sâmbătă, 4 ianuarie 2014

sunt a Lui!

Cercul celor chemaţi la ascultare se restrânge. Acum sunt chemaţi cei ce cunosc Dreptatea, cei ce au în inima lor Legea. Nu mai trăiesc în vremea lui Isaia dar sunt chemată la ascultare, Dreptatea şi Legea sunt Isus Christos = Yeshua HaMaschiach. Mai mult de atât, ştiu că El e Dumnezeu, e veşnic, e Mântuitor, Răscumpărător.

"7 Ascultaţi-Mă, voi, care cunoaşteţi dreptatea, tu, popor, care ai în inimă Legea Mea !

Nu te teme de ocara oamenilor, nu-ţi fie frică de insultele lor, 8 căci îi va mânca molia ca pe o haină, viermele îi va mânca aşa cum mănâncă lâna. 

Dreptatea Mea însă va dăinui pururea, iar mântuirea Mea va fi pentru toate generaţiile.»  Isaia 51:7-8

Dacă ştiu cine sunt, a cui sunt, cine îmi este Tată, Răscumpărător, cine îmi dă sfaturi când unii şi alţii îşi manifestă dispreţul, funcţia, mărimea IQ-ului, puterea muşchilor, atunci nu imi e frică. Atata vreme cât îmi ştiu identitatea, am pace. Chiar şi în robie, inima mea stă liniştită, speranţa mea nu e în oameni ci e în Răscumpărătorul meu, în Cel ce a învins moartea, Cel ce e Veşnic Viu, Cel ce va reveni să mă ia ACASĂ.

9 Trezeşte-Te! Trezeşte-Te! Îmbracă-Te în putere, braţ al DOMNULUI! Trezeşte-Te ca în zilele din vechime, ca în generaţiile de demult! Nu eşti Tu Acela Care l-ai tăiat pe Rahab în bucăţi, Care ai străpuns monstrul Tanin? 10 Nu eşti Tu Acela Care ai uscat marea, apele marelui adânc, Care ai făcut un drum în adâncurile mării, pentru ca cei răscumpăraţi să treacă? 

Isaia parcă ajunge într-un impas. Până şi el pare să nu mai aibă răbdare, pare nu să nu vadă cum Domnul lucrează şi de aceea cere Domnului să îşi facă lucrarea ca în zilele din vechime. El face parte din rămăşiţa lui Iuda ... robia bate la usă. Da, Domnul a promis eliberare ... dar cerul pare de granit şi Domnul pare departe!

Şi Domnul îi răspunde. Îi dă un răspuns care să îi liniştească inima, mintea şi sufletul. Îi reaminteşte cine este El, ce a făcut El, de biruiţa celor ce voe ieşi din robie. Domnul vorbeşte aici de două bucurii, una a victoriei însă şi de una a minţii, a întregii fiinţe eliberată din robie, a conştienţei că sunt a Domnului, că El e în control.

11 Răscumpăraţii Domnului se vor întoarce şi vor intra în Sion cu strigăte de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capetele; bucuria şi veselia îi vor copleşi, iar necazul şi suspinul vor fugi de la ei. 

12 «Eu, chiar Eu sunt Cel Ce te mângâi! De ce te temi, atunci, de omul cel muritor, de fiul omului care trece ca iarba, 13 uitând astfel de DOMNUL, Creatorul tău, Care a desfăşurat cerurile şi a pus temeliile pământului şi îngrozindu-te toată ziua de mânia asupritorului, care umblă să nimicească? Unde este mânia asupritorului? 14 Cel subjugat va fi eliberat curând; el nu va muri în temniţă, nici nu-i va lipsi pâinea.
15 Căci Eu sunt DOMNUL, Dumnezeul tău, Care stârneşte marea, făcând valurile să-i mugească – DOMNUL Oştirilor este Numele Său. 16 Am pus cuvintele Mele în gura ta şi te-am acoperit cu umbra mâinii Mele, ca să aşez cerurile, să pun temeliile pământului şi să zic Sionului: ‘Tu eşti poporul Meu!’»" Isaia 51:7-16

Am şi eu temerile mele, robiile mele însă astăzi Domnul mă cheamă la ascultare şi supunere. Din nou face asta. Mai mult de atât, Legea Lui e în mine, cunosc pe Cel ce este Dreptatea, Cel ce este Braţul Domnului, Cel ce e Răscumpărătorul. Mă cheamă să îmi reamintească că El este Domn, este in control. Eu sunt a Lui. Oamenii se pot da măreţi, mă pot ameninţa, dispreţui, umili, nedreptăţi, pot să mă ucidă însă nu îmi pot lua identitatea ce mi-a dat-o Isus Christos = Yeshua HaMaschiach în Dumnezeu Tatăl = Aba, Adonai, Yawhe. Vreau sa las Duhul Domnului = Duhul Sfânt = Ruach HaKodesh să îmi amintească asta în fiecare zi, să îmi întărească credinţa, să îmi crească încrederea. Vreau să ascult, să mă supun, să rămân dependentă de şi în El.

Niciun comentariu: