joi, 30 ianuarie 2014

Izbucneşte în chiuituri şi strigă!

Răscumpărătorul a venit! Plata păcatului a fost făcută în sângele Mielului. Promisiunile curg una după alta. Ce trebuie să facă evreii ? Trebuie să îşi pregătească haina cea mai buna, haina de nuntă, trebuie să se pregătească de plecare. Vor merge ACASĂ în Ierusalim, în Sion! Mai mult de atât, mulţi bărbaţi au fost ucişi, femeile au rămas văduve, pe unele soţii le-au părăsit.

Să rămâi văduvă, să fii părăsită de soţ, să nu ai copii era un stigmat greu de purtat ... care încă se mai poartă. 

Citesc atentă textul şi Îl văd pe Isus Christos = Yeshua HaMaschiach vorbind prin Isaia şi venind cu promisiuni noi. El, Făcătorul vrea sa reînnoiasca legământul cu poporul. El este Cel ce îndeamnă la bucurie, la extaz. Robia se va termina! Domnul îşi va duce poporul în Ierusalim. Răscumpărarea va fi facută în sângele Mielului. Promisiunea se va împlini atât fizic cât şi spiritual. "10 Cel pentru Care şi prin Care sunt toate a considerat potrivit ca, pentru a duce mulţi fii la slavă, să-L desăvârşească prin suferinţe pe Autorul mântuirii lor. 11 Căci atât Cel Ce sfinţeşte, cât şi cei ce sunt sfinţiţi sunt toţi din Unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească fraţi, 12 spunând: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Te voi lăuda în mijlocul adunării!“
13 De asemenea El spune: „Îmi voi pune încrederea în El!“4 Şi, din nou, El spune: „Iată-Mă, Eu şi copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu!“ " Evrei 2:10-13

"1 «Bucură-te, stearpo, tu, care nu poţi naşte!
Izbucneşte în chiuituri şi strigă, tu, care nu eşti în durerile naşterii! 
Căci copiii femeii părăsite vor fi mai mulţi decât ai celei măritate, zice DOMNUL. 

2 Lărgeşte locul cortului tău şi întinde învelitoarele locuinţelor tale! 

Nu te opri! 

Lungeşte-ţi corzile şi întăreşte-ţi ţăruşii! 

3 Căci te vei întinde la dreapta şi la stânga, iar urmaşii tăi vor stăpâni peste neamuri şi vor locui cetăţile pustiite. 

4 Nu te teme, căci nu vei mai fi făcută de ruşine! 

Nu te ruşina, căci nu vei mai suferi dispreţul! 

Vei uita ruşinea tinereţii tale şi nu-ţi vei mai aminti de ocara văduviei tale. 

5 Căci Cel Ce te-a făcut îţi este soţ – DOMNUL Oştirilor este Numele Său – şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel – El este numit Dumnezeul întregului pământ. 6 Ca pe o soţie părăsită şi cu duhul mâhnit, aşa te-a chemat Domnul; ca pe o soţie alungată în tinereţe, zice Dumnezeul tău." Isaia 54:1-6

Cine este Cel ce face promisiunile? Creatorul însuşi? Adica, Isus Christos, Domnul Oştirilor, Sfântul lui Israel, Răscumpărătorul, Dumnezeul întregului pământ promite prin Isaia eliberarea şi îndeamnă poporul la pregătiri, la bucurie. Ruşinea, stigmatul le va purta El. Eliberarea o da El. Copiii se vor naşte pentru ca El aşa promite. 

Din punct de vedere spiritual, promisiunea se extinde şi pentru neamuri. Toţi cei ce cred in Isus Christos, devin copii de Dumnezeu. Prin sângele Mielului sunt infiaţi. 

Promisiunea a rămas valabilă! Sunt cheată la bucurie, la extaz. Eliberarea va veni! Voi pleca în Ierusalim! Trebuie să mă pregătesc să îmi lărgesc cortul, să îmi întăresc ţăruşii şi să îmi lungesc corzile. Răscumpărarea a fost făcută o dată pentru totdeauna. Ştiu a cui sunt. Ştiu cui îi aparţin! Ştiu cine îmi e Răscumpărător, Dumnezeu, cine e Sfântul lui Israel.

Niciun comentariu: