marți, 28 octombrie 2014

cele 10 porunci ... spuse altfel!

"Te iubesc atât de mult, încât am Mă ofer pe Mine Însumi ţie. Eu sunt adevărata realitate, singurul Dumnezeu de care vei avea nevoie vreodată. Numai în Mine vei găsi desăvârşirea.

Doresc un lucru minunat: o relaţie directă şi personală între Mine şi fiecare dintre voi. Nu aveţi nevoie de reprezentări inferioare ale Mele, cum ar fi idolii din lemn, fără viaţă. Mă puteţi avea pe Mine. Preţuiţi acest lucru.

Vă iubesc atât de mult, încât v-am dat numele Meu. Veţi fi cunoscuţi pe pământ drept "poporul Lui Dumnezeu". Preţuiţi acest privilegiu; nu abuzaţi de el, profanându-vă noul nume sau netrăind la înălţimea lui.

V-am dat o lume minunată, în care să munciţi, să vă veseliţi şi de care să vă bucuraţi. În implicarea voastră, puneţi deoparte o zi în care să vă amintiţi de unde a venit această lume. Trupurile voastre au nevoie de odihnă; spiritele voastre au nevoie de acest semn de aducere aminte.

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.

Viaţa omenească este sfântă. Eu v-am dat-o şi are o valoare inestimabilă. Ţineţi la ea. Respectaţi-o; ea este chipul Lui Dumnezeu. Cel care va nesocoti această poruncă şi va înfăptui sacrilegiul uciderii va fi pedepsit.

Cea mai profundă relaţie umană posbilă este căsătoria. Am creat-o pentru a rezolva singurătatea absolută din inima fiecărui om. A răspândi printre mai mulţi oameni ceea ce e menit să aparţină doar căsătoriei va devaloriza şi va distruge această relaţie. Păstraţi relaţiile sexuale şi intimitatea în spaţiul cuvenit lor, cel al căsătoriei.

Vă încredinţez proprietăţi. Puteţi poseda bucuri şi trebuie să le folosiţi cu responsabilitate. Dreptul la proprietate este un mare privilegiu. Pentru ca să fucţioneze, trebuie să respectaţi dreptul la proprietate al fiecăruia; furtul violează acest drept.

Eu sunt un Dumnezeu al adevărului. Relaţiile au succes numai dacă sunt guvernate de adevăr. Minciuna distruge contractele, promisiunile, încrederea. Voi sunteţi demni de încredere: dovediţi acest lucru spunând adevărul.

V-am dat lucruri bune, de care să vă bucuraţi: vite, grâne, aur, mobilă, instrumente muzicale. Însă oamenii sunt întotdeauna mai importanţi decât lucrurile. Iubiţi oamenii, folosiţi-vă de lucuri. Nu vă folosiţi de oameni în slujba iubirii voastre pentru luccruri."

Cred ca în anul 2010, am primit cartea "O făptură atât de minunată". Nu am citit-o până acum. Philip Yancey este scriitorul care reuşeşte cu succes să mă cucerească.
Philip Yancey şi Dr. Paul Brand - "O făptură atât de minunată" - Capitolul "Libertate", paginile 100-102

http://www.peregrinul.ro/?SERVICE=PER_RO_PRODUCT&TG_KE_PRODUCT=O_FAPTURA_ATAT_DE_MINUNATA&TG_KE_DIRECTORY=MISCELANEU_PER

Niciun comentariu: