miercuri, 31 decembrie 2014

Mi-aş dori ...

Încerc să fac un bilanţ al anului 2014. Pe blog am fost mai scumpă la "vorbă" însă am fost mai activă face to face. Am citit, ascultat, reascultat materiale. Încerc să învăţ anumite lecţii ... uneori îmi ia mai mult timp, uneori mai puţin.

Mi-aş dori să spun că am devenit mai înţeleaptă, că am reuşit să îmi ţin gura mai mult, că am vorbit numai ceea ce trebuie ... dar astea par de domeniului visului.

Am realizat că viaţa e mai scurtă decât am crezut.
Am realizat că sănătatea nu e de fier beton sau beton armat şi că trebuie să am grijă de mine.
Am realizat că sunt în anumite robii şi mă rog pentru eliberare (frică, vinovăţie, egoism).
Am realizat că am multe lucruri pe care nu le ştiu, înţeleg ... şi mi-am propus să îmi clarific aceste lucruri cât de curând.

Mulţumesc Domnului pentru reuniunile mele ... am muncit mult la ele. Dar ... s-a meritat. Mai am încă una însă la asta e nevoie de mai mult perseverenţă.
Mulţumesc Domnului pentru familia mică însă şi pentru cele patru clanuri din care fac provin. Abia de anul acesta am început să preţuiesc relaţiile de rudenie şi să le văd însemnătatea.
Am descoperit că sângele apă nu se face şi că uneori rudele de gradul cinci sau şase pot părea de gradul doi - adica fraţi.

Am început să confrunt oamenii ... cred că unii nu mă prea mai vor pe lângă ei.
Am reînceput să scriu mesaje pe hârtie şi să le dau celor care au făcut câte ceva pentru mine.

O vreme de câţiva ani, m-a scos Domnul din mulţime. Acum, mă reîntorc dar mă simt stingheră.

Am primit promisiuni din partea Domnului ... promisiuni la care aştept împlinirea.
Am primit binecuvâtari mai multe decât m-am aşteptat!
Am primit minuni, răspunsuri la rugăciuni, iertare şi har!

Anul trecut, am trimis un mesaj - urare, pe Facebook şi nu numai, tuturor din lista mea: "Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze faţa Sa peste tine şi să se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!" La multi ani!"
Unii au mulţumit, unii nu au spus nimic. Am încercat însă ca fiecare aniversat să ştie că există Dumnezeu şi El este Cel care binecuvântă, păzeşte, se îndură, dă pacea, Îşi înalţă şi luminează faţa peste cei ce cred în El.

Mulţumesc Domnului pentru acest an binecuvâtat!
Dacă am trăit şi am ajuns până acum ... e doar harul şi îndurarea Lui!

Vă doresc să fiţi binecuvântaţi, să Îl lăsaţi să vă deschidă ochii ca să vedeţi binecuvântările ce vin din mana Lui, să lasaţi Pacea să domnească în inimile voastre şi să fiţi mulţumitori!

duminică, 28 decembrie 2014

Tom Bradford - Ruth Chapter 1

from on .

Tom Bradford - Introduction to Ruth

from on Vimeo.

Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

"1 Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului! 

2 Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi înaintea Lui cu strigăte de veselie! 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu. 

El este Acela Care ne-a întocmit şi ai Lui suntem; suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui! 

4 Intraţi pe porţile Lui cu mulţumire şi în curţile Lui – cu laudă! 

Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele!
5 Căci Domnul este bun; în veci ţine îndurarea Lui şi din neam în neam credincioşia Lui." Psalm 100

sâmbătă, 27 decembrie 2014

Just because: Obey even when it doesn't make sense - Wayne Hilsden

Cum îmi e inima? Frântă sau vindecată?

"1 „Duhul Stăpânului Domn este peste Mine, căci DOMNUL M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. 
El M-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, 
să vestesc celor captivi eliberarea şi celor legaţi – izbăvirea,
2 să vestesc anul de îndurare al Domnului şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru, 
să mângâi pe toţi cei ce jelesc,
3 să le ofer celor ce plâng în Sion – să le ofer coroană în loc de cenuşă, 
untdelemnul bucuriei în locul plânsetului, 
mantaua laudei în locul duhului mâhnit. 
Vor fi numiţi stejari ai dreptăţii, un sad al Domnului, care să-I arate slava." Isaia 61:1-3

"16 A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, a intrat în sinagogă în ziua de Sabat şi S-a ridicat să citească.
17 I s-a dat sulul profetului Isaia. Când a desfăşurat sulul, a găsit locul unde era scris: 

18 „Duhul Domnului este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea şi orbilor – căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriţi
19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului!“

20 Apoi a înfăşurat sulul la loc, i l-a dat înapoi slujitorului şi S-a aşezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui.
21 El a început să le vorbească astfel: „Astăzi a fost împlinit acest pasaj din Scriptură în auzul urechilor voastre.“
22 Toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui şi se întrebau: „Oare nu este Acesta fiul lui Iosif?“ " Luca 4:16-22

Găsesc explicit trinitatea in versetul 1 al capitolului 61 din Isaia: "Duhul Stăpânului Domn este peste Mine". "רוּחַ אֲדֹנָי יְהוִה עָלָי יַעַן": Dumnezeu Tatăl - Stăpânul Domn, Duhul Stăpânului Domn şi Unsul, Trimisul = Isus Christos = Yeshua HaMaschiach. 

Nu a venit în excursie ci a venit să înveţe, vestească, mângâie, vindece, ofere, să dea, elibereze, răscumpere. 
Păcatul frânge inimi dar Unsul a venit să le vindece.
Păcatul ne face captivi, El a venit să ne elibereze. El a venit să aducă eliberare şi să deschidă închisorile unde suntem legaţi sau unde ne-am închis singuri. 
Păcatul aduce asuprire, oprimare, apăsare. El a venit "să vestesc anul de îndurare al Domnului şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru, 
să mângâi pe toţi cei ce jelesc,
3 să le ofer celor ce plâng în Sion – să le ofer coroană în loc de cenuşă, 
untdelemnul bucuriei în locul plânsetului, 
mantaua laudei în locul duhului mâhnit. "

Cum îmi e inima? Frântă sau vindecată?
Îmi realizez captivitatea? 
Îl las să mă elibereze?
Vreau să aud vestea ce a adus-o sau mi-am pus dopuri în urechi?
Vreau să mă las mângâiată?
Vreau să recnosc că jelesc?
Vreau să Îl las să dea jos cenuşa de pe capul meu şi să îmi pună o coroană?
Îl las să îmi dea undelemnul bucuriei?
Vreau să primesc mantaua laudei şi să scap de duhul mâhnit?

miercuri, 24 decembrie 2014

Un Fiu ni s-a dat!

"1 Totuşi nu va mai fi întuneric peste cei ce au fost în necaz. După cum în trecut El a făcut de ruşine ţinutul lui Zabulon şi ţinutul lui Neftali, tot aşa, în viitor, El va acoperi de glorie Galileea neamurilor, înspre mare, dincolo de Iordan!
2 Poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină! Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii a strălucit o lumină!
3 Tu ai înmulţit neamul şi ai făcut să-i crească bucuria. Ei se bucură înaintea Ta cum se bucură nişte oameni de seceriş şi cum se bucură cei care împart o pradă.
4 Fiindcă jugul ce-i apăsa, drugul de pe umerii lor şi toiagul asupritorului lor, le-ai zdrobit Tu ca în ziua înfrângerii lui Midian.
5 Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină tăvălită în sânge va fi arsă, va deveni hrană pentru foc.
6 Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi! Va fi numit: «Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veşnic, Prinţ al păcii.»
7 Autoritatea Sa va creşte neîncetat şi va fi o pace fără sfârşit pentru tronul lui David şi împărăţia Sa. El o va întemeia şi o va întări prin judecată şi dreptate, de acum şi pe vecie. Râvna DOMNULUI Oştirilor va face aceasta." Isaia 9:1-8

Profeţia s-a împlinit! Copilul S-a născut! Lumina s-a întrupat!

"
1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El.
4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a învins-o.
6 Era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan.
7 El a venit ca martor ca să depună mărturie despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
8 Nu el era Lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre Lumină.

9 Lumina adevărată, Care îl luminează pe orice om, venea în lume. 

10 El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 

11 A venit la ceea ce era a Lui, dar ai Săi nu L-au primit. 12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, 13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 

14 Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
15 Ioan depunea mărturie despre El şi striga: „Acesta este Cel despre Care spuneam: «Cel Ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine!»“
16 Fiindcă noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har.
17 Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos.
18 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul născut, El Însuşi Dumnezeu, Cel Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut."

Copilul născut este Cuvântul Întrupat, Fiul Lui Dumnezeu, Cel Minunat, Sfetnic, Adevărul, Calea, Pâinea şi Apa Vieţii, Răscumpărătorul. Mântuitorul! 

Vă doresc să lăsaţi Lumina să vă umple şi inunde viaţa, bucuria Domnului să vă inunde sufletele şi dragostea Celui ce L-a văzut pe Dumnezeu să vă copleşească!

marți, 23 decembrie 2014

cu colindul

Ieri după amiază, împreună cu un grup de entuziaști am fost la colindat. Am realizat că din 2011 nu am mai făcut asta. În 2012, am lăsat colindătorii din biserica mea să meargă fără mine şi am plecat din oraş. Aveam să primesc un telefon prin care eram anunţată că unul din băieţii din biserica mea ... plecase să cânte cu ingerii.

Prima casă unde am colindat aseară era la etajul 7. M-au cuprins fiorii realizând cât de frumos se aud colindele pe casa scării. Prin cântul nostru am încercat să ducem vestea naşterii Mântuitorului, să reamintim celor ce ne aud că Mesia, Salvatorul, Mântuitorul, Lumina, Adevărul, S-a întrupat.

Bineînțeles că am fost şi la Alinare Mică (Hospice "Alinare Mică" - cazare şi îngrijire paliativă pentru persoane adulte în faze terminale, cu boli incurabile sau în faze de recuperare). Am cerut de la bun început să nu mai intrăm în saloane ci să cântăm din hol şi să nu mai intru eu prima. Prima cerinţă mi-a fost îndeplinită.

În unul dintre saloane era o femeie tănără - eu am estimat că are până în 30 de ani. Când am văzut-o, instant mi s-a strâns stomacul. M-am gândit cum ar fi să fiu eu în locul lor. Cum ar fi să ştiu că am o boală incurabilă în fază terminală? Mi-aş mai dori colindători? Mă bucur că pot merge, pot colinda, pot cânta? Mă bucur de ceea ce am?

Am recitit Isaia 60 dimineaţă. E o profeţie făcută Ierusalimului.
"1 «Ridică-te! Străluceşte! Căci lumina ta a venit şi slava DOMNULUI a răsărit peste tine.
2 Iată! Deşi întunericul învăluie pământul, şi negura groasă acoperă popoarele, peste tine răsare DOMNUL şi slava Lui apare deasupra ta." Isaia 60:1-2

Lumina a venit!
Lumina este Isus Christos = Yeshua HaMaschiach!
S-a născut împlinind profeţiile!
A venit ca să moară!
A venit ca să împace lumea cu Dumnezeu Tatăl.
A murit şi a înviat!
S-a născut, a murit, a înviat şi S-a înălţat!

Lumina a venit!
S-a întrupat!
Lumina va reveni!
Lumina mea e Domnul!
Lumina va reveni să ma ia ACASĂ!

Aş putea fi în locul acelei femei de la Alinare Mică. Da! Aş putea! Însă ştiu cu siguranţă un lucru: chiar dacă mor, voi trăi! Pruncul Mesia îmi e Mântuitor şi Domn! El mă va lua ACASĂ!

The Source of Light: Hanukkah by Wayne Hilsden

OUTSTORM - Ninge cu alb

duminică, 21 decembrie 2014

plânsul poate înnopta cu mine

"1 Te voi înălţa, Doamne, căci m-ai ridicat şi n-ai lăsat să se bucure duşmanii mei de mine. 

2 Doamne,Dumnezeul meu, când am strigat către Tine, Tu m-ai vindecat. 

3 Doamne, Tu ai ridicat sufletul meu din Locuinţa Morţilor; m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se coboară în groapă. 

4 Cântaţi Domnului, voi credincioşii Lui, şi lăudaţi aducerea-aminte a sfinţeniei Sale! 

5 Mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine o viaţă întreagă. 

Deşi plânsul poate înnopta cu mine, dimineaţa soseşte bucuria. 

6 Când îmi mergea bine, ziceam: „Nimic nu mă va clătina vreodată!“ 

7 Doamne, prin bunăvoinţa Ta întărisei muntele meu, dar, când Ţi-ai ascuns faţa, m-a cuprins frica. 

8 Doamne, către Tine strig, la Stăpânul caut îndurare. 

9 Ce câştig este de pe urma morţii mele, atunci când mă cobor în groapă?

Poate să Te laude ţărâna, poate ea să vorbească despre credincioşia Ta?

10 Ascultă-mă, Doamne, şi îndură-te de mine! 

Fii Tu, Doamne, ajutorul meu! 

11 Mi-ai prefăcut bocetul în dans, mi-ai înlăturat sacul de jale şi m-ai încins cu veselie, 12 pentru ca să-Ţi cânt slava şi să nu fiu mut! 

Doamne, Dumnezeul meu, veşnic Te voi lăuda!" Psalmul 30

luni, 15 decembrie 2014

The Source of Light: Reflecting God - Kurt Vetterling

unul dintre ei - provocare la recunostinta!

"11. Isus mergea spre Ierusalim si a trecut printre Samaria si Galileea.
12. Pe cand intra intr-un sat, L-au intampinat zece leprosi. Ei au stat departe, 13. si-au ridicat glasul si au zis: "Isuse, Invatatorule, ai mila de noi!"
14. Cand i-a vazut Isus, le-a zis: "Duceti-va si aratati-va preotilor!" Si pe cand se duceau, au fost curatati.
15. Unul din ei, cand s-a vazut vindecat, s-a intors, slavind pe Dumnezeu cu glas tare. 16. S-a aruncat cu fata la pamant la picioarele lui Isus si I-a multumit. Era samaritean.
17. Isus a luat cuvantul si a zis: "Oare n-au fost curatati toti cei zece? Dar ceilalti noua unde sunt?
18. Nu s-a gasit decat strainul acesta sa se intoarca si sa dea slava lui Dumnezeu?"
19. Apoi i-a zis: "Scoala-te si pleaca; credinta ta te-a mantuit."" Luca 17:11-19

Din textul acesta, trei cuvinte imi tot revin in minte: unul dintre ei. Adica unul din cei zece, unul din mulţime. Toţi fuseseră vindecaţi dar numai unul de întoarce să mulţumească. 

Văd din ce în ce mai mult că mulţumirea nu vrea să îmi curgă prin sânge. În schimb, nemulţumirea curge gârlă. Am decis însă să fac practic ceva: să mulţumesc oamenilor care au făcut un gest pentru mine, au însemnat la o vreme ceva pentru mine, au fost un bandaj de binecuvântare, un balsam de dragoste şi mângâiere pentru mine. 

Am început de aseară şi reacţiile sunt frumoase. 

Nu ştiu cât timp voi mai trăi sau cât timp voi mai avea oamenii bandaje şi balsam pe lângă mine şi nu vreau să trăiesc cu regrete!
Vreau sa mulţumesc!
Vreau să fiu unul din cei zece, unul din mulţime. 
Recunoştinţa aduce vindecare mai adâncă!
Recunoştinţa mă aduce mai aproape de Tata, de inima Lui!

Vă provoc să vă analizaţi şi să mulţumiţi celor de lângă voi pentru ceea ce au investit, pentru ceea ce v-au dăruit, pentru ceea ce au făcut pentru voi, pentru că v-au zâmbit, încurajat, mustrat, îndrumat, iubit ...

vineri, 12 decembrie 2014

Yeshua HaMashiach Hu YAH ET-HaDavar Elohim ישוע המשיח הוא יה את-הדבר אלוהים

Yeshua HaMashiach ~ (Jesus The-Messiah): The Light of the world....
...A Light to lighten the Goyim~(Gentiles/Nations), and the Glory of Thy people Yisrael~(Israel) !

Yeshua HaMashiach Hu YAH ET-HaDavar Elohim
ישוע המשיח הוא יה את-הדבר אלוהים

duminică, 7 decembrie 2014

Iustina si Cristi - Haruach Ve'Hakala

Astăzi, 07.12.2014, am fost la o logodnă. Pe mireasă o cunosc de aproape opt ani. Am văzut-o crescând, maturizându-se. Am râs şi am plâns împreună, am împărţit bucurii, dureri, trădări. Am cântat la cor şi nu numai împreună.  Pe mire l-am cunoscut de la mireasă. Mi l-a prezentat şi mi-a zis: "El e!". Eu am înţeles tot. Mai în glumă ... mai în serios, astăzi, tatăl miresei mi-a spus că eu sunt "nănaşa".

Am văzut relaţia lor crescând. I-am urmărit, m-am rugat pentru ei, am aşteptat minunile împreună iar astăzi, ne-am bucurat la logodna lor. Daniel Chirileanu descrie cam cum am văzut eu relaţia dintre Iustina şi Cristi.

"Vine-o vreme când te prinde-un dor de ducă;
Nu ştii unde, nu ştii cum,
Doar aşa, ca o nălucă,
Sinţi că vrei să pleci la drum.

Vine-o vreme când îţi picură din stele
Tot parfum şi nerăbdare;
Simţi că roua ţi-i mărgele
Şi ţi-i visul nesătulă căutare.

Vine-o vreme când prieteni, grupuri, gloate,
Nu-ţi mai sunt de nici un dor.
Te trezeşti visând departe
Şi te-alină cântecul de ape, călător.

Vine-o zi când chiar şi lacrima ţi-e dragă
Şi amurgul ţi se-mbracă în zori.
Uiţi parcă de lumea-ntreagă,
Parcă nimeni nu-ţi mai e dator.

Când peste grădini îţi înfloreşte nerăbdarea
Şi când cauţi neştiut spre ea,
Este vremea dragostei, chemarea;
Nu te-mpotrivi, va fi mai tare ea.

Dacă Dumnezeu îţi face semn că este clipa,
Dacă s-au topit zăpezile pe munţi,
Roagă-te, apoi desfă aripa
Către cuibul fericitei tale nunţi.

Tu ai priceput că ea te cheamă,
Drept răspuns tu i-ai deschis cărarea,
Amândoi să mergeţi fără teamă,
Dumnezeu v-a limpezit din mare-n mare zarea"Melodia de mai jos e dedicaţia mea pentru ei!
Fotografiile sunt folosite cu permisiunea fotografului.

vineri, 5 decembrie 2014

Shabchi Yerushalayim - Praise, O Jerusalem

Sunt într-o perioadă foarte ocupată dar o melodie mi-a captivat mintea şi inima.

Shabechi Yerushalayim et Adonai
Haleli Elohayich tzion
Shabechi Yerushalayim et Adonai
Haleli Elohayich tzion

Ki chizak berichei she'arayich
Ki chizak berichei she'arayich

Berach banayich bekirbech
Berach banayich bekirbech
Berach banayich bekirbech

Haleli haleli elohayich tzion
Haleli haleli elohayich tzion

Praise the LORD, O Jerusalem;
Praise your God, O Zion.
Praise the LORD, O Jerusalem;
Praise your God, O Zion.

For He has strengthened the bars of your gates;
For He has strengthened the bars of your gates;

He has blessed your children within you.
He has blessed your children within you.
He has blessed your children within you.

Praise your God, O Zion.
Praise your God, O Zion.