragoste, Îl găsesc pe Isus Christos = Yeshua HaMashiach, Îl găsesc pe Duhul Domnului, găsesc proorocii explicite despre Mesia = Mashiach, despre naşterea şi moartea Lui, despre răscumpărarea ce doar El o poate face. El e singura Cale prin care omul poate fi mântuit.

Isaia vine cu un avertisment din partea Domnului însă şi cu o chemare la binecuvântare, bucurie, împlinire, iertare, eliberare, mântuire, răscumpărare.
"6 Căutaţi pe DOMNUL cât timp mai poate fi găsit!
Chemaţi-L cât timp mai este aproape!

7 Nelegiuitul să-şi părăsească calea, iar omul rău să renunţe la gândurile lui! Să se întoarcă la DOMNUL, Care îi va arăta îndurare, la Dumnezeul nostru, Care îl va ierta pe deplin.

8 «Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, iar căile voastre nu sunt căile Mele, zice DOMNUL. 9 Pentru că, aşa cum sunt de sus cerurile faţă de pământ, tot aşa sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.

10 Căci, aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri şi nu se întorc înapoi până nu udă pământul, făcându-l să rodească şi să încolţească, dând sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, 11 tot aşa este şi cu al Meu Cuvânt, care iese din gura Mea: nu se va întoarce la Mine fără rod, ci Îmi va împlini dorinţa şi va reuşi în lucrul pentru care L-am trimis. " Isaia 55:6-11

Adica va veni o vreme când Domnul nu mai poate fi găsit? Adica va veni o vreme când Domnul nu va mai fi aproape?

Dar ACUM El poate fi găsit dacă omul este dispus sa renunţe la căile şi gândurile lui. Şi nu numai că poate fi găsit, însă cel ce renunţă la căile şi gândurile lui căutându-L pe Domnul, primeşte îndurare şi iertare pe deplin. Nu e o căutare fără rost. Nu e căutare de himere. Nu e o iluzie. Nu e opiu.

Domnul mă învită să Îl caut, să Îl găsesc ca să primesc îndurare şi iertare deplină. Am SF-urile mele în cap, am ideile, gândurile şi preconcepţiile mele şi cred că sunt la fel cu cele ale Domnului. El însă ştie cam ce poate mintea mea aşa să vine să îmi spună repede că ceea ce gândesc eu nu are nici o treabă cu ceea ce gândeşte El. Diferenţa e de la cer la pământ. Eu gândesc la scară mică, văd numai cât mă ţin ochii sau mintea. El însă e Creatorul cerului şi al pământului. El ştie totul. El ştie trecutul, prezentul şi viitorul, îmi ştie rădăcinile din care mă trag, ştie ce moşteniri încăpăţânate duc mai departe şi de aceea mă asigură că nu gândim la fel.

Invitaţia la căutare şi găsire înseamnă învitaţia la lectură şi studiu a Cuvântului Său. Nici un Cuvânt al Domnului nu se întoarce fără rod, nu e fără rost, nu e depăşit de vreme, contexte sociale, politice, economice, religioase. Nici un Cuvânt al Domnului nu moare ci e trimis să aducă viaţă şi rod.

Văd că Cuvântul Domnului aduce Viaţă, rod. Dacă mă uit în Ioan 1:1-18, înţeleg mai bine ce zice aici Isaia, înţeleg cine este Cuvântul, Viaţa, Adevărul, Lumina, Calea.
"1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. 5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a învins-o.

6 Era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. 7 El a venit ca martor ca să depună mărturie despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu el era Lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre Lumină.
9 Lumina adevărată, Care îl luminează pe orice om, venea în lume. 10 El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 

11 A venit la ceea ce era a Lui, dar ai Săi nu L-au primit. 12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, 13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 

14 Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. 

15 Ioan depunea mărturie despre El şi striga: „Acesta este Cel despre Care spuneam: «Cel Ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine!»“  16 Fiindcă noi toţi am primit din plinătatea Lui şi  har după har.  

17 Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos. 

18 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul născut, El Însuşi Dumnezeu, Cel Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut."

Văzând Cine este Cuvântul, nu mai pot trece pe lângă El ca Vodă prin lobodă. Recunosc că nu înţeleg totul, recunosc că din punctul meu de vedere nu e totul logic. Dar mai înainte am citit că diferă de la cer la pământ logica Domnului de logica mea. Invitaţia Lui e la credinţă şi încredere. Mi-a lăsat Cuvântul Său scris să Îl citesc, studiez, răscitesc. Mi-a dat Duhul Său când am acceptat că singura mea Salvare e în sângele Lui Isus Christos = Yeshua HaMashiach şi Duhul Domnului e Cel ce mă învaţă, călăuzeşte, mi-L descoperă pe Domnul, îmi descoperă cum e Domnul, îmi arată dragostea, mila, îndurarea, credincioşia, harul, răbdarea Lui.

Niciun comentariu: