luni, 27 octombrie 2014

Aminteşte-ţi deci ceea ce ai primit şi ai auzit!

Îmi continui "călătoria" prin Apocalipsa şi las Cuvântul să treacă prin mine, las întrebările să izvorască.

Către îngerul bisericii din Sardes
1 Îngerului bisericii din Sardes scrie-i: 

«Acestea sunt cuvintele Celui Care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: ştiu faptele tale; îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. 

2 Trezeşte-te şi întăreşte ce a mai rămas, care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu!
3 Aminteşte-ţi deci ceea ce ai primit şi ai auzit, ascultă de acestea şi pocăieşte-te! Dacă însă nu te trezeşti, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti când voi veni la tine. 

4 Ai totuşi în Sardes câteva nume care nu şi-au întinat hainele; ei vor umbla cu Mine, îmbrăcaţi în alb, pentru că sunt vrednici.
5 Cel ce învinge va fi îmbrăcat în haine albe şi nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea Vieţii, ci îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.
6 Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!» Apocalipsa 3:1-6
Îmi merge numele că trăiesc şi eu sunt deja moartă? Ce înseamnă asta? Din punct de vedere fizic încă trăiesc dacă scriu cuvintele acestea. Dar spiritual trăiesc? 

Cred că Isaia şi Ioan sunt făcuţi din acelaşi aluat. Ioan îl completează pe Isaia. Nu pot să nu mulţumesc Domnului pentru că cei doi oameni s-au lăsat folosiţi de El, au scris ceea ce Domnul le-a spus. Dar eu din ce aluat sunt făcută? Ei erau bărbaţi şi eu sunt femeie. Aceasta mă împiedică să nu Îl văd pe Dumnezeu, să nu fac din El Dumnezeul meu, să nu Îl găsesc pe Mesia, să nu las Duhul Domnului să mă înveţe?

Mesajul e clar pentru cei din Sardes: eşti mort! Dar nu se termină aici: "Trezeşte-te şi întăreşte ce a mai rămas, care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu!" Cu alte cuvinte: Mai ai o şansă! Caută-L pe Dumnezeu! Citeşte Cuvântul! Întăreşte-ţi credinţa în Cel Minunat, Cel venit de Sus, Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, stai lângă oameni vii, acţionează! Aminteşte-ţi Cuvântul, citeşte-L, crede-l, ascultă-l, însuşeşte-ţi ceea ce citeşti, aplică-l în viaţa ta. Nu amâna!

Dacă astăzi trăiesc fizic, mai am o şansă să trăiesc şi spiritual! Alegerea îmi aparţine! Şi ... nu vreau să-mi meargă numele că trăiesc şi eu sunt demult praf şi pulberi! 
Vreau să trăiesc!

Niciun comentariu: