joi, 30 ianuarie 2014

Izbucneşte în chiuituri şi strigă!

Răscumpărătorul a venit! Plata păcatului a fost făcută în sângele Mielului. Promisiunile curg una după alta. Ce trebuie să facă evreii ? Trebuie să îşi pregătească haina cea mai buna, haina de nuntă, trebuie să se pregătească de plecare. Vor merge ACASĂ în Ierusalim, în Sion! Mai mult de atât, mulţi bărbaţi au fost ucişi, femeile au rămas văduve, pe unele soţii le-au părăsit.

Să rămâi văduvă, să fii părăsită de soţ, să nu ai copii era un stigmat greu de purtat ... care încă se mai poartă. 

Citesc atentă textul şi Îl văd pe Isus Christos = Yeshua HaMaschiach vorbind prin Isaia şi venind cu promisiuni noi. El, Făcătorul vrea sa reînnoiasca legământul cu poporul. El este Cel ce îndeamnă la bucurie, la extaz. Robia se va termina! Domnul îşi va duce poporul în Ierusalim. Răscumpărarea va fi facută în sângele Mielului. Promisiunea se va împlini atât fizic cât şi spiritual. "10 Cel pentru Care şi prin Care sunt toate a considerat potrivit ca, pentru a duce mulţi fii la slavă, să-L desăvârşească prin suferinţe pe Autorul mântuirii lor. 11 Căci atât Cel Ce sfinţeşte, cât şi cei ce sunt sfinţiţi sunt toţi din Unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească fraţi, 12 spunând: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Te voi lăuda în mijlocul adunării!“
13 De asemenea El spune: „Îmi voi pune încrederea în El!“4 Şi, din nou, El spune: „Iată-Mă, Eu şi copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu!“ " Evrei 2:10-13

"1 «Bucură-te, stearpo, tu, care nu poţi naşte!
Izbucneşte în chiuituri şi strigă, tu, care nu eşti în durerile naşterii! 
Căci copiii femeii părăsite vor fi mai mulţi decât ai celei măritate, zice DOMNUL. 

2 Lărgeşte locul cortului tău şi întinde învelitoarele locuinţelor tale! 

Nu te opri! 

Lungeşte-ţi corzile şi întăreşte-ţi ţăruşii! 

3 Căci te vei întinde la dreapta şi la stânga, iar urmaşii tăi vor stăpâni peste neamuri şi vor locui cetăţile pustiite. 

4 Nu te teme, căci nu vei mai fi făcută de ruşine! 

Nu te ruşina, căci nu vei mai suferi dispreţul! 

Vei uita ruşinea tinereţii tale şi nu-ţi vei mai aminti de ocara văduviei tale. 

5 Căci Cel Ce te-a făcut îţi este soţ – DOMNUL Oştirilor este Numele Său – şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel – El este numit Dumnezeul întregului pământ. 6 Ca pe o soţie părăsită şi cu duhul mâhnit, aşa te-a chemat Domnul; ca pe o soţie alungată în tinereţe, zice Dumnezeul tău." Isaia 54:1-6

Cine este Cel ce face promisiunile? Creatorul însuşi? Adica, Isus Christos, Domnul Oştirilor, Sfântul lui Israel, Răscumpărătorul, Dumnezeul întregului pământ promite prin Isaia eliberarea şi îndeamnă poporul la pregătiri, la bucurie. Ruşinea, stigmatul le va purta El. Eliberarea o da El. Copiii se vor naşte pentru ca El aşa promite. 

Din punct de vedere spiritual, promisiunea se extinde şi pentru neamuri. Toţi cei ce cred in Isus Christos, devin copii de Dumnezeu. Prin sângele Mielului sunt infiaţi. 

Promisiunea a rămas valabilă! Sunt cheată la bucurie, la extaz. Eliberarea va veni! Voi pleca în Ierusalim! Trebuie să mă pregătesc să îmi lărgesc cortul, să îmi întăresc ţăruşii şi să îmi lungesc corzile. Răscumpărarea a fost făcută o dată pentru totdeauna. Ştiu a cui sunt. Ştiu cui îi aparţin! Ştiu cine îmi e Răscumpărător, Dumnezeu, cine e Sfântul lui Israel.

miercuri, 29 ianuarie 2014

Profeţia s-a împlinit literă cu literă!

Abia am aşteptat să ajung la textul din Isaia 53 şi am ajuns, am studiat, am citit iar am studiat şi ... vorba unui coleg "cu cât studiezi mai mult, cu atât vei fi mai nemulţumită că nu ai studiat îndeajuns". Profeţia s-a împlinit literă cu literă în Isus Christos = Yeshua HaMaschiach.

Mă fascinează textul acesta scris cu 700 ani înainte de Yeshua = Isus, text în care Isaia descrie necredinţa oamenilor vremii, aparenţele rămân la putere indiferent de contextul în care se petrece acţiunea, ideea unui Mântuitor ce suferă pentru alţii nu întră in filosofia nici unei vremi, un Răscumpărător ce moare pentru alţii nu intră în discuţie.

Robia babiloniană scoate din inimile evreilor idolatria şi de atunci încolo, vor crede în Dumnezeul Lui Avraam, Isaac si Iacov. Numai că nu pot accepta că Unicul Dumnezeu se revelează în trei Persoane, Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Ideea aceasta e pentru ei idolatrie. Da, deşi stiau Scriptura ... cum să accepte că Mesia, Unsul Domnului, Robul Domnului, Braţul Domnului, Mântuitorul, Răscumpărătorul, Copilul este Fiul Lui Dumnezeu? Peste tot in Scripturi (Vechiul Testament = Tanach şi Scrieri) gasim scris că Duhul Domnului le-a vorbit, i-a condus, le-a vorbit, le-a spus profeţilor, oamenilor. Însă, greu de acceptat acum că Duhul Domnului ne este relevat ca şi Duhul Sfânt, parte a Trinităţii.

Nici cei ce îşi spun creştini, care rod pragurile bisericilor nu sunt foarte convinşi de acest lucru sau nu au înţeles Trinitatea. Cred ca şi idee, concept însă dincolo de asta ... totul e o poveste frumoasă, un mit, o tradiţie.

Istoricii spun că Isus Christos = Yeshua HaMaschiach a fost acceptat ca Mesia de o mare parte din evreimea vremii lui. Talmudul confirmă acest lucru în dezbaterile marilor rabini ai vremii. Până la Rashi (RAbbi SHlomo Itzhaki; February 22, 1040 – July 13, 1105), Isus Christos = Yeshua HaMaschiach era acceptat in mare parte ca fiind Mesia, că Isaia în ultimele 3 versete din capitolul 52 si apoi în 53 vorbea despre Fiul Lui Dumnezeu, că profeţia s-a împlinit in Cel născut în Bethleem. Rashi însă vine cu ideea că în textul din Isaia este vorba despre Israel. Pănă la 1105 au loc tot felul de pogromuri, de masacre crude, de exterminări ale evreilor şi Rashi aduce ideea că poporul Israel este cel ce suferă pentru popoare. Numai că Isaia acuză poporul de necredinţă, de păcate grave ... iar despre Braţul Domnului scrie că " El nu a săvârşit nici un act de violenţă şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune" (Isaia 53:9). El, Isus Christos = Yeshua HaMaschiach, om şi Dumnezeu era sfânt, sfânt, sfânt. S-a întrupat şi "El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre" (Isaia 53:4) şi "S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi. Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi şi a mijlocit pentru cei păcătoşi" Isaia 53:12

Şi în creştinism se găsesc destul idei care să distorsioneze adevărul profeţit de Isaia.

De ce e atât de greu de acceptat şi de ce e atât de controversat acest text? Căderea din Eden rupe relaţia dintre om şi Dumnezeu. Păcatul aduce cu el autodistrugerea, degradarea şi depravarea, îndoiala şi necredinţa. E nevoie de intervenţia Lui Dumnezeu în viaţa mea, e nevoie ca El să preia controlul vieţii mele pentru a restaura relaţia cu El, pentru a mă readuce la ceea ce a întenţionat El cu mine. E nevoie să Îl las să ia păcatul meu şi să mă răscumpere ca să văd ce a făcut El pentru mine.

Decizia de a crede, de a accepta ceea ce scrie în Scripturi îmi aparţine.

Planul salvării, mântuirii a fost făcut din veşnicii. Dumnezeu Tatăl a aceeptat ca Fiul Său să vină pe pământ şi să moară pentru păcatele omenirii, a ales să fie Răscumpărător şi Mântuitor. Oricât m-aş strofoca, nu mă pot salva singură. Oricât aş încerca, oriunde m-aş izola, orice aş încerca să evit pe toţi şi toate, nu m-aş putea mântui. Natura mea e una păcătoasă.

Primul om a fost creat după chipul si asemănarea Lui Dumnezeu. Citesc atent in Geneza şi văd că Set se naşte după chipul şi asemănarea tatălui sau Adam. Natura căzută a lui Adam se transmite mai departe. Relaţia cu Dumnezeu e ruptă, Adam şi Eva sunt daţi afară din Eden, păcatul face ravagii în om din punct de vedere spiritual, moral, fizic, apare idolatria, poligamia, crima se cere plătită ... Înainte de a fi daţi afară din Eden, este făcută prima profeţie mesianică. "Voi pune duşmănie între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; El îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul." Geneza 3:15. Şarpele este Satan şi sămânţa femeii este Isus Christos = Yeshua HaMaschiach. Acolo, încă având gustul fructului în gură, promisiunea este dată. Răscumpărarea numai Dumnezeu o poate face.

Mielul Lui Dumnezeu vine să fie jertfă pentru păcatele omenirii. Relaţia cu El este restabilită pentru cei ce decid că creadă ca El este Fiul Lui Dumnezeu, pentru cei ce aleg să Îl lase să le fie Mântuitor, Răscumpărător, Domn, pentru cei ce cred că El este singura cale de împăcare între om şi Dumnezeu. Prin sîngele Lui avem iertarea.
"3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! 4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste, 5 El ne-a predestinat pentru înfiere prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, 6 spre lauda harului Său slăvit, pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui.

7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său, 8 pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea.

9 El a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuşi, după buna Lui plăcere, 10 ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe pământ.

11 În El am fost şi aleşi, fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale, 12 pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui.

13 În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, 14 Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui."Efeseni 1:3-14

marți, 28 ianuarie 2014

Isaia 52 - 53

Isaia 52:13-15 "13 «Iată, Robul Meu va propăşi, va fi înălţat şi ridicat şi va ajunge foarte sus.
14 Aşa cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de sluţită Îi era faţa, diferită de cea a omului, nemaiavând înfăţişarea fiilor oamenilor – 15 tot aşa El va uimi multe neamuri; împăraţii vor rămâne muţi înaintea Lui, căci vor vedea ceva ce nu le-a mai fost spus şi vor înţelege ceva ce n-au mai auzit.»"

Isaia 53 "1 Cine a crezut mesajul nostru? 
Cui i-a fost descoperit braţul DOMNULUI?
2 El a crescut înaintea Lui ca un lăstar, ca unul ieşit dintr-un pământ uscat; nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă, nu era nimic în înfăţişarea Lui care să ne placă.
3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi întorceau faţa de la El, iar noi nu L-am luat în seamă. 

4 Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit. 5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi. 

6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare urmându-şi propriul drum, dar DOMNUL a pus asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. 

7 Când a fost asuprit şi chinuit, El nu Şi-a deschis gura. Ca un miel care este dus la tăiere şi ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde, tot aşa nici El nu Şi-a deschis gura. 

8 A fost luat cu forţa şi condamnat. Cine din generaţia Sa s-ar fi gândit că El a fost nimicit de pe tărâmul celor vii şi lovit pentru nelegiuirile poporului Meu? 

9 I-au pus mormântul lângă al celor răi şi L-au aşezat în mormântul celui bogat, deşi El nu a săvârşit nici un act de violenţă şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune. 

10 DOMNUL însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă. Dar după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, Îşi va vedea urmaşii şi va trăi multe zile, iar voia DOMNULUI va propăşi prin El. 

11 «La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina şi va fi mulţumit; prin cunoaşterea Sa Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi şi le va purta nelegiuirile. 12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cel puternic, căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi. Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»"

luni, 27 ianuarie 2014

ninge peste noi ...

Afara ninge si stiu ca a trecut vremea colindelor insa zapada si viscolul de afara mi-au adus aminte de melodia asta interpretata de Liviu Bocaniala.

duminică, 26 ianuarie 2014

Şi vezi, dacă este cale de durere în mine!

Rugăciune către Dumnezeu care adânceşte inimile şi vorbeşte despre iubirea celor drepţi şi de ură către cei răi.

Meşterului cântăreţ. Un psalm al lui David.
Doamne! Cercetatu-m-ai şi m-ai cunoscut.
Tu stii cand stau şi când mă scol,
Priceput-ai gândul meu de departe;
Calea mea şi şederea mea ai uşurat,
Şi cu toate cărările mele eşti obişnuit.
Căci (nu apuc) să am cuvânt pe limba mea,
Doamne, (pe care să nu-l ştii) Tu care le ştii pe toate ...

Mă învălui (de pretutindeni) din faţă, din spate,
Si pus-ai asupra mea mâna Ta.
Minune este ştiinţa (Ta) pentru mine,
S-a înălţat aşa de mult,
Că nu pot s-o ajung.

Unde mă voi duce de la Duhul Tău,
Şi unde voi fugi de Faţa Ta?
Dacă mă voi sui în ceruri, acolo eşti,
Dacă mă voi pogorî în iad, acolo eşti.

De voi lua aripile zorilor,
Mă vor sălăşlui pe marginile mărilor,
Chiar şi acolo mă va duce mâna Ta,
Şi mă va ţine dreapta Ta,
Şi zis-am: doar întunericul mă va acoperi,
Şi noaptea este lumină pentru mine.

Chiar întunericul nu Te va întuneca,
Şi noaptea va lumina ca ziua.
Precum este întuneric aşa şi lumină.

Căci Tu ai dobândit rărunchii mei,
Învelitu-m-ai în pântecele maicei mele.
Te laud pentru înfricoşările Tale, minunatu-m-au minunile făpturilor Tale.
Şi sufletul meu le cunoaşte foarte.
Nu s-au ascuns oasele mele de la Tine.
Care făcutu-m-ai prin ascuns ca o cusătură,
În adâncimile pământului.

Prunc, (in pântecele mamei) m-ai văzut cu ochii Tăi,
Şi în cartea Ta toate scrise au fost
În zilele plăsmuirii când nici una dintre ele (nu erau).

Şi cât de scumpi îmi sunt prietenii Tăi,
Atotputernice!
Cât s-au întărit fruntaşii lor.
I-aş număra pre ei,
Dar sunt mai mulţi decât nisipul,

Trezitu-m-am şi încă sunt cu Tine.

Dumnezeul meu! de ai ucide pre cel rău!
Oameni doritori de sânge depărtaţi-vă de mine!
Ei vorbit-au de Tine cu gând strâmb,
Spre deşărtăciune se ridică duşmanii Tăi.
Oare cei care Te urăsc, Doamne, nu-i voi urî?
Şi pre cei care se scoală împotriva Ta, să nu-i urgisesc?

Cu desăvârşită ură îi urăsc,
Au fost duşmanii mei.
Cercetează-mă, Atotputernice, şi cunoaşte inima mea,
Încearcă-mă şi vei cunoaşte gândurile mele.
Şi vezi, dacă este cale de durere în mine!

Psalmul 139 din Psaltirea lui David (tălmăcită după textul biblic) - Contesa Calomira de Cimara, Tipografia "Lumina Moldovei", Iaşi, 1922

sâmbătă, 25 ianuarie 2014

Dar cine să creadă asta?

Ce spun rabinii ortodocşi, cei mesianici, comentatorii creştini despre Isaia 53? Dar Talmudul, zoharul, midraşim-ul, targum-ul, liturghia? Ce spun oamenii vremii lui Isus Christos = Yeshua HaMaschiach? Ce spune Isaia despre Braţul Domnului? Dar cine să creadă ce spune Isaia? Nu e mai simplu şi comod să crezi ce scrie "la carte"? Care carte? În cartea unde citesc interpretarea interpretării înterpretărilor interpreţilor? Nu e mai uşor să cred ce spun alţii decât să cred ce spune Scriptura? Dar ... stai aşa. Scripturile sunt citite numai de luminaţi. Tu eşti luminată? Conform cu ceea ce spune Scriptura, sunt luminată. Am primit Duhul Sfânt sau Ruach HaKodesh care mă ajută să înţeleg ceea ce citesc, ajută Cuvântul să rodească în mine, mă ajută să las Lumina să crească.

Isaia vine cu un mesaj din partea Domnului pentru evreii vremii lui, pentru cei ce se vor naşte după el. E un mesaj pentru orice evreu, oriunde s-ar afla. Dar cine să Îl creadă? Cine să Îl recunoască pe Mesia?

Cei ce stăteau cu cartea în mână, cei ce ţineau litera literii legii .... nu L-au recunoscut. Mai mult de atât, au făcut tot posibilul să împlinească Scripturile, deşi habar nu aveau că fac asta şi să Îl vadă pe Isus Christos - Yeshua HaMashiach scos de pe scena vremii şi a lumii. Nu era Mesia cum şi-L închipuiau ei, cum sperau ei, cum interpretau ei.

"1 Cine a crezut mesajul nostru? Cui i-a fost descoperit braţul DOMNULUI? 2 El a crescut înaintea Lui ca un lăstar, ca unul ieşit dintr-un pământ uscat; nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă, nu era nimic în înfăţişarea Lui care să ne placă. 3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi întorceau faţa de la El, iar noi nu L-am luat în seamă. " Isaia 53:1-3

Literă cu litera, Scriptura se împlineşte. Indiferent de ceea ce cred oameni vremii lui Isus Christos, Scriptura se împlineşte cu punct şi virgulă. Indiferent de aşteptările tuturor, Mesia s-a întrupat. Chiar dacă e greu de acceptat şi crezut, El, din veşnicii, înainte de creaţie, a decis să ia asupra Lui păcatele omenirii, să fie Mielul de jertfă pentru păcatele noastre. Planul nu a fost făcut ad-hoc, nu a fost făcut din exces de zel. Dumnezeu Tatăl a acceptat ca Fiul Său, Braţul Domnului, Robul, Copilul, Cel promis, Leul din Iuda, Cel aşteptat, Lumina, Viaţa, Adevărul, Calea să moară pentru păcatele noastre iar noi, prin sângele Lui, să primim iertarea, eliberarea de povara păcatului şi viaţa veşnică. Pacatul ca să fie iertat trebuie să aibe loc o jertfă, sângele trebuie să fie vărsat pentru ca vina să fie luată de pe cel ce a păcătuit.

Dar cine să creadă asta?
Cine să creadă ca un om care nu era frumos, nu sclipea cu nimic, putea fi Mesia? Fiecare în felul lui îşi manifesta dispreţul iar El nu se răzbuna pentru asta. Durerea fizică însă şi cea a păcatului i-au distorsionat faţa însă oamenii vremii Lui au crezut că e pedepsit de Dumnzeu. Inclusiv ucenicii L-au părăsit...

Nu am terminat de citit materialele ce le am la dispoziţie însă văd că aceeaşi stare de necredinţa e la oamenii vremii lui Isaia, ai vremii Lui Isus şi e la fel şi acum. Scriptura nu e citită sau dacă e citită, e citită după şi cu interpretările unora şi al altora. Numai că Scriptura se interpretează cu Scriptura si cu nimic altceva.

Nu poţi crede dacă nu vrei.
Nu poţi accepta ca Isus Christos a murit pentru tine dacă Duhul Domnului nu te convinge de acest lucru şi dacă refuzi să asculţi ceea ce îţi spune El.
Nu poţi accepta împlinirea Scripturii dacă nu citeşti Scriptura şi dacă nu o interpretezi cu Scriptura.
Nu poţi vedea dragostea Lui Dumnezeu dacă nu Il laşi să ţi-o arate, dacă nu vrei să o vezi. 

vineri, 24 ianuarie 2014

La multi ai tuturor românilor ... oriunde s-ar afla!

Ziua de 24 ianuarie este plină cu celebrări, se dansează hora unirii, este cunoscută ca ziua când a avut loc Mica Unire din anul 1859 realizată de Alexandru Ioan Cuza. Moldova si Ţara Românească s-au unit sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza spre disperarea celor ce mânuiau frâiele puterii in Europa. Şi da, Alexandru Ioan Cuza a fost un atisemit şi a avut păcatele lui însă dacă are nişte merite, de ce să nu fie apreciate?

Nu voi merge in Piaţa Unirii, nu voi dansa hora unirii însă trebuie să ştiu că astăzi este o zi importantă pentru istoria României. Mai mult de atât, mă pot ruga pentru ţara mea zbuciumată.

Biblia mă îndeamnă să mă rog pentru poporul meu, pentru ţara în care am fost născută, să caut binele cetăţii / oraşului în care trăiesc, să lucrez pentru binele comunităţii unde trăiesc. Sunt îndemnată pe toate canalele media să îi dispreţuiesc pe cei de la conducerea ţării, pentru ceea ce fac însă mă întorc iar la Biblie şi văd că mi se spune clar, negru pe alb, să mă rog pentru ei. Sunt acolo, Dumnezeu a îngăduit asta, pentru o vreme şi ei vor da socoteală de ceea ce fac în faţa Lui.

Mi-ar fi uşor să îmi iau tălpăşiţa şi să plec în altă ţară. De acolo, să îmi vărs amărăciunea şi nemulţumirea pentru ceea ce se întâmplă aici. Dar, nu vreau să fac asta. E alegerea mea de a rămâne aici şi de a lucra, atât cât pot eu, pentru binele cetăţii mele, pentru ţara asta.

Avem oameni de valoare pe care acum nu ii preţuim, avem un relief frumos, bogat, avem o istorie ce nu o ştim cum trebuie ... poate şi din cauza noastră. Ne mândrim cu cei plecaţi, cu nivelul lor de cunoştinţe acumulat aici şi care uimesc pe cei care îi angajează şi cu care lucrează. Nu mă mândresc deloc cu cei ce ne fac de râs, cu acei agramaţi care cu emfază îşi afişează lipsa de educaţie, cu cei care îşi însuşesc ceea ce nu e al lor. Orice pădure are uscături. E un proverb bine ştiut. Avem şi noi uscăturile noastre însă cred că am lăsat sentimentul de nemulţumire, amărăciune să pună stăpânire pe noi. Din această cauză, nu mai vedem nimic bun în alţii şau în noi, iarba vecinului e mai verde. Însă e mai verde pentru că noi o udăm pe a lor şi nu pe a noastră.

Văd că poporul evreu plecat în robia babiloniană primeşte de la Domnul îndemnul / porunca de a-şi face case, de a merge la şcoală, de a se educa, de a căuta binele cetăţii unde locuiesc. Nu trăiesc vremea robiei lor însă, în vreme de pace, sunt îndemnată să îmi caut de educaţie, să merg la şcoala şi să învăţ, să caut binele cetăţii şi dacă pot, sa imi fac o casă şi să mă rog pentru conducătorii puşi pentru o vreme în fruntea ţării.

La mulţi România! La multi ai tuturor românilor ... oriunde s-ar afla!

joi, 23 ianuarie 2014

Miturile te îmbată cu apă rece ... şi atât.

Citesc de zor materiale despre Isaia 52:13-15 şi Isaia 53 din perspectivă iudaică, mesianică şi creştină. Nu poţi crede dacă nu vrei să crezi. Dar dacă decizi să nu crezi, nu înseamnă că lucrurile nu s-au întâmplat aşa cum sunt scrise. Nu poţi face interpretări pe text după cum îţi place. De fapt ... poţi să o faci. Dar nu te ajută cu nimic ... poate să te afunzi mai mult şi mai mult în confuzie.

M-am văzut confruntată cu câteva lucruri pe care a trebuit să mi le clarific şi să iau nişte decizii.
Cred că Biblia este Cuvântul Lui Dumnezeu?
Cred că El este Creatorul universului, văzutelor şi nevăzutelor?
Cred că neascultarea Evei şi a soţului ei a adus păcatul în lume?
Cred că acolo, în Eden, relaţia omului cu Dumnezeu s-a rupt?
Cred că păcatul a atras după el consecinţe devastatoare pentru om?
Cred că prin jertfă păcatul poate fi iertat?
Adica cineva moare ca eu sa fiu iertată.

Dacă răspunsurile la întrebările astea nu sunt Da, atunci nu pot merge mai departe, nu pot înţelege despre ceea ce vorbeşte Dumnezeu cu Adam in Eden. Nu pot înţelege prima profeţie mesianică.
"15 Voi pune duşmănie între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; El îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.“ " Geneza 3:15

Şi nu că nu pot înţelege, că de înţeles înţeleg. Mândria nu mă lasă sa accept şi să cred. Din cauza ei nu pot vedea efectele păcatului, nu Îl văd pe Dumnezeu, nu vreau să văd preţul plătit de Mesia pentru mine. E mai uşor să te vezi în mulţime, să tratezi lucrurile la grămadă şi să fugi de Dumnezeu, să fugi de tine şi de a sta faţă în faţă cu El.

"Toţi suntem păcătoţi. Toţi am păcătuit." Da, e adevărat. Însă Dumnezeu tratează problema personal, cu fiecare în parte, nu la grămadă. "16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. " Ioan 3:16
Dar să nu plec din Isaia. "6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare urmându-şi propriul drum, dar DOMNUL a pus asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. " Isaia 53:6

Păcatul a adus distanţarea de Dumnezeu, fuga de El. Rătăceam unde mă ducea mintea. Alergam oriunde mi se părea că e bine, frumos şi comod. Iniţiativa răscumpărării nu îmi aparţine. Preţul L-a plătit Isus Christos = Yeshua HaMaschiach că o cred sau nu. Dacă accept acest lucru atunci primesc iertarea, mântuirea, salvarea şi viaţa veşnică. Dacă nu ... consecinţele alegerii le culeg fără doar şi poate.

Evreii vremii Lui Isus Christos - Yeshua HaMachiach nu putea accepta un Mesia ce suferă şi moare. Ţinerea legii şi a legilor legii le conferea un sentiment de sfinţenie şi superioritate. Nu era necesară jertfa Lui pentru ei, nu puteau accepta ca El să moară pentru ei ... nu se vedeau păcătoşi. 

Într-o cultură în care eşti îndemnat pe orice canal media să îţi trăieşti viaţa, totul pentru Carpe Diem, într-o vreme în care nu există adevăr absolut ci totul este relativ, într-o lume politeistă îndiferent de confesiune şi denominaţiune ... păcatul e ceva despre care nu se vorbeşte. Biblia e deplasată ... e pentru dezaxaţi emoţional şi mental. Moştenim genetic o plagă. Nu ne vedem, credem, simţim păcătoşi. 

Aud de mitul naşterii, al paştelui, al creaţiei ... Christos = Mesia, nu e un mit, e o realitate. E o Persoana. E Dumnezeu întrupat. Miturile te îmbată cu apă rece ... şi atât. Biblia e îmbibată şi înţesată cu promisiuni din partea Domnului, cu relatări în care Domnul îşi împlineşte promisiunile la punct şi virgulă, la literă şi iotă. În Scripturi, atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, pot vedea împlinirea profeţiilor, a promisiunilor, pot citi însă pot experimenta pe propria piele credincioşia Lui Dumnezeu. Pot numai dacă vreau!

duminică, 19 ianuarie 2014

zi specială de mulţumire

Azi ... bolesc însă e şi o zi specială de mulţumire. Vreau să mulţumesc Domnulului pentru că în 2004 mi-a orchestrat lucrurile şi am plecat in Moldova, într-o misiune de 21 de zile cu echipa Charity Cup. Mă tot întrebam: Ce misiune am sa fac eu? Aveam temeri cât cuprinde. Am făcut cât am putut eu de bine ceea ce mi s-a încredinţat să fac. Deşi mi-am impus să nu leg relaţii cu oamenii ce vin ca si mine acolo, mi-am încălcat regula şi mi-am făcut noi prieteni din România, Europa, Moldova si SUA.

Discutam dimineata cu prietena mea Leo despre acei ani în care mergeam sa slujim acolo. Nu făceam lucruri măreţe. Nu-mi place pe scena şi nu eram în prim plan însă acolo unde mi s-a încredinţat o slujbă am făcut-o cu dedicare şi dragă inima. Ne-am amintit cum am cărat saltele pentru 250 de oameni de la subsol la etajul 2 şi 3. Mergeam la aprovizionare, găteam, spălam vase, făceam curatenie, cântam, discutam până noaptea târziu ...

De multe ori m-am întrebat dacă contează că eu merg in Moldova. La un revelion, aveam cam 250 de oameni la masă şi am cerut fetelor sa vină să mă ajute la tăiat legumele şi carnea pentru salata de boeuf. Le-am explicat ce să facă şi mi-am vazut de celelalte feluri de mâncare. La un moment dat însă m-am dus să văd ce fac fetele si ... rămân şocată. Toate legumele erau tăiate ca pentru salată orientală ... Expresia feţei mele le-a blocat. Nu înţelegeau ce nu e bine. Le-am rugat să reia legumele la taiat ... ca pentru salată boeuf si le-am arătat si cum ar trebui să arate. Una din ele m-a întrebat cu ce mă ocup în bucătărie şi i-am spus că fac maioneză. "Dacă există de cumpărat, de ce să faci tu? Dar, mă înveţi să fac şi eu maioneză?" Am învăţat-o şi acum vreo doi ani mi-a scris că de căte ori face maioneză îşi aminteşte de mine.

De la a doua mea vizită în Moldova mi-am dorit să gătesc pentru copiii din orfelinat. Am cerut să mă lase să le gătesc însă mi-ar fi trebuit mii de aprobări ... aşa că m-am lăsat păgubaşă. Dar visul a rămas. Într-una din misiunile de iarnă, copiii de la orfelinat au venit să ne vadă - locuiau cam la 10 minute distanţă de mers pe jos. Pregăteam prânzul şi noi eram până într-o sută de persoane. Da m-am trezit cu sala de mese plină cu copii - mai bine de 50 de copii flămânzi. Nu mă pregătisem pentru asta .... Unii au mâncat şi patru farfurii cu ciorbă şi felul doi şi desert ...

Acolo, am cerut o minune Domnului. Să înmulţească mâncarea ... Au mâncat copiii pe săturate, apoi au mîncat şi misionarii. S-a săturat toată lumea. Visul meu se împlinise însă nu când mă aşteptam eu.

Nu am făcut nimic extraordinar, special. Am făcut ce mi s-a încredinţat. Acolo unde am putut, am sfătuit - atât cât m-a dus mintea atunci.

A fost o vreme cînd fiecare vară şi vacantă de iarnă mi le petreceam în Moldova. Acea vreme a trecut. Acum am alte "misiuni" de făcut, alţi oameni în care să mă investesc, alte lucruri de făcut.  Mulţumesc Domnului pentru Charity Cup, pentru încrederea ce mi s-a acordat, să fiu o vreme parte din echipă. Mulţumesc Domnului pentru oamenii pe care i-a adus lângă mine prin Charity Cup, pentru prietenii de departe ce sunt însă aproape de inima mea, pentru binecuvântările ce le primesc prin ei.

Am întâlnit oameni de valoare, sfinţi în diverse forme şi chipuri. Indiferent de naţionalitate, de nivelul de cultură şi civilizaţie, acolo, în misiune, m-am simţit folositoare, utilă, împlinită, binecuvântată.

sâmbătă, 18 ianuarie 2014

The Exodus Decoded

profetiile si implinirea acestora

Nasterea
Isaia 49:1 "1 «Ascultaţi-Mă, ţinuturi de lângă mare! Luaţi aminte, popoare de departe! DOMNUL M-a chemat înainte să mă nasc; pe când eram încă în pântecele mamei Mele, El Mi-a rostit numele."

Isaia 53:2 "2 El a crescut înaintea Lui ca un lăstar, ca unul ieşit dintr-un pământ uscat; nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă, nu era nimic în înfăţişarea Lui care să ne placă. "

Luca 1:31 - 35 "31 Iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus. 32 El va fi mare şi va fi numit „Fiul Celui Preaînalt“, iar Domnul Dumnezeu Îi va da tronul strămoşului Său, David. 33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit! 34 Maria l-a întrebat pe înger: – Cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?  35 Îngerul i-a răspuns: – Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit „Fiul lui Dumnezeu“. "

Ungerea
Isaia 42:1 "1 Iată-L pe Robul Meu, pe Care Îl sprijin, Alesul Meu, în Care-Mi găsesc plăcerea! Voi pune Duhul Meu peste El, iar El va vesti neamurilor dreptatea."

Isaia 48:16 "16 Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi aceasta! De la început nu v-am spus taine; când s-au petrecut aceste lucruri, Eu eram acolo. Acum, Stăpânul Domn m-a trimis împreună cu Duhul Său.» "

Isaia 59:21 "21 Cât despre Mine, acesta este legământul Meu cu ei, zice DOMNUL: Duhul Meu, Care este peste tine şi cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai îndepărta din gura ta, din gura copiilor tăi sau din gura urmaşilor copiilor tăi, zice DOMNUL, de acum şi pentru totdeauna.»"

Isaia 61:1 "1 „Duhul Stăpânului Domn este peste Mine, căci DOMNUL M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc celor captivi eliberarea şi celor legaţi1– izbăvirea, "

Matei 3:16 "16 Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi iată că cerurile (Îi)5 erau deschise şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind peste El. "

Luca 4:18 "18 „Duhul Domnului este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună8. El M-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea şi orbilor – căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriţi "

Misiunea
Isaia 49:8-13 "8 „Aşa vorbeşte DOMNUL: «La vremea îndurării Îţi voi răspunde şi în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi face un legământ pentru popor, pentru a reface ţara şi a împărţi moştenirile pustiite, 9 pentru a le zice captivilor: ‘Ieşiţi!’, iar celor din întuneric: ‘Arătaţi-vă!’ Ei se vor hrăni pe lângă drumuri şi vor găsi păşune pe toate dealurile pleşuve.
10 Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete, arşiţa nu-i va lovi, nici soarele, căci Cel Ce se îndură de ei îi va conduce şi îi va călăuzi pe lângă izvoare de apă.
11 Îmi voi preface toţi munţii în cărări şi drumuri largi Îmi vor fi construite.
12 Iată-i venind de departe – unii dinspre nord, unii dinspre apus, iar alţii dinspre ţinutul Syene.» 13 Strigaţi de bucurie, ceruri! Bucură-te, pământ! Chiuiţi de bucurie, munţilor! Căci DOMNUL Şi-a mângâiat poporul şi va avea îndurare faţă de ai Săi care suferă! "

Faptele Apostolilor 10:36-43 "36 El a trimis fiilor lui Israel Cuvântul, vestind Evanghelia păcii prin Isus Cristos, Care este Domnul tuturor. 37 Voi ştiţi ce s-a întâmplat prin toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul predicat de Ioan: 38 cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, Care mergea pretutindeni, făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei ce erau asupriţi de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.
39 Noi suntem martori ai tuturor lucrurilor pe care le-a făcut El în ţara iudeilor şi în Ierusalim; El este Cel pe Care ei L-au omorât, atârnându-L pe lemn. 40 Pe El, Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi a îngăduit să Se facă văzut, 41 nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat şi am băut împreună cu El după ce a înviat dintre cei morţi. 42 El ne-a poruncit să predicăm poporului şi să depunem mărturie că El este Cel desemnat de Dumnezeu ca Judecător al celor vii şi al celor morţi. 43 Toţi profeţii depun mărturie despre El, şi anume că oricine crede în El primeşte, prin Numele Lui, iertarea de păcate. "

Respingerea
Isaia 49: 4-7 "4 Dar Eu am zis: ‘Am trudit degeaba, Mi-am irosit puterea pentru nimic şi fără nici un folos; totuşi cauza Mea este în grija domnului, iar răsplata Mea este la Dumnezeul Meu.’
5 Şi acum DOMNUL zice – El, Care M-a întocmit din pântece pentru a fi Robul Său şi pentru a-l aduce pe Iacov înapoi la El, ca astfel Israel să se adune la El, căci sunt onorat înaintea DOMNULUI şi Dumnezeul Meu a devenit tăria Mea –
6 El zice: ‘Este prea puţin pentru Tine să fii Robul Meu şi să ridici doar seminţiile lui Iacov, să aduci înapoi doar pe supravieţuitorii lui Israel. De aceea Te-am pus să fii o lumină pentru neamuri, ca să duci mântuirea Mea până la marginile pământului!’»
7 Aşa vorbeşte DOMNUL, Răscumpărătorul lui Israel şi Sfântul său, către Cel dispreţuit şi urât de popor, către Robul conducătorilor: «Regii vor vedea şi se vor ridica, iar prinţii se vor pleca, din pricina Domnului, Care este credincios, a Sfântului lui Israel, Care Te-a ales.»“"

Isaia 53:1-3 "1 Cine a crezut mesajul nostru? Cui i-a fost descoperit braţul DOMNULUI?
2 El a crescut înaintea Lui ca un lăstar, ca unul ieşit dintr-un pământ uscat; nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă, nu era nimic în înfăţişarea Lui care să ne placă. 3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi întorceau faţa de la El, iar noi nu L-am luat în seamă."

Faptele Apostolilor 3:13-18 "13 Dumnezeul lui Avraam, (Dumnezeul lui) Isaac şi (Dumnezeul lui)3 Iacov, Dumnezeul strămoşilor noştri, L-a proslăvit pe Robul Său Isus, pe Care voi L-aţi dat pe mâna lui Pilat şi v-aţi lepădat de El în prezenţa acestuia, măcar că el hotărâse să-L elibereze. 14 Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Drept şi aţi cerut să vi se elibereze un ucigaş. 15 L-aţi ucis pe Autorul vieţii, pe Care Dumnezeu L-a înviat dintre cei morţi şi ai Cărui martori suntem noi. 16 Pe baza credinţei în Numele Lui, a întărit Numele Lui pe omul acesta pe care-l vedeţi şi pe care-l cunoaşteţi; şi credinţa care este prin Isus i-a dat această vindecare deplină înaintea voastră, a tuturor! 17 Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi conducătorii voştri.
18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce prevestise prin gura tuturor profeţilor, şi anume că Cristosul Său urma să sufere. "

Ascultarea
Isaia 40:4-7 "4 Orice vale va fi înălţată şi orice munte şi deal va fi aplecat; orice râpă va deveni netedă şi orice povârniş se va preface în câmpie. 5 Atunci se va arăta slava DOMNULUI, şi oamenii o vor vedea cu toţii împreună, căci gura DOMNULUI a vorbit.»
6 Un glas zice: «Strigă!» «Ce să strig?», am întrebat eu. «Orice făptură este ca iarba şi toată gloria ei este ca floarea de pe câmp!7 Iarba se usucă, iar floarea cade când suflarea DOMNULUI vine peste ea!» Într-adevăr, ca iarba este poporul! "

Filipeni 2:5-11 "5 Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Cristos Isus: 6 El, măcar că avea natura1 lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat, 7 ci S-a dezbrăcat de Sine, luând natura unui rob şi devenind asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om; 8 S-a smerit şi a devenit ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce.
9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume,
10 pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ şi de sub pământ, 11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul."

Noul legamant
Isaia 42:6 "6 «Eu, DOMNUL, Te-am chemat prin dreptate. Te voi ţine bine de mână; Te voi păzi şi Te voi face un legământ pentru popor şi o lumină pentru neamuri,"

Isaia 49:8 "8 „Aşa vorbeşte DOMNUL: «La vremea îndurării Îţi voi răspunde şi în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi face un legământ pentru popor, pentru a reface ţara şi a împărţi moştenirile pustiite, "

Isaia 55:3 "3 Luaţi aminte şi veniţi la Mine! Ascultaţi şi sufletul vostru va trăi! Voi încheia cu voi un legământ veşnic şi astfel îndurările faţă de David vor fi întărite. "

Matei 26:26-29 "26 În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi! Acesta este trupul Meu.“
27 Apoi a luat un pahar şi, după ce a adus mulţumiri, l-a dat ucenicilor şi a zis: „Beţi toţi din el, 28 căci acesta este sângele Meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor.
29 Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.“ 30 După ce au cântat psalmii, s-au dus spre Muntele Măslinilor."

Moartea 
Isaia 53:4-12 "4 Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit. 5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.
6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare urmându-şi propriul drum, dar DOMNUL a pus asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.
7 Când a fost asuprit şi chinuit, El nu Şi-a deschis gura. Ca un miel care este dus la tăiere şi ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde, tot aşa nici El nu Şi-a deschis gura. 8 A fost luat cu forţa şi condamnat. Cine din generaţia Sa s-ar fi gândit că1 El a fost nimicit de pe tărâmul celor vii şi lovit pentru nelegiuirile poporului Meu?
9 I-au pus mormântul lângă al celor răi şi L-au aşezat în mormântul celui bogat, deşi El nu a săvârşit nici un act de violenţă şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.
10 DOMNUL însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă. Dar după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, Îşi va vedea urmaşii şi va trăi multe zile, iar voia DOMNULUI va propăşi prin El.
11 «La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina şi va fi mulţumit; prin cunoaşterea Sa Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi şi le va purta nelegiuirile.
12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cel puternic, căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi. Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»"

1 Petru 2:22-25 "22 „El nu a săvârşit nici un păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.“23 Când a fost insultat, n-a insultat înapoi, când a suferit, n-a ameninţat, ci S-a încredinţat Celui Ce judecă drept.
24 El a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn, pentru ca, murind faţă de păcate, să trăim pentru dreptate; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 25 Căci eraţi ca nişte oi rătăcite, dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Supraveghetorul sufletelor voastre."

Rastignirea
Isaia 53:10-12 "10 DOMNUL însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă. Dar după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, Îşi va vedea urmaşii şi va trăi multe zile, iar voia DOMNULUI va propăşi prin El. 11 «La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina şi va fi mulţumit; prin cunoaşterea Sa Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi şi le va purta nelegiuirile.
12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cel puternic, căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi. Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»"

Faptele Apostolilor 2:24-36 "24 Dumnezeu însă L-a înviat, dezlegându-L de durerile morţii, pentru că nu era posibil să fie ţinut de ea. 25 Căci David zice despre El: „Îl văd pe Domnul neîncetat înaintea mea, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin!
26 De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba! Mai mult, trupul meu va locui în nădejde, 27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. 28 Mi-ai făcut cunoscute cărările vieţii … mă vei umple de bucurie cu prezenţa Ta!“
29 Bărbaţi, fraţilor, cât despre patriarhul David, daţi-mi voie să vă spun deschis că el a murit şi a fost îngropat, iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. 30 Aşadar, el era profet şi ştia că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui pe unul din urmaşii lui. 31 Ştiind deci mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Cristos, atunci când spunea că nu va fi lăsat în Locuinţa Morţilor şi că trupul Lui nu va vedea putrezirea. 32 Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martorii acestui fapt.
33 Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi.
34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuşi zice: „Domnul I-a zis Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea, 35 până voi face din duşmanii Tăi aşternut al picioarelor Tale!»“
36 Să ştie bine deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe Care L-aţi răstignit voi! "

Salvarea oferita
Isaia 49:8 "8 „Aşa vorbeşte DOMNUL: «La vremea îndurării Îţi voi răspunde şi în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi face un legământ pentru popor, pentru a reface ţara şi a împărţi moştenirile pustiite,"

Isaia 61:2 "2 să vestesc anul de îndurare2 al Domnului şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru, să mângâi pe toţi cei ce jelesc, "

Luca 24:46-49 "46 şi le-a zis: „Aşa este scris, şi anume Cristosul trebuia să sufere şi să învie dintre cei morţi a treia zi, 47 iar pocăinţa spre iertarea păcatelor să fie vestită în Numele Lui la toate neamurile, începând din Ierusalim. 48 Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. 49 Iată, trimit peste voi promisiunea Tatălui Meu; voi însă rămâneţi în cetate până când veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus!“"

Misiunea printre neamuri
Isaia 42:1 "1 Iată-L pe Robul Meu, pe Care Îl sprijin, Alesul Meu, în Care-Mi găsesc plăcerea! Voi pune Duhul Meu peste El, iar El va vesti neamurilor dreptatea."

Isaia 42:6 "6 «Eu, DOMNUL, Te-am chemat prin dreptate. Te voi ţine bine de mână; Te voi păzi şi Te voi face un legământ pentru popor şi o lumină pentru neamuri, "

Isaia 49:6 "6 El zice: ‘Este prea puţin pentru Tine să fii Robul Meu şi să ridici doar seminţiile lui Iacov, să aduci înapoi doar pe supravieţuitorii lui Israel. De aceea Te-am pus să fii o lumină pentru neamuri, ca să duci mântuirea Mea până la marginile pământului!’»"

Isaia 49:12 "12 Iată-i venind de departe – unii dinspre nord, unii dinspre apus, iar alţii dinspre ţinutul Syene."

Isaia 60:3 "3 Neamurile vor veni la lumina ta şi împăraţii vor lua parte la strălucirea zorilor tale."

Isaia 60:9 "9 Ţinuturile de lângă mare Mă aşteaptă, iar corăbiile de Tarşiş2 sunt cele dintâi care îţi aduc fiii de departe, împreună cu argintul şi aurul lor, pentru Numele DOMNULUI, Dumnezeul tău, şi pentru Sfântul lui Israel, căci El te-a împodobit cu glorie."

Matei 28:18-20 "18 Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19 Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt 20 şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“"

Glorificarea si mijlocirea
Isaia 49:3 "3 Mi-a zis: ‘Tu eşti Robul Meu Israel, cel în care Îmi voi arăta splendoarea!’ "

Isaia 53:12 "12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cel puternic, căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi. Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»"

Faptele Apostolilor 2:33-36 "33 Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi. 34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuşi zice: „Domnul I-a zis Domnului meu14: «Şezi la dreapta Mea, 35 până voi face din duşmanii Tăi aşternut al picioarelor Tale!»“ 36 Să ştie bine deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe Care L-aţi răstignit voi!"

Filipeni 2:5-11 "5 Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Cristos Isus: 6 El, măcar că avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat, 7 ci S-a dezbrăcat de Sine, luând natura unui rob şi devenind asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om; 8 S-a smerit şi a devenit ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce.
9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume, 10 pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ şi de sub pământ, 11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul."

Evrei 7:24 "24 Dar El, fiindcă rămâne în veci, are o preoţie permanentă."

Isus a venit sa slujeasca
Matei 20:28 "28 tot aşa cum şi Fiul Omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.“"

Ioan 12:13-20 "12 În ziua următoare, marea mulţime care venise la sărbătoare, auzind că Isus vine la Ierusalim, 13 a luat ramuri de palmieri şi I-a ieşit în întâmpinare. Ei strigau: „Osana!Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!“
14 Isus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe el, aşa cum este scris:
15 „Nu te teme, fiică a Sionului! Iată că Împăratul tău vine, călare pe mânzul unei măgăriţe!“
16 Ucenicii Lui n-au înţeles aceste lucruri la început, dar când Isus a fost proslăvit şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei le-au împlinit cu privire la El.
17 Mulţimea care fusese cu El când îl chemase pe Lazăr din mormânt şi-l înviase dintre cei morţi depunea mărturie în continuare.
18 Mulţimile L-au întâmpinat, pentru că auziseră că făcuse acest semn.
19 Fariseii au zis deci între ei: „Vedeţi că nu câştigaţi nimic! Iată că lumea se duce după El!“ Isus vorbeşte despre moartea Sa. 20 Erau şi nişte greci printre cei care se duseseră la sărbătoare ca să se închine. "

joi, 16 ianuarie 2014

cum se cresc fetitele - partea a II-a

Cum se fasoneaza pozitiv vointa copilului?
Fiecare parinte e, mai devreme ori mai tirziu, exasperat de iesirile iresponabile ale copiilor lor. Vointa lor e in conflict cu vointa parintilor. Dr. Dobson recomanda cinci lucrurispecifice pe care parintii trebuie sa le faca sa directioneze in mod pozitiv dezvoltarea vointei copiilor lor. In primul rind, copiii trebuie sa invete respect fata de autoritate de la o varsta cit mai mica. In primul rind, respect fata de autoritatea parintilor, apoi a celor din biserica, fie preoti fie pastori. In al doilea rind, parintii trebuie sa defineasca limitele comportamentului copiilor lor inainte ca ele sa fie puse in aplicare. Adica, de la o varsta frageda copilul trebuie sa stie de la parintii lui care sunt limitele. In al treilea rind e nevoie ca parintii sa aibe discernamint si sa diferentieze intre neascultarea intentionata a copiilor lor si iresponsabilitatea copilareasca. In al patrulea rind, dupa ce confruntarea intre parinti si copiii se domoleste, parintii trebuie sa reafirme dragostea pentru copii si limitele. Iar in final, parintii trebuie sa dovedeasca copiilor lor ca ei insisi traiesc dupa principiile pe care cauta sa le impuna copiilor lor.

Feminitatea incepe cu respectul de sine
Cultura contemporana hipersexualizata a transformat chiar si pe tinerele fete in femei cu moravuri usoare. Tinerele fete sunt duse de torentul anti-valoric cu care toti ne confruntam. In trecut, torentul cultural era favorabil valorilor si le ducea pe tinerele fete pe aceasta traiectorie de-a lungul vietii din pruncie pina la casatorie. Astazi insa lucrurile stau cu totul altfel. Trebuie sa ne protejam fetele de curentul antivaloric care se manifesta peste tot. La inceput ele se simt bine in mediul hipersexualizat, dar mai tarziu il regreta. Pe cum progreseaza in varsta, pe atit isi dau seama ca fetele mai tinere le iau locul si devin geloase.

Pentru a preveni torentul anti-cultural din viata fetelor, Dr. Dobson sugereaza ca parintii sa-si introduca fetele valorilor morale si spirituale de la o varsta cit mai frageda. [Aici facem o mica paranteza sa subliniem faptul ca ideologia care domina Parlamentul European e tocmai opusa. Raportul Estrela, respins de doua ori in toamna si iarna, cauta tocmai reversul, printre altele educatia sexuala a copiilor inca de la varsta de 4 ani, inclusiv sa fie informati privind masturbarea. Iar un manual de sexualitate pentru copii si tineri emis in Canada in toamna chiar recomanda ca copiilor mici sa li se permita sa mingiie organele genitale ale parintilor lor. Despre asta am scris in toamna in buletinul informativ AFR de marti] Consecinta acestui torent secularist anti-valoric este subminarea autostimei la fete. Fetele care sunt duse de acest torent nu sunt fericite ci mizerabile.

Care sunt contravalorile promovate de societatea seculara?
Dr. Dobson e foarte explicit privind non-valorile la care sunt expuse fetele inca din clasele primare. Parinti fiti cu bagare de seama. Sunt mai multe, dintre care si noi discutam unele dintre ele destul de des in scrisorile noastre saptaminale. Enumeram citeva din ele: (1) experienta sexuala timpurie e buna; (2) virginitatea e rezultatul opresiunii masculine si deci trebuie abandonata cit se poate de devreme; (3) nu exista nicio diferenta majora intre sexe, decit faptul ca femeie aduce copii pe lume; (4) in relatiile dintre sexe, femeile si fetele trebuie sa imite comportamentul vulgar si agresiv al barbatilor; (5) modestia e o non-valoare si reflecta opresiunea femeii de catre barbat; (6) maximizare puterii pentru o fata consta in puterea ei de a deveni un simbol de sex si de a-si maipula puterea spre folosul ei; (7) a fi o femeie de moravuri usoare e un lucru bun; [Nota AFR: in conformitate cu aceasta ideologie anticrestina, in decembrie Tribunalul Suprem al Canadei a dezincriminalizat prostitutia in Canada] (8) intregul spectru de experimentare sexuala e acceptabil (heterosexualitatea si toate celelalte manifestari sexuale); (9) romanta e o traditie care nu are loc in societatea postmoderna; (10) coabitarea e preferata casatoriei.

Care sunt consecintele acestor contravalori in viata fetelor? Dezastru emotional, dependenta de alcool, tutun ori droguri. Depresie. Sex premarital. Concubinaj in loc de casatorie. Sarcini nedorite de la o varsta tot mai frageda. Avort. O schimbare radicala a culturii sociale, cu un cost social enorm. Daca in 1943 in SUA doar 12% din populatie agrea cu sexul premarital, in 1979 procentajul acesta a crescut la 73%. Ba mai mult, un numar in crestere de profesori americani promoveaza idea in cursurile pe care la predau ca e bine sa incurajezi tinerele sa intretina relatii sexuale cu cit mai multi parteneri, si chiar sa foloseasca droguri usoare.

Vesti bune
Exista insa si vesti bune. Milioane de tineri practica abstinenta, mai ales cei crescuti in familii integre si monogame. Milioane de tineri resping concubinajul si traiesc in familii traditionale, nu folosesc droguri, nu sunt la cutite cu parintii lor, nu sunt dependenti de tutun ori alcool. Procentul tinerilor americani care practica abstinenta e in usoara crestere. Dupa o scadere vertiginoasa a numarului practicantilor abstinentei in toiul reovlutiei sexuale, numarul acesta e in crestere.

Daca aceste vesti incurajaza, parintii au responsabilitatea primara sa asigure ca vestile rele de pina acuma sa nu se repete in viata copiilor lor. Parintii trebuie sa-si protejze copiii de pornografie. Trebuie sa monitorizeze siturile electronice vizitate de copiii lor. In cazul fetelor, texting e o obsesie cu efecte foarte negative pentru ele. Incetiniti aceasta practica la fiicele voastre. In final, trebuie insistat ca si bisericile si parohiile sa adopte un rol activ in pastrarea valorilor la tinerii crestini.

miercuri, 15 ianuarie 2014

cuvinte prin care vei fi mântuit

Din Faptele Apostolilor, învăţ, că Cuvântul Lui Dumnezeu scris sau rostit are puterea sa lumineze mintea omului şi acesta ajutat de Duhul Domnului să creadă în Isus Christos = Yeshua HaMaschiach. Dar ca să crezi trebuie să auzi Cuvântul vorbit de alţii, să Îl citeşti tu insuţi.

"37 Când au auzit aceste lucruri, ei au rămas străpunşi în inimă şi i-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli: – Fraţilor, ce să facem?
38 Petru le-a răspuns: 
– Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos17 spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt!" Faptele Apostolilor 2:37-38

Faptele Apostolilor 4:4 "4 Însă mulţi dintre cei ce auziseră cuvântarea au crezut, şi numărul bărbaţilor a ajuns la aproape cinci mii."

Faptele Apostolilor 5:32 " 32 Iar noi suntem martori ai acestor lucruri şi, de asemenea, şi Duhul Sfânt pe Care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El! "

Faptele Apostolilor 8:34-40 "34 Eunucul l-a întrebat pe Filip: 
– Spune-mi, te rog, despre cine spune profetul aceste lucruri? Despre sine sau despre altcineva?
35 Atunci Filip a luat cuvântul şi, începând de la Scriptura aceasta, i-a vestit Evanghelia despre Isus.
36 În timp ce călătoreau de-a lungul drumului, au ajuns la o apă. Eunucul a zis: 
– Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?
37 Filip a zis: 
– Dacă crezi din toată inima ta, poţi! 
El i-a răspuns: 
– Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu!
38 A poruncit să stea carul, au coborât amândoi în apă, atât Filip, cât şi eunucul, iar Filip l-a botezat.
39 Când au ieşit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip, astfel că eunucul nu l-a mai văzut şi şi-a continuat drumul bucuros. 40 Filip s-a pomenit în Azot şi, călătorind spre Cezareea, a vestit Evanghelia prin toate cetăţile, până când a ajuns acolo."

Faptele Apostolilor 10:22 "22 Ei i-au răspuns: 
– Centurionul Corneliu, om drept, temător de Dumnezeu şi vorbit de bine prin tot neamul iudeilor, a fost înştiinţat printr-un înger sfânt să trimită să te cheme în casa lui şi să audă cuvinte de la tine."

Faptele Apostolilor 10:33 "33 Am trimis deci imediat la tine şi ai făcut bine că ai venit. Acum deci noi toţi suntem prezenţi aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să auzim tot ce ţi-a poruncit Domnul! "

Faptele Apostolilor 11:14 " 14 care îţi va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu şi toată casa ta!»"

Faptele Apostolilor 17:29-31 "29 Deci, dacă suntem urmaşii lui Dumnezeu, n-ar trebui să ne gândim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei, o imagine făcută prin îndemânarea şi gândirea omului.
30 Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de neştiinţă, şi acum le porunceşte tuturor oamenilor, de pretutindeni, să se pocăiască, 31 pentru că a rânduit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, prin Omul pe Care L-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru prin faptul că L-a înviat dintre cei morţi!“ "

Faptele Apostolilor 20:18-35 "18 Când aceştia au venit la el, le-a spus următoarele: „Ştiţi că, încă din prima zi în care am pus piciorul în Asia, am fost cu voi tot timpul, 19 slujindu-I Domnului cu toată smerenia şi cu lacrimi în mijlocul încercărilor care au venit asupra mea din cauza comploturilor iudeilor.
20 N-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos, predicându-vă şi învăţându-vă în public şi prin case, 21 şi mărturisind atât iudeilor, cât şi grecilor despre pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus.
22 Şi acum, iată că, împins de Duhul, mă duc în Ierusalim, fără să ştiu ce mi se va întâmpla acolo; 23 doar Duhul Sfânt mă avertizează în fiecare cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri.
24 Însă îmi privesc viaţa ca nefiind de nici un preţ pentru mine, ca să-mi pot sfârşi alergarea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, şi anume să depun mărturie despre Evanghelia harului lui Dumnezeu.
25 Şi acum, iată, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia printre care am umblat predicând Împărăţia.
26 De aceea, vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. 27 Căci nu m-am dat înapoi de la a vă spune tot planul lui Dumnezeu! 28 Luaţi seama deci la voi înşivă şi la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care El a câştigat-o prin sângele propriului Său Fiu!
29 Ştiu că după plecarea mea vor veni între voi lupi feroce, care nu cruţă turma; 30 şi chiar dintre voi se vor ridica bărbaţi care vor spune lucruri pervertite, ca să-i tragă pe ucenici după ei. 31 De aceea, vegheaţi, amintindu-vă că timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să vă povăţuiesc pe fiecare cu lacrimi! 

32 Iar acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi Cuvântului harului Său, Cuvânt care are putere să vă zidească şi să vă dea moştenirea alături de toţi cei sfinţiţi! 33 N-am dorit nici argintul, nici aurul şi nici haina nimănui. 34 Voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au slujit pentru nevoile mele şi ale celor ce erau împreună cu mine. 35 În toate v-am arătat că trebuie să ne trudim să-i ajutăm pe cei slabi, amintindu-vă de cuvintele Domnului Isus, Care, El Însuşi, a zis: «Este mai ferice să dai decât să primeşti!»“ "


Faptele Apostolilor 26:24-29 "24 În timp ce Pavel se apăra astfel, Festus a zis cu glas tare: 
– Ţi-ai ieşit din minţi, Pavel! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie!
25 Însă Pavel i-a răspuns: 
– Nu mi-am ieşit din minţi, prea alesule Festus, ci cuvintele pe care le rostesc ţin de adevăr şi de o judecată sănătoasă! 26 Pentru că regele ştie despre aceste lucruri, eu pot să-i vorbesc deschis, întrucât sunt convins că nu i-a scăpat nimic din acestea, deoarece nu s-au întâmplat într-un colţ! 27 Crezi tu în Profeţi, rege Agrippa? Ştiu că tu crezi!
28 Însă Agrippa i-a zis lui Pavel: 
– Curând mai vrei tu să mă convingi să mă fac creştin!
29 Pavel i-a răspuns: 
– Fie curând, fie târziu, mă rog lui Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi să devină aşa cum sunt eu, în afară de lanţurile acestea! "


Faptele Apostolilor 28:23-28 "23 Aşadar, ei i-au stabilit lui Pavel o zi. Au venit mulţi în locul unde era găzduit, iar el, de dimineaţă până seara, le-a explicat lucrurile, depunând mărturie cu privire la Împărăţia lui Dumnezeu şi încercând să-i convingă cu privire la Isus, atât din Legea lui Moise, cât şi din Profeţi. 24 Unii erau convinşi de cele spuse de el, dar alţii erau necredincioşi. 

25 Fiindcă ei plecau acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel le-a mai zis doar cuvintele acestea: „Bine a vorbit Duhul Sfânt, prin profetul Isaia, strămoşilor noştri, 26 când a zis: «Du-te la cei din poporul acesta şi spune-le: Veţi asculta întruna, dar nu veţi înţelege şi veţi privi mereu, dar nu veţi pricepe! 27 Căci inima celor din acest popor s-a împietrit! Urechile lor aud greu şi ochii li s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Mine şi să-i vindec!»
28 Să ştiţi deci că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor, şi ele o vor asculta!“"

Văd că Duhul Domnului este Cel ce mă ajută să cred ceea ce citesc şi ceea ce aud din Cuvântul Domnului. Mai pot vedea ca Pavel a primit o misiune, a înţeles-o şi s-a dedicat Domnului nepăsându-i de viaţa lui, de confort, faimă, statut, poziţie, carieră. Apoi, atât Petru cât si Pavel, sunt trimişi sau chemaţi să se ducă şi să spună "cuvinte prin care vei fi mântuit tu şi toată casa ta" Faptele Apostolilor 11:14.

Dar cu mine ce e? Am primit o misiune? Dacă nu ştiu, nu cumva ar trebui să aflu care îmi e misiunea? Apoi cuvintele mele ce fel de cuvinte sunt? Cât las Cuvântul să mă lumineze, schimbe, transforme? Cuvintele mele fac ravagii sau aduc viaţă şi mântuire?
Yahwe - The name above all name - Jacqueline Sevilla Calma

marți, 14 ianuarie 2014

am păşit pe "pământ sfânt"

M-am apucat de studiat Isaia 52:13-15 si Isaia 53 ... şi am senzaţia că am păşit pe "pământ sfânt".  Mi-am scos papucii şi deocamdată sunt uimită de frumuseţea, bogăţia textului, a înţelesului ...

Unele gânduri au început să apară. Aş vrea o pereche de papuci ai unei femei din vremea lui Isus ... sau a unui bărbat - pentru ca ei aveau acces mai mare la discuţii, sfaturi, în sinagogă şi în Templu. Însă mi-ar plăcea să văd şi prin lentilele oamenilor vremii lui Isaia.

De la un răscumpărător mă aştept să fie voinic, frumos, puternic, să poruncească, să iasă victorios din fiecare bătălie, să îşi facă dreptate când cineva are curajul să se ia de el. Numai că Isaia Îl descrie pe Unsul, Robul, Braţul Domnului, Răscumpărătorul altfel decât visez sau îmi imaginez eu.

"13 «Iată, Robul Meu va propăşi, va fi înălţat şi ridicat şi va ajunge foarte sus. 14 Aşa cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de sluţită Îi era faţa, diferită de cea a omului, nemaiavând înfăţişarea fiilor oamenilor – 15 tot aşa El va uimi multe neamuri; împăraţii vor rămâne muţi înaintea Lui, căci vor vedea ceva ce nu le-a mai fost spus şi vor înţelege ceva ce n-au mai auzit.»" Isaia 52:13-15

Isaia începe să îmi spună că Robul Domnului va fi mare, va fi înălţat, ridicat foarte sus. Dar prima data .... debutul nu va fi cum îmi imaginez eu. Isus nu vine să împlinească aşteptările oamenilor vremii sau ale mele. Nu e duhul din lampa lui Aladin, nu e servitorul meu care îmi satisface curiozităţile şi hachiţele mele.

S-a întrupat într-un copil. Familia lui Iosif si a Mariei nu era una bogată, nu au ajuns in Bethleem (bayth-leh-em = Casa Pâinii) destul de devreme ca să îşi ocupe un loc într-o cameră a vreunui han. Isus nu a făcut nazuri că Maria era casnică şi că cel căruia îi fusese încredinţat ca tată era doar un tâmplar. Nu a făcut mofturi că Maria şi Iosif vor mai avea copii şi că aceştia nu Îl vor vedea foarte bine. Nu a ales o familie bogată ci una credincioasă şi dedicată Domnului.

Isus Christos = Yeshua HaMaschiach a decis, a ales să fie Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii şi nu a făcut una cu pământul pe cei ce L-au desfigurat.

luni, 13 ianuarie 2014

Singur pe carare - Dumitru Budac

Ce spune Cuvântul întrupat despre Cuvântul scris?

Studiul din Isaia 52:13-15 şi Isaia 53 e complex. Mă provoacă să îmi văd concepţiile despre Dumnezeu, despre Trinitate şi asta nu înseamnă că eu cred în mai mulţi dumnezei ci că Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, Cel în care mi-am pus increderea este revelat in Vechiul Testament ca şi Persoană, pot avea o relaţie personală cu El şi nu una de grămadă. Mai mult de atât, pot să Îl văd manifestat ca şi Stăpânul, Duhul Domnului, Braţul Domnului.

Cuvântul scris şi vorbit al Lui Dumnezeu aduce lumină în mintea celui ce o citeşte, crede, acceptă ca şi Cuvântul Lui Dumnezeu şi produce schimbare în viaţa celui ce Il acceptă pe Isus Christos ca si Fiul Lui Dumnezeu, Domn şi Mântuitor. Ce spune Isus Cristos = Yeshua HaMaschiach despre Cuvantul scris? Ce spune Cuvântul întrupat despre Cuvântul scris?

"25 În vremea aceea, Isus a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit copilaşilor!
26 Da, Tată, pentru că aşa Ţi-a plăcut Ţie ...
27 Toate lucrurile Mi-au fost încredinţate Mie de către Tatăl Meu. Nimeni nu-L cunoaşte pe Fiul în afară de Tatăl şi nimeni nu-L cunoaşte pe Tatăl în afară de Fiul şi de cel căruia vrea Fiul să i-L descopere.
28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă! 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi cu inima smerită, şi astfel veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! 30 Căci jugul Meu este bun, iar povara Mea este uşoară.“" Matei 11:25-30

"24 De aceea oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le împlineşte, va fi asemănat cu un om înţelept, care şi-a construit casa pe stâncă. 25 S-a revărsat ploaia, au venit şuvoaiele de apă, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia pusă pe stâncă.
26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le pune în practică, va fi asemănat cu un om nesăbuit, care şi-a construit casa pe nisip. 27 S-a revărsat ploaia, au venit şuvoaiele de apă, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, şi ea s-a prăbuşit, iar prăbuşirea i-a fost mare.“ " Matei 7:24-27

Matei 13:1-23, Luca 8:4-15 "... 12 Sămânţa de lângă drum sunt cei care aud Cuvântul, dar vine apoi diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să fie mântuiţi.
13 Sămânţa de pe stâncă sunt cei care, atunci când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred doar pentru o vreme, iar în perioadă de ispită, cad.
14 Sămânţa căzută între spini sunt cei care aud Cuvântul, dar, în timp ce îşi văd de drum, sunt sufocaţi de îngrijorările, bogăţiile şi plăcerile vieţii şi nu aduc rod copt.
15 Sămânţa din pământul bun sunt cei care, atunci când aud Cuvântul, îl ţin într-o inimă onestă şi bună şi aduc rod cu răbdare."

Matei 4:4 "4 Însă Isus i-a răspuns: – Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.“ "

Matei 28:18-20 "18 Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19 Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt 20 şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“"

Luca 10:21-28 "Căci Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua!"

Luca 11:27-28 "27 În timp ce Isus spunea aceste lucruri, o femeie din mulţime şi-a înălţat glasul şi a zis: „Ferice de pântecele care Te-a născut şi de sânii care Te-au alăptat!“ 28 Dar El a zis: „Ferice mai degrabă de cei ce aud Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!“"

Luca 16:19-31 "...
– Atunci, te rog, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, 28 căci am cinci fraţi, ca să le mărturisească aceste lucruri, aşa încât să nu vină şi ei în locul acesta de chin!
29 Avraam i-a răspuns: – Îl au pe Moise şi pe Profeţi; să asculte de ei!
30 Dar el a zis: – Nu, părinte Avraam, ci dacă se va duce la ei cineva dintre cei morţi, se vor pocăi!
31 Însă Avraam i-a răspuns: – Dacă nu ascultă de Moise şi de Profeţi, nu vor fi convinşi nici dacă ar învia cineva dintre cei morţi!“"

Ioan 1:1-18 "1 La început era Cuvântul1, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El.
4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. 5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a învins-o. ...."

Ioan 5:24-25 "24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel Ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă. 25 Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce ascultă vor trăi. "

Ioan 6:63 "63 Duhul este Cel Ce dă viaţă; carnea nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă. "

Ioan 6:44-45 "44 Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Care M-a trimis. Iar Eu îl voi învia în ziua de pe urmă. 45 Este scris în Profeţi: «Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.» Oricine a auzit şi a învăţat de la Tatăl vine la Mine. "

Ioan 6:69 "69 iar noi am ajuns să credem şi să ştim că Tu eşti Sfântul lui Dumnezeu! "

Ioan 8:31-32 "31 Atunci Isus le-a zis iudeilor care crezuseră în El: 
– Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, atunci sunteţi într-adevăr ucenicii Mei. 32 Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera."

Ioan 10 ".... merge înaintea lor, iar oile îl urmează, pentru că îi cunosc glasul. 5 Ele nu urmează nicidecum un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor."

Ioan 11 ".... Isus Şi-a ridicat ochii şi a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat! 42 Ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar am spus aceasta din pricina mulţimii care stă împrejur, pentru ca ei să creadă că Tu M-ai trimis.“ ....."

Ioan 12:44-50 "44 Isus a strigat: „Cel ce crede în Mine, nu crede doar în Mine, ci în Cel Ce M-a trimis pe Mine, 45 iar cel ce Mă vede pe Mine Îl vede pe Cel Ce M-a trimis pe Mine!
46 Eu am venit ca lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. 47 Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.
48 Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă. 49 Căci Eu n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Cel Ce M-a trimis, Tatăl Însuşi, Mi-a dat poruncă ce să vorbesc şi ce să spun. 50 Şi ştiu că porunca Lui este viaţă veşnică. Prin urmare, lucrurile pe care Eu le spun, le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl.“"

Ioan 13:12-17 "12 După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat haina şi S-a aşezat să mănânce din nou. El le-a zis: „Înţelegeţi ce v-am făcut? 13 Voi Mă numiţi «Învăţătorul» şi «Domnul» şi bine ziceţi, pentru că sunt.
14 Deci dacă Eu – Domnul şi Învăţătorul – v-am spălat picioarele, atunci şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.
15 Căci Eu v-am dat un exemplu, ca să faceţi şi voi aşa cum v-am făcut Eu vouă. 16 Adevărat, adevărat vă spun că nici un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui şi nici un apostol nu este mai mare decât cel ce l-a trimis. 17 Dacă ştiţi aceste lucruri, sunteţi fericiţi dacă le faceţi."

Ioan 14:23 "23 Isus i-a răspuns: – Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu; şi Tatăl Meu îl va iubi, iar Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. "

Ioan 15:3 "3 Acum, voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus."

Ioan 15:1-11 "... 5 Eu sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în Mine şi în care rămân Eu aduce mult rod, pentru că despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. ..."

Ioan 16:1-15 "... 8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată.
9 Cu privire la păcat: pentru că ei nu cred în Mine; 10 cu privire la dreptate: pentru că Eu Mă duc la Tatăl şi nu Mă mai vedeţi; 11 cu privire la judecată: pentru că domnitorul lumii acesteia a fost judecat.
12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. 

13 Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină. 14 El Mă va proslăvi pe Mine, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va face cunoscut.
15 Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am spus că va lua din ce este al Meu şi vă va face cunoscut. 16 Încă puţin şi nu Mă veţi mai vedea; apoi iarăşi, încă puţin şi Mă veţi vedea, pentru că Mă duc la Tatăl...."

Ioan 17:1-26 "...6 Le-am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Erau ai Tăi şi Tu Mi i-ai dat, iar ei au păzit Cuvântul Tău. 7 Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu este de la Tine.
8 Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu, iar ei le-au primit şi au cunoscut că într-adevăr am ieşit de la Tine şi au crezut că Tu M-ai trimis. ... 17 Sfinţeşte-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul. "

Ioan 18:37 "37 Pilat L-a întrebat: 
– Deci un Împărat tot eşti. 
Isus i-a răspuns: 
– Este aşa cum ai spus: sunt Împărat! Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să depun mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă de glasul Meu."

Ioan 20:30-31 "30 Isus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor Săi, semne care nu sunt scrise în această carte. 31 Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeţi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui."

Cuvântul Lui Dumnezeu aduce Lumină, Viaţă, judecă, are putere, face cunoscut pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, sfinţeşte, călăuzeşte ... şi lista continuă.

duminică, 12 ianuarie 2014

Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi!

"12 De aceea îţi voi face astfel, Israele, şi, pentru că îţi voi face astfel, pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele!
13 Căci iată că El este Cel Ce a întocmit munţii, Cel Ce a creat vântul şi i-a descoperit omului gândul Său, Cel Ce a prefăcut răsăritul în întuneric şi Cel Ce umblă pe înălţimile pământului – Domnul, Dumnezeul Oştirilor, este Numele Său.»" Amos 4:12-13

"4 Aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: «Căutaţi-Mă, ca să trăiţi! " Amos 5:4

"8 El însă este Cel Ce a făcut Pleiadele şi Orionul, Cel Ce preface întunericul în dimineaţă şi preschimbă ziua în noapte, Cel Ce cheamă apele mării şi le varsă pe suprafaţa pământului – Domnul este Numele Lui!
9 El aduce într-o clipă prăpădul peste cel tare şi face să vină devastarea peste fortăreaţă." Amos 5: 8-9

"14 Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi! Astfel Domnul,Dumnezeul Oştirilor, va fi cu voi, aşa cum spuneţi că este! " Amos 5:14

"11 În ziua aceea, voi ridica cortul căzut al lui David. Îi voi repara crăpăturile, îi voi ridica ruinele şi-l voi reclădi aşa cum era în vremurile de odinioară, 12 ca astfel să ia în stăpânire rămăşiţa Edomului, precum şi toate neamurile peste care este chemat Numele Meu“, zice Domnul, Cel Care face aceste lucruri. 

13 „Iată, vin zile,zice Domnul, când cel ce ară îl va ajunge pe cel ce culege, iar negustorul de struguri – pe cel ce împrăştie sămânţa. Munţii vor picura must, iar acesta se va scurge din toate dealurile. 

14 Îi voi aduce înapoi pe captivii poporului Meu, Israel; ei vor rezidi cetăţile pustiite şi vor locui în ele. Vor planta vii şi vor bea din vinul lor; vor sădi grădini şi vor mânca din roadele lor. 

15 Eu îi voi sădi în patria lor şi nu vor mai fi dezrădăcinaţi din ţara pe care le-am dat-o“, zice Domnul, Dumnezeul tău." Amos 9:11-15

joi, 9 ianuarie 2014

Cum se cresc fetitele?

Articolul de mai jos l-am primit de la Alianta Familiilor din Romania.
“Girls are made in heaven” (“fetele sunt facute in ceruri”), spune o zicala anglo-saxona. Si asta pe buna dreptate, pentru ca inca de la o varsta frageda fetitele au un farmec deosebit, o personalitate agreabila si o femininitate naturala. In epoca emanciparii si a feminismului radical care deride aceste trasaturi, insa, se pune tot mai insistent intrebarea: este posibil ca, odata ajunse mature, aceste trasaturi nobile ale tinerei fete sa se pastreze? Raspunsul la aceasta intrebare este dat de un expert in domeniu, Dr. James Dobson, vreme de multi ani Presedintele organizatiei Focus on the Family din Statele Unite, organizatie pe care a fondat-o in 1979. In 2010 a publicat cartea Bringing up Girls, care in traducere romaneasca ar fi “Cum se cresc fetele”. Recomandam aceasta carte parintilor si tuturor persoanelor care lucreaza in domeniul educatiei si mai ales cu tinerii. Ea contine retete excelente pentru supravietuirea trasaturilor nobile si naturale ale fetelor in tranzitia spre adolescenta si viata adulta.

Cartea e foarte bogata in informatii si ar fi o nedreptate sa faci un rezumat al celor 285 de pagini ale ei intr-o singura pagina. Dr. Dobson e un crestin autentic si un specialist in psihologia copilului. In 2001 a publicat cartea Bringing up Boys (“Cum se cresc baietii”). La insistenta parintilor a publicat Bringing up Girls. Informatiile si analiza prezentata de Dr. Dobson sunt bazate atit pe invataturile Scripturii cit si pe un volum mare de studii sociologice si psihologice privind fetele, caracterul lor, si cresterea lor. Cartea pune in contrast aceste invataturi sanatoase cu principiile de conduita feminina promovate de miscarea feminista contemporana. Arata de ce primele asigura supravietuirea caracterului feminin iar cele din urma distrugerea lui.

Este greu de facut o lista completa a tuturor retetelor promovate in Bringing up Girls. Fiecare din cele 22 de capitole ale cartii contine subcapitole care la rindul lor contin explicatii si recomandari specifice. Aproape ca fiecare paragraf al cartii contine o recomandare. Ele sunt aranjate sa corespunda evolutiei de varsta, biologice si de caracter a tinerei fete care se transforma in adolescenta iar apoi in tinara sotie. Inca de la inceput insa, Dr. Dobson face o remarca importanta pentru fiecare parinte: parintii au o responsabilitate primodiala in supravegherea cresterii si dezvoltarii caracterului ficelor lor. Responsabilitatea asta e determinata si impusa de invataturile Scripturii. De exemplu, respectul fata de Dumnezeu inseamna respect fata de parinti, respectul de sine, si respectul fata de semeni. Acest respect, manifestat pe planuri multiple, afirma Dr. Dobson, garanteaza ca tinara fata isi va mentine puritatea pina la vremea casatoriei si va transmite aceleasi valori ficelor ei. Parintii trebuie sa-si investeasca timpul si rabdarea pentru a cladi caracter in ficele lor.

Fete pe cale de disparitie
Inca de la inceputul cartii Dr. Dobson afirma ca fetele sunt pe cale de disparitie, evident nu din punct de vedere biologic, ci al caracterului. Educatia publica, ideologia feminista si pedagogia moderna distrug feminitatea tinerelor fete si inca de la o varsta frageda le invata sa fie tocmai opusul mamelor lor ori a modelului biblic al feminitatii. Ele sunt invatate ca abstinenta nu e o valoare, monogamia nici ea, ca fetele trebuie sa fie agresive, obraznice cu baietii, sa-i respinga, sa foloseasca un limbaj si un jargon care ofenseaza, sa fie cu un pas inaintea baietilor. Li se pune in minte notiunea ca intre sexe exista un raboi pe care ele trebuie sa-l castige. Aceasta este viziunea societatii occidentale seculare pentru noua generatie de femei. Viziunea aceasta e promovata de sistemul de invatamint, media, lumea afacerilor, de societatea consumerista, de instrumentele ideologice redactate de ONU ori de Parlamentul European. Fetele ajung chiar sa-si puna de vanzare virginitatea online. Si totusi, studiile sociologice indica ca fetele crescute sa se comporte asa sunt mai nefericite, au o tendinta spre suicid mai ridicata, si devin recidiviste. In sensul acesta deci, afirma Dr. Dobson, sunt fetele pe care de disparitie.

Confidenta de sine
Confidenta de sine si autostima sunt caracteristici foarte importante pentru orice fiinta umana, dar in special pentru tinerele fete. Cele carora le lipsesc aceste trasaturi devin prostituate, nefericite in casatorie, ori sunt inclinate mai mult spre divort. Cladirea confidentei si a autostimei pentru fete incepe in familie. Rolul principal in edificarea acestui proiect ii revine tatalui. Mai mult ca mamei. Incepe cu un tata care a fidel mamei fetei, sensitiv si preocupat de nevoile fetei lui. Tati cu caracter solid rezulta in fiice cu un caracter solid. Fetele privesc spre tatii lor mai mult decit spre mamele lor pentru a dezvolta perseverenta si incredere in viata. In acest sens tatii sunt incurajati sa spuna fetelor lor ca sunt frumoase si elegante. Sa le imbratiseze. Sa le afirme calitatile pozitive. Aceste afirmatii, venite din partea sexului opus, dau fetelor confidenta de care au nevoie cind devin tinere si in cautarea unui sot.

De la mame, fetele invata cum sa devina domnisoare. Invata tandretea in vorbire, eleganta in comportament, si moralitatea necesara unei societatii sanatoase. Cu mai bine de 200 de ani in urma, John Adams, unul din primii presedinti ai SUA, afirma ca manierele feminine intilnite in societate constutuie un barometru care masoara nivelul de moralitate si virture al unei natiuni. Asazi comentariul lui ar fi luat in ris si Adams ar fi etichetat un sexist misogin. Si tot el afirma ca moralitatea publica trebuie generata in viata de familie. Degeaba, afirma el, ar preda scolile si universitatile moravuri pentru tinerele fete daca ele nu sunt invatate in familiei in anii fragezi ai vietii. Astazi, insa, situatia e tocmai diferita. Nici in familie nici in scoli nu mai sunt fetele invatate o viata de modestie, moderatie ori civilitate. Cum, se intreaba Dr. Dobson, sa invete tinerele fete maniere cind nu le vad in viata parintilor ori a pedagogilor lor?

Rolul mamelor si al tatilor
Fetele si mamele lor trebuie sa aibe relatii stranse. Fetele trebuie sa se simta atasate mamelor lor. Pentru o fata mama ei e modelul ei ca viitoare mama. Tata e cel care impune in fete notiunea limitelor. Tata e gentil, dar si ferm cind e vorba de comportament nepotrivit. Fetele admira fermitatea in caracterul tatilor lor. De fapt, studiile sociologice indica ca, ajunse la varsta casatoriei, fetele isi cauta soti care se aseamana in caracter cu caracterul tatilor lor.

Printre gafele care unii tati le fac privind fetele lor este sa le compare cu vedetele din media si sa spuna ca fetele lor nu arata ca ele. Asta naruie sensul de confidenta al fetelor. Dimpotriva, tatii trebuie sa spuna ficelor lor ca sunt frumoase, pentru ca la scoala, si mai ales in liceu, baietii adolescenti le judeca dupa standardele frumuestii stabilite de mass media. Incepind de la 16 ani tatilor li se recomanda sa-si scoate fetele in societate, la cina la un restaurant, de exemplu, singuri. Asa fetele invata comportamentul acceptabil din partea baietilor cind li se va face curte.

De ce tatii sunt importanti?
In intreg cuprinsul cartii lui, Dr. Dobson accentueaza deseori ca tatii au un rol primodrial in devoltarea calitatilor feminine in fete. In sufletul fiecarei fetite, afirma el, exista un loc secret si ascuns rezervat pentru tatal ei. Tatal ei e modelul de sot pe care ea il va avea si dupa care viseaza. Pina la casatorie tata e cea mai importanta figura masculina din viata ei. Studiile sociologice si sondajele de opinie reflecta ca fetele doresc sa fie iubite de tatii lor. E important ca tatal lor sa le imbratiseze, chiar zilnic. Sa le arate afectiune. Imbratisarea e si mai necesara cind fetele trec prin anii adolescentei. Sunt anii cind fetele trec prin cea mai grava perioada de lipsa de securitate si autostima. Studiile sociologice deasemenea arata ca fetele care au o relatie buna cu tatii lor invata mai bine la scoala, sunt foarte putin predispuse sa dezvolte relatii sexuale inainte de casatorie, si nu au tendinte spre suicid.

Recomandam paginile 99 la 104 din carte lui Dobson unde el listeaza aproape 100 de lucruri specifice care tatii trebuie sa le aplice in relatiile lor cu fiicele lor. Ele au un impact benefic asupra dezvoltarii psihice, morale si emotionale a fetelor. Unele din ele sunt evidente, altele mai putin evidente. Redam citeva dintre ele.

Tatilor: dati ficelor voastre o poza pe care sa o poarte cu ele in prima poseta pe care o vor avea. Nu le tolerati excesele intemperate. Nu le permiteti sa se uite la orice program de televiziune. Astfel le veti invata ca exista limite si ca unele limite sunt bune pentru dezvoltarea armonioasa a personalitatii umane. Fetitele sunt fascinate de treptele rulante. Tineti-le de mina cind se plimba pe ele. Dati-le un mic cadou de fiecare zi a femeii. Pastrati secretele care vi le soptesc in ureche. Fii acasa la timp pentru masa de seara si ascultati la ce are ea de spus. Da-i atentie. Cere-i sa spuna ce a invatat la scoala in ziua respectiva si spune-i ca ai invatat ceva de la ea. Lauda-i faptele bune. Surprinde-o din cind in cind mergind la ea la scoala cind nu se asteapta. Nu te certa cu mama ei in fata ei. Nu ii permite sa vorbeasca obraznic. Nu fii sarcastic cind iti vorbeste de planurile ei de viitor, de visurile pe care le are, chiar daca sunt irealiste. Nu lipsi de la evenimentele importante din viata ei, un concert de pian, de exemplu. Cunoaste-i prietenii. Invat-o ca cel mai important lucru intre o fata si tatal ei e increderea. Sa nu cumva sa te prinda uitindu-te la pornografie. Asta ii va distruge confidenta in tine si confidenta de sine. Nu vorbi lucruri josnice despre femei. Du-o la biserica in fiecare saptamina. Iart-o cind face boacane. Invata-o cum sa fie morala. Ajut-o sa-si creasca viata spirituala.