sâmbătă, 25 ianuarie 2014

Dar cine să creadă asta?

Ce spun rabinii ortodocşi, cei mesianici, comentatorii creştini despre Isaia 53? Dar Talmudul, zoharul, midraşim-ul, targum-ul, liturghia? Ce spun oamenii vremii lui Isus Christos = Yeshua HaMaschiach? Ce spune Isaia despre Braţul Domnului? Dar cine să creadă ce spune Isaia? Nu e mai simplu şi comod să crezi ce scrie "la carte"? Care carte? În cartea unde citesc interpretarea interpretării înterpretărilor interpreţilor? Nu e mai uşor să cred ce spun alţii decât să cred ce spune Scriptura? Dar ... stai aşa. Scripturile sunt citite numai de luminaţi. Tu eşti luminată? Conform cu ceea ce spune Scriptura, sunt luminată. Am primit Duhul Sfânt sau Ruach HaKodesh care mă ajută să înţeleg ceea ce citesc, ajută Cuvântul să rodească în mine, mă ajută să las Lumina să crească.

Isaia vine cu un mesaj din partea Domnului pentru evreii vremii lui, pentru cei ce se vor naşte după el. E un mesaj pentru orice evreu, oriunde s-ar afla. Dar cine să Îl creadă? Cine să Îl recunoască pe Mesia?

Cei ce stăteau cu cartea în mână, cei ce ţineau litera literii legii .... nu L-au recunoscut. Mai mult de atât, au făcut tot posibilul să împlinească Scripturile, deşi habar nu aveau că fac asta şi să Îl vadă pe Isus Christos - Yeshua HaMashiach scos de pe scena vremii şi a lumii. Nu era Mesia cum şi-L închipuiau ei, cum sperau ei, cum interpretau ei.

"1 Cine a crezut mesajul nostru? Cui i-a fost descoperit braţul DOMNULUI? 2 El a crescut înaintea Lui ca un lăstar, ca unul ieşit dintr-un pământ uscat; nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă, nu era nimic în înfăţişarea Lui care să ne placă. 3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi întorceau faţa de la El, iar noi nu L-am luat în seamă. " Isaia 53:1-3

Literă cu litera, Scriptura se împlineşte. Indiferent de ceea ce cred oameni vremii lui Isus Christos, Scriptura se împlineşte cu punct şi virgulă. Indiferent de aşteptările tuturor, Mesia s-a întrupat. Chiar dacă e greu de acceptat şi crezut, El, din veşnicii, înainte de creaţie, a decis să ia asupra Lui păcatele omenirii, să fie Mielul de jertfă pentru păcatele noastre. Planul nu a fost făcut ad-hoc, nu a fost făcut din exces de zel. Dumnezeu Tatăl a acceptat ca Fiul Său, Braţul Domnului, Robul, Copilul, Cel promis, Leul din Iuda, Cel aşteptat, Lumina, Viaţa, Adevărul, Calea să moară pentru păcatele noastre iar noi, prin sângele Lui, să primim iertarea, eliberarea de povara păcatului şi viaţa veşnică. Pacatul ca să fie iertat trebuie să aibe loc o jertfă, sângele trebuie să fie vărsat pentru ca vina să fie luată de pe cel ce a păcătuit.

Dar cine să creadă asta?
Cine să creadă ca un om care nu era frumos, nu sclipea cu nimic, putea fi Mesia? Fiecare în felul lui îşi manifesta dispreţul iar El nu se răzbuna pentru asta. Durerea fizică însă şi cea a păcatului i-au distorsionat faţa însă oamenii vremii Lui au crezut că e pedepsit de Dumnzeu. Inclusiv ucenicii L-au părăsit...

Nu am terminat de citit materialele ce le am la dispoziţie însă văd că aceeaşi stare de necredinţa e la oamenii vremii lui Isaia, ai vremii Lui Isus şi e la fel şi acum. Scriptura nu e citită sau dacă e citită, e citită după şi cu interpretările unora şi al altora. Numai că Scriptura se interpretează cu Scriptura si cu nimic altceva.

Nu poţi crede dacă nu vrei.
Nu poţi accepta ca Isus Christos a murit pentru tine dacă Duhul Domnului nu te convinge de acest lucru şi dacă refuzi să asculţi ceea ce îţi spune El.
Nu poţi accepta împlinirea Scripturii dacă nu citeşti Scriptura şi dacă nu o interpretezi cu Scriptura.
Nu poţi vedea dragostea Lui Dumnezeu dacă nu Il laşi să ţi-o arate, dacă nu vrei să o vezi. 

Niciun comentariu: