miercuri, 1 mai 2013

celebrarea Pastelui in istoria poporului evreu

Despre primul Paste din istoria omenirii citesc in Exod 12:1-26. Si, Pastele nu poate fi celebrat oricum, are un ritual, sunt lucruri de facut, fiecare membru al familiei este implicat in sarbatoare.

Poporul a iesit din Egypt si pe Sinai are loc urmatoarea mare sarbatoare, darea Legii, Shavuot sau Pentecost. Sarbatoarea asta indica legamantul incheiat intre Domnul si poporul Israel, e o nunta si la nunta e nevoie de un cort. "2 „În prima zi a lunii întâi să ridici Tabernaculul, Cortul Întâlnirii."  Exod 40:2

Despre urmatoare celebrare a Pastelui citesc:
1 Domnul i-a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în prima zi a celui de al doilea an după ce au ieşit din ţara Egiptului: 2 „Israeliţii să ţină Paştele la vremea hotărâtă.
3 Să-l ţină la vremea hotărâtă, în a paisprezecea zi a acestei luni, între cele două seri; să-l ţineţi potrivit cu toate hotărârile şi toate legile luate cu privire la el.“
4 Moise le-a spus israeliţilor că trebuie să ţină Paştele. 5 Ei au ţinut Paştele în luna întâi, în a paisprezecea zi, între cele două seri, în pustia Sinai. Israeliţii au făcut aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise." Numeri 9:1-5

In timpul "pelerinajului" din pustie se pare ca nu s-a celebrat Pastele iar poporul evreu nici macar nu mai respecta legamantul incheiat cu Avraam, nu mai facea circumcizia copiilor de parte barbateasca in a opta zi de la nastere. Domnul poruncise clar ca nici un barbat necirmcis nu are voie sa manance din masa de Paste. "
48 Dacă vreun străin care locuieşte la tine va dori să sărbătorească Paştele Domnului, toţi bărbaţii din familia lui să fie circumcişi; doar după aceea se poate apropia să sărbătorească. El va fi privit ca un băştinaş. Nici unul care este necircumcis să nu mănânce. " Exod 12:48

Merg mai departe si gasesc ca urmatoarea celebrare are loc pe timpul lui Iosua, dupa ce barbatii iesiti din "pelerinaj" sunt circumcisi. 
"3 Iosua a făcut nişte cuţite de cremene şi i-a circumcis pe israeliţi la Ghivat-Haaralot. 4 Motivul pentru care el i-a circumcis, a fost următorul: toţi aceia care ieşiseră din Egipt, şi anume toţi luptătorii, muriseră în timpul călătoriilor prin pustie, după ieşirea din Egipt. 5 Aceştia fuseseră circumcişi, dar poporul născut în timpul călătoriilor prin pustie, după ieşirea din Egipt, nu fusese circumcis. " Iosua 5:3-5
"9 DOMNUL i-a spus lui Iosua: „Astăzi am îndepărtat de peste voi ruşinea Egiptului!“ Şi locul acela a fost numit Ghilgal, nume care i-a rămas până în ziua de azi.10 Israeliţii şi-au aşezat tabăra la Ghilgal, în câmpiile Ierihonului şi au sărbătorit Paştele în seara celei de-a patrusprezecea zi a lunii. " Iosua 5:9-10

Urmatoarea relatare despre Paste pare in 2 Cronici 29 - pe vremea regelui Ezechia - cand are loc si o trezire spirituala si o curatire a tarii. Insa mai mult de atat, Ezechia, care era rege peste Iuda si Beniamin, trimite scrisori - invitatii celor din Israel (celor 10 semintii) plecate deja in robie. 
"10 Mesagerii au străbătut fiecare cetate din Efraim şi Manase, până în Zabulon, însă oamenii râdeau de ei şi-i batjocoreau. 11 Totuşi au existat unii din Aşer, din Manase şi din Zabulon care s-au smerit şi au venit la Ierusalim. " 2 Cronici 30:10-11

Regele Iosia este urmatorul rege care "a făcut ce este drept înaintea Domnului şi a umblat în căile strămoşului său David, fără a se abate la dreapta sau la stânga" 2 Cronici 34:2
"1 Iosia a ţinut Paştele Domnului la Ierusalim. Oamenii au adus jertfa de Paşte în a paisprezecea zi a lunii întâi. 2 El a pus preoţii la slujbele lor şi i-a încurajat în ce priveşte slujba Casei Domnului.
3 El le-a zis leviţilor, care dădeau învăţătură întregului Israel şi care erau puşi deoparte pentru Domnul, următoarele: „Puneţi Chivotul cel sfânt în Casa zidită de Solomon, fiul lui David, regele lui Israel! Nu mai trebuie să-l purtaţi pe umeri! Acum, slujiţi Domnului, Dumnezeul vostru, şi poporului Său, Israel. 4 Aşezaţi-vă potrivit familiilor voastre şi potrivit cetelor voastre, după cum a scris David, regele lui Israel, şi după cum a scris fiul său Solomon. 5 Ocupaţi-vă locurile în Lăcaş, câte o parte a familiei leviţilor pentru fiecare ceată a clanurilor fraţilor voştri, cei din popor. 6 Aduceţi jertfa de Paşte, sfinţiţi-vă şi pregătiţi jertfele pentru fraţii voştri, împlinind Cuvântul Domnului dat prin Moise.“
7 Iosia le-a dăruit celor din popor, tuturor celor prezenţi, miei şi iezi din turme, toţi pentru Paşte, în număr de treizeci de mii, precum şi trei mii de viţei. Toate acestea erau din averea regelui. 8 Căpeteniile regelui au oferit şi ei de bunăvoie daruri poporului, preoţilor şi leviţilor. Hilchia, Zaharia şi Iehiel, conducătorii Casei lui Dumnezeu, le-au dat preoţilor o mie şase sute de miei pentru Paşte şi trei sute de viţei. 9 Conania şi rudele sale, Şemaia şi Netanel, precum şi Haşabia, Ieiel şi Iozabad, căpetenii ale leviţilor, le-au dăruit leviţilor cinci mii de miei pentru Paşte şi cinci sute de vite.
10 Slujba a fost pregătită, preoţii şi-au ocupat locurile, iar leviţii s-au aşezat în cete, după cum poruncise regele.
11 Apoi au adus jertfa de Paşte. Preoţii au stropit sângele, luându-l de la leviţii care jupuiseră animalele.
12 Au pus deoparte arderile de tot ca să poată fi oferite Domnului de către cei din popor, potrivit familiilor lor, după cum este scris în Cartea lui Moise. Tot aşa au făcut şi cu vitele. 13 Au fript jertfa de Paşte la foc, după rânduială, iar celelalte jertfe sfinte le-au fiert în oale, cazane şi cratiţe şi le-au împărţit în grabă întregului popor.
14 După aceea, leviţii au pregătit ce era pentru ei şi pentru preoţi – căci preoţii, urmaşii lui Aaron, aduseseră arderile de tot şi grăsimile până seara, astfel că leviţii au trebuit să facă pregătiri de Paşte atât pentru ei, cât şi pentru preoţi, urmaşii lui Aaron. 15 Cântăreţii, urmaşii lui Asaf, erau la locul lor, aşa cum poruncise David, Asaf, Heman şi Iedutun, văzătorul regelui, iar portarii erau la fiecare poartă. Ei nu au trebuit să-şi întrerupă slujba, deoarece leviţii, rudele lor, au pregătit jertfa de Paşte pentru ei.
16 Astfel a fost pregătită în ziua aceea întreaga slujbă a Domnului, ca să se poată sărbători Paştele şi să se poată aduce arderile de tot pe altarul Domnului, după porunca regelui Iosia.
17 Israeliţii aflaţi atunci la Ierusalim au celebrat Paştele şi Sărbătoarea Azimelor timp de şapte zile.
18 Paşte ca acesta nu se mai sărbătorise în Israel din perioada profetului Samuel. Nici un rege al lui Israel nu a mai ţinut un Paşte ca cel ţinut de Iosia împreună cu preoţii, cu leviţii, cu toţi cei din Iuda şi cu cei din Israel care se aflau acolo alături de locuitorii Ierusalimului."

Din pasajul de mai sus, pot sa vad ca de pe timpul lui Samuel (domnia regelui Saul si putin din domnia lui David) nu se mai celebrase Pastele asa cum era scris.

O ramasita se intoarce din captivitatea babiloniana si celebreaza Pastele. "19 Cei care fuseseră în captivitate au sărbătorit Paştele în a paisprezecea zi a lunii întâi. 20 Preoţii şi leviţii se curăţiseră în acelaşi timp, astfel că toţi erau curaţi. Ei au adus jertfa de Paşte pentru toţi cei ce fuseseră în captivitate, pentru rudele lor dintre preoţi şi pentru ei înşişi.
21 Israeliţii întorşi din captivitate au mâncat jertfa de Paşte împreună cu toţi aceia care se separaseră de necurăţia neamurilor ţării, ca să-L caute pe Domnul, Dumnezeul lui Israel. 22 Au celebrat cu bucurie Sărbătoarea Azimelor timp de şapte zile, căci Domnul îi înveselise întorcând spre ei inima împăratului Asiriei, ca să-i sprijinească în lucrarea de la Casa lui Dumnezeu, a Dumnezeului lui Israel." Ezra 6:19-22

Despre urmatorul Paste pot citi in Noul testament, in cele patru Evanghelii. Si la acest Paste, Mielul Lui Dumnezeu care ridica pacatul lumii (Ioan 1:29 În ziua următoare, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care îndepărtează păcatul lumii! ) va fi jertfit pentru intreaga omenire. La acest Paste, celebrat in Ierusalim, se implinesc proorociile Vechiului Testament si se incheie legamantul despre care a scris Ieremia.
"31 „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un nou legământ, 32 nu ca legământul pe care l-am încheiat cu strămoşii lor, în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor,3 zice Domnul. 33 Ci acesta este legământul pe care-l voi încheiat cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune Legea Mea înăuntrul lor şi o voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. " Ieremia 31:31-33

Celebrarea nu se face oricum, oricand, oriunde, de catre oricine. Ca sa ma bucur de celebrare trebuie sa respect regulile date, locul indicat, sa aleg Mielul de jertfa, sa cred ca prin sangele Lui am iertarea pacatelor si trec din moarte vesnica la viata vesnica, sa ma sfintesc pentru sarbatoare, sa fac efort sa ajung la locul indicat de Dumnezeu pentru sarbatoare, sa invat cantecele ce se canta la sarbatoare, sa spun istoria poporului meu si a legamantului incheiat celor ce vin dupa mine, celor ce vor sa isi circumcida inima si sa creada. 

Niciun comentariu: