vineri, 3 ianuarie 2014

Lege, Dreptate, Mântuire, Lumină, braţul Domnului, Judecător

Îmi doresc să-l fi avut ca profesor pe Isaia, l-aş fi ales ca mentor ... cred. În acelaşi timp sunt conştientă că Isaia nu era aşa înainte de întâlnirea lui cu Domnul. Întâlnirea aceea i-a schimbat viaţa, perspectiva, credinţa, supunerea, dependenţa ... Isaia este denumit apostolul Vechiului Testament, el scrie şi vesteşte poporului ca Mântuitorul se va naşte, Răscumpărătorul va apărea, Dreptate se va ivi. El descrie cine va naşte acest Copil, cum se va numi El, ce va face, cum va face. Poporul însă Îl poate primi pe Cel vestit dacă ascultă şi se supune.

"4 Ascultă-Mă, poporul Meu!
Ia aminte la ce spun, neamul Meu, pentru că Legea va ieşi de la Mine, iar dreptatea Mea o voi face o lumină pentru popoare!

5 Dreptatea Mea se apropie, mântuirea Mea se arată, iar braţul Meu e pe cale să judece popoarele; ţinuturile de lângă mare Mă aşteaptă şi nădăjduiesc în braţul Meu.

6 Ridicaţi-vă ochii spre ceruri şi priviţi în jos spre pământ!
Cerurile se vor risipi ca fumul, pământul se va învechi ca o haină, iar cei ce trăiesc pe el vor muri ca ţânţarii. Mântuirea Mea însă va dăinui pururea şi dreptatea Mea nu va avea sfârşit. " Isaia 51:4-6

Capitolul 51 începe tot cu o chemare la ascultare. Sunt chemaţi atunci cei ce Îl caută pe Domnul, de oriunde ar fi. Acum însă Isaia este pus să vorbească poporului Israel. Poporul este provocat să fie cu ochii în patru, să fie atent la evenimente pentru că Legea va ieşi de la Domnul. Dar legea nu fusese dată pe Sinai? Ce Lege va ieşi? Legea va ieşi de la Domnul, e Legea intrupată. Mai mult de atat, Legea aceasta văd că este numită şi Dreptate. Apoi Dreptatea va fi o Lumina pentru popoare. Mesia este anunţat cu atributele ce le are. Numele Îi fusese anunţat, acum atributele ce trebuiesc urmărite sunt spuse clar, limpede.

Lege, Dreptate, Mântuire, Lumina, braţul Domnului, Judecător ... nu sunt numai cuvinte aruncate în vânt de Isaia. Sunt atribute ale Celui ce va veni de Sus, ale Celui pe care Il anunţă Isaia, ale Celui Minunat, Cel Preaiubit.

Ascultă, supune-te, crede, fii atent, observă, verifică. Asta spune Isaia. El nu spune: Crede şi nu cerceta! Dimpotriva, el îndeamnă la studiu, la observare atentă, la verificare, la credinţă, încredere, dependenţă.

Dar oamenii de atunci ca şi cei de astăzi preferă să vadă lucrurile acum, vizibil, palpabil. Ce tot spune Isaia acolo? Ce vrea el? De cand e pământul mai apare câte unul care vorbeşte şi spune ... uneori se întâmplă ce zice el şi unii sunt în extaz. Dar el vorbeşte de un alt Eden, de un sfârşit al acestui pământ, al acestor ceruri ... Isaia asta nu e prea întreg la cap. Cinismnul şi necredinţa fac o alinaţă distructivă de excepţie.

Indiferent de decizia de a crede sau nu, ceea ce Domnul a vestit a implinit, împlineşte şi va implini. Mesia s-a nascut, s-a întrupat. Legea a luat chip de om. Mântuirea a venit pe pamant. Dreptatea s-a intrupat şi a devenit o Lumină pentru popoare. Mesia va reveni să îşi ia acasă pe cei ce cred că El e Dumnezeu, pe cei ce au decis să Îl aleagă ca Domn şi Mântuitor.

Cel mai mult mă fascinează la Domnul modalitatea în care îşi anunţă venirea apoi modul lui Yeshua HaMaschiach de trai pe pământ. El nu a propovăduit Vestea Bună urlând şi zbierând, cerând supunere, ameninţând cu iadul. Mă tot uit in Evanghelii, recitesc Isaia si profeţii şi nu găsesc o aşa modalitate. El a venit să povestească din casă despre Tatăl, despre dragostea Lui Dumnezeu, despre planul de Salvare făcut din veşnicii, despre har, iertare, eliberare, mântuire, răscumpărare. Pildele sau parabolele sunt încărcate cu dragoste şi har, cu îndemnuri la ascultare şi supunere iar in unele se spune explicit care vor fi consecinţele neascultării. Alegerea de a asculta sau nu îţi aparţine.

Am ales să cred că Legea, Dreptatea, Mîntuirea, Lumina sunt atribute ale lui Isus Christos = Yeshua HaMaschiach, Fiul Lui Dumnezeul, Rascumpărătorul, Cel venit de Sus, Cel aşteptat, Cel Promis.
Am ales să cred şi să Îl aleg pe El ca Domn.
Am ales să ascult, să mă supun, să mă încred, să cred, să devin dependetă de El şi să abandonez independenţa mea distructivă.
Am ales să Il las pe Duhul Domnului = Ruach HaKosesh să mă călăuzească, înveţe, mustre, mângăie.
Am ales să Il aleg pe Dumnezeu = Aba ca Tată.

Niciun comentariu: