luni, 24 martie 2014

din credincioşie m-ai smerit!

Eu cred că sunt fata lui David - prea bine semăn cu el. Ieri dimineaţă am citit câţiva psalmi si am ajuns la Psalmul 119. Iniţial am zis că nu intru în el că e prea lung ... apoi am început să îl citesc. David parcă vorbeşte despre sentimentele şi trăirile mele.

Am ajuns însa la versetele 69 - 75 şi de data asta m-a pufnit râsul şi nu ca altă dată plânsul.
"69 Nişte îngâmfaţi m-au tencuit cu neadevăruri, dar eu împlinesc hotărârile Tale din toată inima. 70 Inima lor este nesimţitoare ca grăsimea, dar eu îmi găsesc desfătarea în Legea Ta.

71 E bine că m-ai smerit, pentru că astfel am putut învăţa orânduirile Tale.

72 Mai mult preţuieşte pentru mine Legea gurii Tale, decât mii de şecheli de aur şi de argint.

73 Mâinile Tale m-au făcut şi m-au întocmit. De aceea, dă-mi pricepere ca să pot învăţa poruncile Tale!

74 Cei ce se tem de Tine mă privesc şi se bucură, căci aştept împlinirea Cuvântului Tău.

75 Doamne, recunosc că judecăţile Tale sunt drepte şi că din credincioşie m-ai smerit. "

Încercările, necazurile vin pentru a mă smeri. Domnul m-a smerit din credincioşie faţă de mine. La prima vedere nu sună bine însă eu înţeleg ce vrea să spună David şi astazi nu pot decât să Îl laud pe Domnul pentru ceea ce a făcut cu mine, în mine şi pentru mine.

Sunt în legământ cu El, sunt a Lui însă fără smerire ... nu merge. El ştie ce ac merge la cojocul meu. El ştie mai bine ca oricine ce trebuie frânt în mine, ce trebuie modelat, cum, când. Dar Slavă Lui că a adus şi vindecarea, eliberarea, iertarea.

"90 Credincioşia Ta dăinuieşte de la o generaţie la alta; Tu ai întemeiat pământul şi el aşa rămâne. "

"92 Dacă Legea Ta nu ar fi desfătarea mea, aş pieri în suferinţa mea. 93 Niciodată nu voi uita hotărârile Tale, căci prin ele mă înviorezi. 94 Sunt al Tău: mântuieşte-mă, căci eu caut să trăiesc după hotărârile Tale! "

"105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. 106 Am jurat, şi voi împlini întocmai, că voi păzi judecăţile Tale cele drepte. "

"111 Am moştenit mărturiile Tale pe vecie, pentru că ele sunt bucuria inimii mele. 112 Mi-am dedicat inima ca să înfăptuiesc orânduirile Tale pentru totdeauna, până la sfârşit. "

"124 Poartă-te cu robul Tău după îndurarea Ta şi învaţă-mă orânduirile Tale! 125 Eu sunt robul Tău: învaţă-mă, şi voi cunoaşte mărturiile Tale! "

"129 Minunate sunt mărturiile Tale, de aceea sufletul meu le împlineşte. 130 Dezvăluirea cuvintelor Tale aduce lumină şi dă pricepere celor nesăbuiţi. 131 Îmi deschid gura şi oftez, căci tânjesc după poruncile Tale.
132 Întoarce-Te spre mine şi îndură-te de mine, după obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău. 133 Întăreşte-mi paşii după cuvintele Tale şi nu mă lăsa în stăpânirea vreunui necaz."

"145 Strig din toată inima; răspunde-mi, Doamne! Voi împlini orânduirile Tale. 146 Te chem; mântuieşte-mă, iar eu voi păzi mărturiile Tale. 147 Mă trezesc înaintea zorilor ca să strig la Tine şi aştept să se împlinească cuvintele Tale. 148 Ochii îmi stau deschişi în timpul străjilor nopţii ca să cuget la cuvintele Tale.  149 Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta, Doamne, după judecăţile Tale, înviorează-mă!"

"162 Eu mă bucur de cuvintele Tale ca cel ce a găsit multă pradă. 163 Urăsc înşelătoria, n-o pot suferi, dar iubesc Legea Ta! 164 Te laud de şapte ori pe zi, din pricina judecăţilor Tale cele drepte. 

165 Cei ce iubesc Legea Ta au parte de multă pace şi nimic nu îi poate face să se împiedice.

166 Doamne, nădăjduiesc în mântuirea Ta, împlinind poruncile Tale. 

167 Sufletul meu păzeşte mărturiile Tale şi le iubeşte mult. 

168 Păzesc hotărârile şi mărturiile Tale, căci toate căile mele sunt înaintea Ta. 

169 Doamne, fie ca strigătul meu să ajungă până la Tine: „Dă-mi pricepere după Cuvântul Tău!“ 170 Fie ca ruga mea să ajungă până la Tine: „Izbăveşte-mă după promisiunea Ta!“ 171 Buzele mele Te vor lăuda, căci m-ai învăţat orânduirile Tale! 172 Limba mea va cânta cuvintele Tale, căci toate poruncile Tale sunt drepte.
173 Mâna Ta să-mi vină în ajutor, căci hotărârile Tale le aleg. 

174 Doamne, tânjesc după mântuirea Ta, iar Legea Ta este desfătarea mea. 175 Fie ca sufletul meu să trăiască şi atunci Te va lăuda, iar judecăţile Tale mă vor sprijini la aceasta. 176 Rătăcesc ca o oaie pierdută! Caută-l pe robul Tău, căci eu nu am uitat poruncile Tale!"

Niciun comentariu: