duminică, 12 ianuarie 2014

Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi!

"12 De aceea îţi voi face astfel, Israele, şi, pentru că îţi voi face astfel, pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele!
13 Căci iată că El este Cel Ce a întocmit munţii, Cel Ce a creat vântul şi i-a descoperit omului gândul Său, Cel Ce a prefăcut răsăritul în întuneric şi Cel Ce umblă pe înălţimile pământului – Domnul, Dumnezeul Oştirilor, este Numele Său.»" Amos 4:12-13

"4 Aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: «Căutaţi-Mă, ca să trăiţi! " Amos 5:4

"8 El însă este Cel Ce a făcut Pleiadele şi Orionul, Cel Ce preface întunericul în dimineaţă şi preschimbă ziua în noapte, Cel Ce cheamă apele mării şi le varsă pe suprafaţa pământului – Domnul este Numele Lui!
9 El aduce într-o clipă prăpădul peste cel tare şi face să vină devastarea peste fortăreaţă." Amos 5: 8-9

"14 Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi! Astfel Domnul,Dumnezeul Oştirilor, va fi cu voi, aşa cum spuneţi că este! " Amos 5:14

"11 În ziua aceea, voi ridica cortul căzut al lui David. Îi voi repara crăpăturile, îi voi ridica ruinele şi-l voi reclădi aşa cum era în vremurile de odinioară, 12 ca astfel să ia în stăpânire rămăşiţa Edomului, precum şi toate neamurile peste care este chemat Numele Meu“, zice Domnul, Cel Care face aceste lucruri. 

13 „Iată, vin zile,zice Domnul, când cel ce ară îl va ajunge pe cel ce culege, iar negustorul de struguri – pe cel ce împrăştie sămânţa. Munţii vor picura must, iar acesta se va scurge din toate dealurile. 

14 Îi voi aduce înapoi pe captivii poporului Meu, Israel; ei vor rezidi cetăţile pustiite şi vor locui în ele. Vor planta vii şi vor bea din vinul lor; vor sădi grădini şi vor mânca din roadele lor. 

15 Eu îi voi sădi în patria lor şi nu vor mai fi dezrădăcinaţi din ţara pe care le-am dat-o“, zice Domnul, Dumnezeul tău." Amos 9:11-15

Niciun comentariu: