marți, 14 ianuarie 2014

am păşit pe "pământ sfânt"

M-am apucat de studiat Isaia 52:13-15 si Isaia 53 ... şi am senzaţia că am păşit pe "pământ sfânt".  Mi-am scos papucii şi deocamdată sunt uimită de frumuseţea, bogăţia textului, a înţelesului ...

Unele gânduri au început să apară. Aş vrea o pereche de papuci ai unei femei din vremea lui Isus ... sau a unui bărbat - pentru ca ei aveau acces mai mare la discuţii, sfaturi, în sinagogă şi în Templu. Însă mi-ar plăcea să văd şi prin lentilele oamenilor vremii lui Isaia.

De la un răscumpărător mă aştept să fie voinic, frumos, puternic, să poruncească, să iasă victorios din fiecare bătălie, să îşi facă dreptate când cineva are curajul să se ia de el. Numai că Isaia Îl descrie pe Unsul, Robul, Braţul Domnului, Răscumpărătorul altfel decât visez sau îmi imaginez eu.

"13 «Iată, Robul Meu va propăşi, va fi înălţat şi ridicat şi va ajunge foarte sus. 14 Aşa cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de sluţită Îi era faţa, diferită de cea a omului, nemaiavând înfăţişarea fiilor oamenilor – 15 tot aşa El va uimi multe neamuri; împăraţii vor rămâne muţi înaintea Lui, căci vor vedea ceva ce nu le-a mai fost spus şi vor înţelege ceva ce n-au mai auzit.»" Isaia 52:13-15

Isaia începe să îmi spună că Robul Domnului va fi mare, va fi înălţat, ridicat foarte sus. Dar prima data .... debutul nu va fi cum îmi imaginez eu. Isus nu vine să împlinească aşteptările oamenilor vremii sau ale mele. Nu e duhul din lampa lui Aladin, nu e servitorul meu care îmi satisface curiozităţile şi hachiţele mele.

S-a întrupat într-un copil. Familia lui Iosif si a Mariei nu era una bogată, nu au ajuns in Bethleem (bayth-leh-em = Casa Pâinii) destul de devreme ca să îşi ocupe un loc într-o cameră a vreunui han. Isus nu a făcut nazuri că Maria era casnică şi că cel căruia îi fusese încredinţat ca tată era doar un tâmplar. Nu a făcut mofturi că Maria şi Iosif vor mai avea copii şi că aceştia nu Îl vor vedea foarte bine. Nu a ales o familie bogată ci una credincioasă şi dedicată Domnului.

Isus Christos = Yeshua HaMaschiach a decis, a ales să fie Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii şi nu a făcut una cu pământul pe cei ce L-au desfigurat.

Niciun comentariu: