luni, 29 februarie 2016

I Found Shalom - Lance Rodgers

Vreau să învăț din istorie!

Israel ajunge în Canaan.
Iosua e mort și înmormântat.
Amnezia sau Alzheimer-ul erau instalate cu drepturi depline în luptătorii din Israel. Domnul, prin Moise și Iosua le-a dat o listă cu popoare care trebuiau eliminate (Judecători 1-10). Ei vor însă să fie emancipați și nu elimină popoarele ci îi fac sclavi ... la început. Mai apoi căsătoriile mixte devin normalitate, idolii încep să răsară ca ciupercile după ploaie și duc poporul în idolatrie.

Neascultarea, căsătoriile mixte și idolatria aduc poporul Israel din cotropitor în cotropit.

Domnul ridică judecători care îi eliberează pentru o vreme. Dar uitarea iar își face efectul. Generație după generație repetă aceeași greșeală.

Cumva, ei își știau istoria. Văd că Ghedeon nu era străin de istoria poporului său. Îngerul Domnului îi apare, vorbește cu el, îi ascultă rugăciunile. Poporul este eliberat. Numai că Ghedeon face un efod care duce poporul iar in idolatrie.

Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom și Iosua m-au fascinat cu povestea poporului, cu modul în care aleg să asculte în ciuda a tot și toate. Ajung în Judecători și ... parcă e vorba de alt popor.

Dar mă uit și la mine. Neascultarea și încăpățânarea nu și-au pierdut rădăcinile. Necredința bântuie. Idolatria vrea să mă acapareze subtil și abia perceptibil. Dacă nu îmi verific cu Scriptura viața, o iau pe ulei și acționez la fel ca poporul din vremea judecătorilor.

Am decis să fiu atentă, să ascult, să cer Domnului să îmi arate pe unde sunt, dacă sunt bine. Dacă descopăr idei ce nu sunt în concordanță cu Scriptura, să mă pocăiesc și să mă întorc la Domnul.

Generație după generație, poporul ajunge în robie.

Vreau să învăț din istorie. Chiar vreau să învăț! Nu vreau să repet istoria!

sâmbătă, 27 februarie 2016

El face imposibilul posibil!

Terah, Avraam, Isaac, Iacov, Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Iosif, Beniamin, Dan, Neftali, Gad, Așer, Moise și Aaron, Iosua, Caleb sunt parte a unei povești. Dar nu numai atât. Fac parte dintr-un plan mai mare decât au putut ei pricepe. Povestea lor continuă și acum, în zilele mele. Și eu fac parte din povestea asta.

Terah este chemat să iasă din Ur, Caldeea. Își ia familia și lucrurile și pleacă. Dar se oprește în Haran. Fiul său, Avraam este chemat să iasă din Haran și să meargă în Canaan. Primește o promisiune, un legământ și o țară. Nu înțelege tot ce aude. Dar crede și pleacă.

Am trecut prin cele 5 cărți ale lui Moise și prin Iosua.

În Iosua 21, am găsit un pasaj care îmi arată că Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov este Cel Credincios.
"43 DOMNUL a dat astfel lui Israel toată ţara pe care a jurat părinţilor lor că le-o va da, iar ei au luat-o în stăpânire şi au locuit în ea.
44 DOMNUL le-a dat odihnă din toate părţile, aşa cum jurase părinţilor lor. Nimeni nu le-a putut sta împotrivă.
DOMNUL i-a dat pe toţi duşmanii în mâna lor.
45 Nu a rămas neîmplinit nici unul din lucrurile bune pe care DOMNUL le-a promis casei lui Israel. Toate s-au împlinit."

Terah a murit in Haran.
Avraam a murit și a fost îngropat la Macpela.
Isaac moare în Beer-Șeba.
Iacov moare în Egipt.
Cei 12 patriarhi mor în Egipt.
Moise moare pe vârful muntelui Pisga fără să intre în Canaan.
Intră în țara promisă Iosua și Caleb împreună cu poporul Israel.

Domnul promite că va face un neam mare dintr-un bărbat ce avea o soție stearpă. Apare fiul promis la o vârstă când menopauza era instalată cu vârf și indesat.
Isaac își ia o soție frumoasă dar care este stearpă. Dar promisiunea merge mai departe și apar gemenii Esau și Iacov.
Iacov fură binecuvântarea și fuge dar promisiunea merge mai departe și apar cei 12 patriarhi.
Promisiunea o dă Domnul și El face imposibilul posibil. Ceea ce a spus, promis, se împlinește!
Ajung în Egipt.
Vine robia.
Apare Moise.
Dispare Moise.
Apare Moise aducându-le aminte de o promisiune.
Trec Marea Roșie.
Vin anii de pustiu în care mor răzvrătiții și necredincioșii.
Moare Moise.
Rămâne Iosua cu ei și cuceresc teritoriu după teritoriu.
Promisiunea se împlinește.

Sunt parte din promisiunea făcută lui Avraam, Isaac și Iacov. Ei nu m-au văzut dar mă vor vedea!

joi, 25 februarie 2016

I Found Shalom - Steve Fenchel

patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi

18 M-am aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. Nu am mâncat pâine şi nici nu am băut apă din cauza tuturor păcatelor pe care le-aţi săvârşit. Astfel aţi făcut ce este rău înaintea Domnului şi I-aţi provocat mânia.
19 La vederea mâniei şi furiei Domnului m-am înspăimântat, fiindcă era plin de mânie împotriva voastră până acolo, încât să vă nimicească. Dar Domnul m-a ascultat şi de data aceasta.
20 De asemenea, Domnul a fost foarte supărat şi pe Aaron, încât a dorit să-l omoare, dar m-am rugat atunci şi pentru el.
21 Am luat viţelul pe care-l făcuserăţi, isprava păcatului vostru, şi l-am ars în foc. L-am sfărâmat bine, l-am măcinat până s-a făcut cenuşă şi am aruncat cenuşa în pârâul care curgea din munte.
.....
25 M-am aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească.
26 M-am rugat Domnului şi I-am zis:
«Stăpâne Doamne, nu distruge poporul Tău, moştenirea Ta, pe care ai izbăvit-o cu puterea Ta cea mare şi ai scos-o din Egipt cu mână tare.
27 Adu-Ţi aminte de slujitorii Tăi, Avraam, Isaac şi Iacov. Nu privi la încăpăţânarea acestui popor, nici la răutatea şi păcatul lui,
28 ca nu cumva în ţara din care ne-ai scos să se spună: ‘Pentru că Domnul nu avea putere să-i ducă în ţara pe care le-a promis-o şi pentru că îi ura, de aceea i-a scos din Egipt, ca să-i omoare în pustie.’
29 Totuşi ei sunt poporul Tău, moştenirea Ta, pe care ai izbăvit-o cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins.» Deuteronom 9:18-21 si 25-29

10 Am stat pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, ca şi mai înainte, iar Domnul m-a ascultat din nou şi n-a mai dorit să vă nimicească. 
11 După aceea, Domnul mi-a zis: «Ridică-te şi porneşte în călătorie în fruntea poporului, ca astfel să intre şi să ia în stăpânire ţara pe care am promis-o strămoşilor tăi că le-o voi da.» Deuteronom 10:10-11

Moise povestește poporului despre trei ocazii diferite în care a mijlocit înaintea Domnului câte 40 de zile. Îi păsa mai mult să nu fie vorbit de rău Numele Domnului! Dar îi păsa și de popor. 

Am citit despre oameni care se retrăgeau și posteau patruzeci de zile și patruzeci de nopți pentru bisericile lor. Nu am cunoscut nici unul personal. 

Recitesc Scriptura și vreau să o văd altfel, să descopăr alte izvoare în ea, comori și provocări. Nu mă recunosc în Moise mai deloc. Nu sunt blândă ca el, nu am răbdarea lui ... Nici el nu le avea de la început. L-a format Domnul!

Trăiesc în așa fel încât să nu fie vorbit de rău Numele Domnului?

Îmi pasă de ai mei, de popor în așa fel încât să mijlocesc patruzeci de zile și patruzeci de nopți? 
Dacă nu ... de ce? 
Nu ar fi cazul?
Mă las formată și transformată de Domnul?

miercuri, 24 februarie 2016

Oare cum e în inima cerurilor?

"1 Acum, ascultă, Israele, poruncile şi hotărârile pe care vă învăţ. Împliniţi-le ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, v-a dat-o. 

2 Să nu adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu desfiinţaţi nimic dintre ele. Dimpotrivă să păziţi legile Domnului, Dumnezeul vostru, aşa cum vi le dau eu. 

3 Aţi fost martori la ceea ce Domnul a făcut din cauza lui Baal-Peor. El a nimicit din mijlocul vostru toţi bărbaţii care l-au urmat pe Baal-Peor, 4 însă voi, cei care aţi rămas lângă Domnul, Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi. 

5 Iată că v-am învăţat poruncile şi hotărârile aşa cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca astfel să le puteţi împlini în ţara în care veţi intra s-o luaţi în stăpânire. 6 Să le păziţi şi să le împliniţi, fiindcă aceasta va fi înţelepciunea şi discernământul vostru înaintea popoarelor; ele vor auzi despre toate aceste porunci şi vor zice: «Într-adevăr poporul acesta este înţelept şi neamul acesta mare are discernământ!» 

7 Căci care neam este aşa de mare, încât să-şi aibă zeii atât de aproape, cum Îl avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? 8 Şi care este neamul acela aşa de mare, încât să fi avut porunci şi hotărâri tot atât de drepte ca şi legea aceasta, pe care eu v-o prezint astăzi? 

9 Numai ia seama la tine şi veghează cu luare-aminte asupra sufletului tău ca să nu uiţi lucrurile pe care le-ai văzut cu ochii tăi şi ca ele să nu se depărteze de inima ta în toate zilele vieţii tale. Fă cunoscute aceste lucruri copiilor tăi şi nepoţilor tăi. 

10 Adu-ţi aminte de ziua în care ai stat în prezenţa Domnului, Dumnezeul tău, la Horeb, atunci când Domnul mi-a zis: «Strânge poporul la Mine ca să asculte cuvintele Mele şi să înveţe astfel, atât ei, cât şi copiii lor, să se teamă de Mine în toate zilele pe care le vor trăi pe pământ.»

11 Voi v-aţi apropiat şi aţi stat în vecinătatea muntelui. Muntele ardea cu flăcări ce se înălţau până în inima cerurilor. Era întuneric, nori şi negură. 

12 Domnul v-a vorbit din mijlocul focului. Voi aţi auzit sunetul cuvintelor Sale, dar nu aţi văzut nici o înfăţişare, ci aţi auzit doar o voce. 13 El v-a vestit legământul Său, Cele Zece Porunci, pe care v-a poruncit să le urmaţi şi pe care le-a scris pe două table de piatră. 

14 În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit să vă învăţ poruncile şi hotărârile pe care trebuie să le împliniţi în ţara pe care o veţi stăpâni, după ce veţi traversa Iordanul."


Habar nu am avut că cerurile au inimă. Oare cum e în inima cerurilor?

duminică, 21 februarie 2016

Spune-ți mamei mele - Nelu Mot1. Când eram eu numai prunc mic o, cum mă bucuram,
Făceam bucurie mamei când eu o ascultam,
Şi acum ea s-a dus în cer eu slab rămân aici,
Spuneţi mamei mele, acolo-i fi..

R: Spuneţi mamei mele că-n cer şi eu voi fi
Îngerilor acolo mă duceţi!
Spuneţi mamei mele că-n cer şi eu voi fi
Ingeri spuneti mamei, acolo-i fi.

2. Eu câte-odată eram rău, ea totuşi m-a iubit,
Cu iubire şi răbdare către mine a privit,
De multe ori ca un copil o tot nelinişteam,
Spuneţi mamei mele, acolo-i fi..

3. Când eu am devenit adult cu totul rătăcit,
Ea s-a rugat pentru mine până a adormit,
Şi acum e fericită, ea-i la Domnul Isus,
Spuneţi mamei mele, acolo-i fi..
http://www.resursecrestine.ro/cantece/94618/spuneti-mamei-mele

Richard Wurmbrand - Viata de Familie

Richard Wurmbrand - Evreii si Credinta

Eric Benson "Prepare For Visitation"

sâmbătă, 20 februarie 2016

Jehovah Tsidkenu "The Lord Our Righteousness" - Ro­bert M. M­cCheyne

I once was a stranger to grace and to God,
I knew not my danger, and felt not my load;
Though friends spoke in rapture of Christ on the tree,
Jehovah Tsidkenu was nothing to me.
I oft read with pleasure, to soothe or engage,
Isaiah's wild measure and John's simple page;
But e'en when they pictured the blood-sprinkled tree
Jehovah Tsidkenu seemed nothing to me.
Like tears from the daughters of Zion that roll,
I wept when the waters went over His soul;
Yet thought not that my sins had nailed to the tree
Jehovah Tsidkenu—'twas nothing to me.
When free grace awoke me, by light from on high,
Then legal fears shook me, I trembled to die;
No refuge, no safety in self could I see—
Jehovah Tsidkenu my Savior must be.
My terrors all vanished before the sweet name;
My guilty fears banished, with boldness I came
To drink at the fountain, life-giving and free—
Jehovah Tsidkenu is all things to me.
Jehovah Tsidkenu! my treasure and boast,
Jehovah Tsidkenu! I ne'er can be lost;
In thee I shall conquer by flood and by field—
My cable, my anchor, my breastplate and shield!
Even treading the valley, the shadow of death,
This "watchword" shall rally my faltering breath;
For while from life's fever my God sets me free,
Jehovah Tsidkenu my death-song shall be.

What Psychiatrists have not been able to fix, Yeshua the Messiah fixed!

Thom Berkowitz | IMETMESSIAH.COM

mulțumiri în zi de Sabat

Studiul Faptelor Apostolilor, discursul lui Ștefan m-a provocat sa recitesc Scriptura de la început. Am ajuns în Levitic. Nu pot să nu rămân uimită de grija în detaliu care o are Domnul pentru popor. Dacă aveau o pată pe piele, dacă li se schimba culoarea la piele sau la păr, dacă în case sau pe haine le apare mucegai sau o pată trebuiau să meargă la preot, să verifice natura petei, rănii, să facă curățenie și curățire, să ardă ce e de ars, să arunce ce e necurat, să aducă jertfă. Aparent par niște Legi greu de suportat, de ținut minte ... poate chiar plictisitoare însă trăiai dacă le respectau aceste legi. Nerespectarea lor aducea moartea.
 "31 În acest fel trebuie să-i ţineţi departe pe israeliţi de necurăţiile lor, pentru ca ei să nu moară din cauza necurăţiilor lor, pângărind Tabernaculul Meu, care este în mijlocul lor." Levitic 15:21

Domnul ne poruncește să ne odihnim și ... îmi place porunca asta. Sabatul e zi de odihnă însă e ziua când vin cu mulțumire și laudă înaintea Domnului. El poruncește să nu venim înaintea Lui fără nimic. "Nimeni să nu vină înaintea Mea cu mâinile goale. " Exod 34:20

Mulțumesc pentru viață dar și pentru Viața ce o am în Yeshua Hamashiach.
Mulțumesc pentru sănătate deși sunt în regim drastic.
Mulțumesc pentru ploaie și frig.
Mulțumesc pentru răspunsurile la rugăciuni, pentru ajutorul ce mi L-a dat în această săptămână, pentru înțelepciune, pricepere, putere, oameni care să mă susțină.
Mulțumesc pentru pâinea cea de toate zilele. 
Mulțumesc pentru că ești Izbăvitorul, Răscumpărătorul meu.
Mulțumesc pentru Cuvântul scris care mă ajută să Te cunosc.
Mulțumesc pentru dorul ce L-ai pus în mine ca să te cunosc mai mult, să mă adâncesc în Tine.
Mulțumesc pentru că în Tine e nădejdea și speranța mea.
Mulțumesc că Tu ești Cel ce face minuni cu mine, în mine și pentru mine.
Mulțumesc că m-ai chemat, că sunt iubită de Dumnezeu Tatăl și păstrată pentru Isus Christos (Yeshua HaMaschiach) - Iuda 1.
Mulțumesc pentru că mi-ai poruncit să mă odihnesc fizic însă și în Tine.

vineri, 19 februarie 2016

Eliezer

Săptămâna trecută, am primit un cadou ... diferit: "V-am adus un coleg de birou!". Cadoul avea instrucțiuni de folosire și a trebuit să le urmez. Colegii au râs, inițial, de cadoul meu însă fiecare îi urmărește acum progresul și vin pe la mine destul de des ca să îl vadă. Mi-au cerut să îi pun nume.

Colegul meu se numește Eliezer = Ajutorul Domnului. A început să îi crească parul și e tare simpatic.


luni, 1 februarie 2016

زيدوا المسيح تسبيح

Chorus : (Zeedo el-Maseeh tasbeeh. Allo "el-Elaah" benaghamkom. Nadou el-abtal, abtalo. Yemshou be +Salib+ odamkom)x2
E: [Praise the CHRIST more and more. Exalt the "God" with your tune. Call on the martyrs, His heroes, to walk with a +cross+ before you] 
1- (Ouloh +'aam+ wel mot malhoush soltan, w mafeesh ella bdamoh el-ghofran)x2. W nour el +Engeel+ beyzeed.
E: [Say He has +risen+ and death has no authority. And there is no forgiveness without His blood X2. And the light of the +Bible+ shines more and more] 
2- (Ouloh ghalab el a'tma w soltanha. Nawar ayamna w "lawenha" )x2. W nour el nahar beyzeed. 
E: [Say He has defeated darkness and its power. He has lightened our days and "colored" them X2. And the light of the day shines more and more]
4- (Eishou farah +el-sama+ afrah-afrah. Yelbes iblees lebs el-nawah)x2. W hotafna elih beyzeed.
3- (Ouloh +ghaleb-ghaleb+ a'adaoh. Ghalbeen beshehadtoh w +bedemaoh+)x2. W meerathna ma'ah beyzeed. 
E: [Say He is victorious+ over His enemies. We are victorious through His witness and +blood+ X2. And our inheritance with Him grows more and more]
E: [Live the joy of +Heaven+ fully. This will make a mourner of Satan X2. And our call against him grows louder and louder]