duminică, 24 iulie 2011

When I Get to the End of the Way - Lynda Randle

1.     The sands have been washed in the footprints
Of the stranger on Galilee’s shore,
And the voice that subdued the rough billows,
Will be heard in Judea no more.
But the path of that lone Galilean,
With joy I will follow today;
And the toils of the road will seem nothing,
When I get to the end of the way.
There are so many hills to climb upward,
I often am longing for rest,
But He who appoints me my pathway
Knows just what is needful and best.
I know in His word He hath promised
That my strength, “it shall be as my day”;
And the toils of the road will seem nothing,
When I get to the end of the way.
He loves me too well to forsake me,
Or give me a trial too much;
All His people have been dearly purchased,
And Satan can never claim such.
By and by I shall see Him and praise Him,
In the city of unending day;
And the toils of the road will seem nothing,
When I get to the end of the way.
When the last, feeble step has been taken,
And the gates of that city appear,
And the beautiful songs of the angels
Float out on my listening ear;
When all that now seems so mysterious
Will be bright and as clear as the day,
Then the toils of the road will seem nothing,
When I get to the end of the way.
Versurile poemului au fost scrise de Charles D. Tillman.
Am incercat sa traduc versurile cat de cat insa daca cineva le traduce mai corect, frumos, curat, literar sa mi le trimita ca sa inlocuiesc cu ce am facut eu.
Nisipurile au fost spălate de urmele

Străinului de pe malul Galileei,
Iar vocea care a subjugat talazurile dure,
Nu mai este auzita în Iudeea.
Dar calea pe care galileanul a umblat,
Cu bucurie o voi urma astăzi;
Şi truda drumului o voi vedea ca nimic,
Când voi ajunge la sfârşitul drumului.

Există atât de multe dealuri pe care sa le urc,
De multe ori mi-i dor de odihnă,
Dar El care stabileste calea mea
Stie exact ce-i necesar şi ce-i mai bun.
Ştiu că în Cuvântul Său El a promis
Că puterea mea "va fi ca ziua mea";
Şi al trudei drum imi va parea nimic,
Când voi ajunge la sfârşitul drumului.

El mă iubeşte prea mult ca să mă părăseasca,
Sau sa-mi dea o incercarea prea grea;
Toti oamenii Lui au fost platiti scump,
Şi Satana nu poate pretinde la fel.
In curand Îl voi vedea şi-L voi lauda,
În oraşul zilei fara sfarsit.
Şi al trudei drum imi va parea nimic,
Când voi ajunge la sfârşitul drumului.

Cand ultimul, slabul pas va fi facut,
Şi porţile oraşului vor aparea,
Şi frumoasele cântece ale îngerilor
Vor pluti in urechile mele spre ascultare;
Când toate ce acum imi par atât de misterioase
Vor fi luminoase şi la fel de clare ca ziua,
Şi al trudei drum imi va parea nimic,
Când voi ajunge la sfârşitul drumului.

Niciun comentariu: