miercuri, 29 ianuarie 2014

Profeţia s-a împlinit literă cu literă!

Abia am aşteptat să ajung la textul din Isaia 53 şi am ajuns, am studiat, am citit iar am studiat şi ... vorba unui coleg "cu cât studiezi mai mult, cu atât vei fi mai nemulţumită că nu ai studiat îndeajuns". Profeţia s-a împlinit literă cu literă în Isus Christos = Yeshua HaMaschiach.

Mă fascinează textul acesta scris cu 700 ani înainte de Yeshua = Isus, text în care Isaia descrie necredinţa oamenilor vremii, aparenţele rămân la putere indiferent de contextul în care se petrece acţiunea, ideea unui Mântuitor ce suferă pentru alţii nu întră in filosofia nici unei vremi, un Răscumpărător ce moare pentru alţii nu intră în discuţie.

Robia babiloniană scoate din inimile evreilor idolatria şi de atunci încolo, vor crede în Dumnezeul Lui Avraam, Isaac si Iacov. Numai că nu pot accepta că Unicul Dumnezeu se revelează în trei Persoane, Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Ideea aceasta e pentru ei idolatrie. Da, deşi stiau Scriptura ... cum să accepte că Mesia, Unsul Domnului, Robul Domnului, Braţul Domnului, Mântuitorul, Răscumpărătorul, Copilul este Fiul Lui Dumnezeu? Peste tot in Scripturi (Vechiul Testament = Tanach şi Scrieri) gasim scris că Duhul Domnului le-a vorbit, i-a condus, le-a vorbit, le-a spus profeţilor, oamenilor. Însă, greu de acceptat acum că Duhul Domnului ne este relevat ca şi Duhul Sfânt, parte a Trinităţii.

Nici cei ce îşi spun creştini, care rod pragurile bisericilor nu sunt foarte convinşi de acest lucru sau nu au înţeles Trinitatea. Cred ca şi idee, concept însă dincolo de asta ... totul e o poveste frumoasă, un mit, o tradiţie.

Istoricii spun că Isus Christos = Yeshua HaMaschiach a fost acceptat ca Mesia de o mare parte din evreimea vremii lui. Talmudul confirmă acest lucru în dezbaterile marilor rabini ai vremii. Până la Rashi (RAbbi SHlomo Itzhaki; February 22, 1040 – July 13, 1105), Isus Christos = Yeshua HaMaschiach era acceptat in mare parte ca fiind Mesia, că Isaia în ultimele 3 versete din capitolul 52 si apoi în 53 vorbea despre Fiul Lui Dumnezeu, că profeţia s-a împlinit in Cel născut în Bethleem. Rashi însă vine cu ideea că în textul din Isaia este vorba despre Israel. Pănă la 1105 au loc tot felul de pogromuri, de masacre crude, de exterminări ale evreilor şi Rashi aduce ideea că poporul Israel este cel ce suferă pentru popoare. Numai că Isaia acuză poporul de necredinţă, de păcate grave ... iar despre Braţul Domnului scrie că " El nu a săvârşit nici un act de violenţă şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune" (Isaia 53:9). El, Isus Christos = Yeshua HaMaschiach, om şi Dumnezeu era sfânt, sfânt, sfânt. S-a întrupat şi "El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre" (Isaia 53:4) şi "S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi. Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi şi a mijlocit pentru cei păcătoşi" Isaia 53:12

Şi în creştinism se găsesc destul idei care să distorsioneze adevărul profeţit de Isaia.

De ce e atât de greu de acceptat şi de ce e atât de controversat acest text? Căderea din Eden rupe relaţia dintre om şi Dumnezeu. Păcatul aduce cu el autodistrugerea, degradarea şi depravarea, îndoiala şi necredinţa. E nevoie de intervenţia Lui Dumnezeu în viaţa mea, e nevoie ca El să preia controlul vieţii mele pentru a restaura relaţia cu El, pentru a mă readuce la ceea ce a întenţionat El cu mine. E nevoie să Îl las să ia păcatul meu şi să mă răscumpere ca să văd ce a făcut El pentru mine.

Decizia de a crede, de a accepta ceea ce scrie în Scripturi îmi aparţine.

Planul salvării, mântuirii a fost făcut din veşnicii. Dumnezeu Tatăl a aceeptat ca Fiul Său să vină pe pământ şi să moară pentru păcatele omenirii, a ales să fie Răscumpărător şi Mântuitor. Oricât m-aş strofoca, nu mă pot salva singură. Oricât aş încerca, oriunde m-aş izola, orice aş încerca să evit pe toţi şi toate, nu m-aş putea mântui. Natura mea e una păcătoasă.

Primul om a fost creat după chipul si asemănarea Lui Dumnezeu. Citesc atent in Geneza şi văd că Set se naşte după chipul şi asemănarea tatălui sau Adam. Natura căzută a lui Adam se transmite mai departe. Relaţia cu Dumnezeu e ruptă, Adam şi Eva sunt daţi afară din Eden, păcatul face ravagii în om din punct de vedere spiritual, moral, fizic, apare idolatria, poligamia, crima se cere plătită ... Înainte de a fi daţi afară din Eden, este făcută prima profeţie mesianică. "Voi pune duşmănie între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; El îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul." Geneza 3:15. Şarpele este Satan şi sămânţa femeii este Isus Christos = Yeshua HaMaschiach. Acolo, încă având gustul fructului în gură, promisiunea este dată. Răscumpărarea numai Dumnezeu o poate face.

Mielul Lui Dumnezeu vine să fie jertfă pentru păcatele omenirii. Relaţia cu El este restabilită pentru cei ce decid că creadă ca El este Fiul Lui Dumnezeu, pentru cei ce aleg să Îl lase să le fie Mântuitor, Răscumpărător, Domn, pentru cei ce cred că El este singura cale de împăcare între om şi Dumnezeu. Prin sîngele Lui avem iertarea.
"3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! 4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste, 5 El ne-a predestinat pentru înfiere prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, 6 spre lauda harului Său slăvit, pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui.

7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său, 8 pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea.

9 El a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuşi, după buna Lui plăcere, 10 ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe pământ.

11 În El am fost şi aleşi, fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale, 12 pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui.

13 În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, 14 Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui."Efeseni 1:3-14

Niciun comentariu: