miercuri, 31 decembrie 2014

Mi-aş dori ...

Încerc să fac un bilanţ al anului 2014. Pe blog am fost mai scumpă la "vorbă" însă am fost mai activă face to face. Am citit, ascultat, reascultat materiale. Încerc să învăţ anumite lecţii ... uneori îmi ia mai mult timp, uneori mai puţin.

Mi-aş dori să spun că am devenit mai înţeleaptă, că am reuşit să îmi ţin gura mai mult, că am vorbit numai ceea ce trebuie ... dar astea par de domeniului visului.

Am realizat că viaţa e mai scurtă decât am crezut.
Am realizat că sănătatea nu e de fier beton sau beton armat şi că trebuie să am grijă de mine.
Am realizat că sunt în anumite robii şi mă rog pentru eliberare (frică, vinovăţie, egoism).
Am realizat că am multe lucruri pe care nu le ştiu, înţeleg ... şi mi-am propus să îmi clarific aceste lucruri cât de curând.

Mulţumesc Domnului pentru reuniunile mele ... am muncit mult la ele. Dar ... s-a meritat. Mai am încă una însă la asta e nevoie de mai mult perseverenţă.
Mulţumesc Domnului pentru familia mică însă şi pentru cele patru clanuri din care fac provin. Abia de anul acesta am început să preţuiesc relaţiile de rudenie şi să le văd însemnătatea.
Am descoperit că sângele apă nu se face şi că uneori rudele de gradul cinci sau şase pot părea de gradul doi - adica fraţi.

Am început să confrunt oamenii ... cred că unii nu mă prea mai vor pe lângă ei.
Am reînceput să scriu mesaje pe hârtie şi să le dau celor care au făcut câte ceva pentru mine.

O vreme de câţiva ani, m-a scos Domnul din mulţime. Acum, mă reîntorc dar mă simt stingheră.

Am primit promisiuni din partea Domnului ... promisiuni la care aştept împlinirea.
Am primit binecuvâtari mai multe decât m-am aşteptat!
Am primit minuni, răspunsuri la rugăciuni, iertare şi har!

Anul trecut, am trimis un mesaj - urare, pe Facebook şi nu numai, tuturor din lista mea: "Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze faţa Sa peste tine şi să se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!" La multi ani!"
Unii au mulţumit, unii nu au spus nimic. Am încercat însă ca fiecare aniversat să ştie că există Dumnezeu şi El este Cel care binecuvântă, păzeşte, se îndură, dă pacea, Îşi înalţă şi luminează faţa peste cei ce cred în El.

Mulţumesc Domnului pentru acest an binecuvâtat!
Dacă am trăit şi am ajuns până acum ... e doar harul şi îndurarea Lui!

Vă doresc să fiţi binecuvântaţi, să Îl lăsaţi să vă deschidă ochii ca să vedeţi binecuvântările ce vin din mana Lui, să lasaţi Pacea să domnească în inimile voastre şi să fiţi mulţumitori!

duminică, 28 decembrie 2014

Tom Bradford - Ruth Chapter 1

from on .

Tom Bradford - Introduction to Ruth

from on Vimeo.

Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

"1 Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului! 

2 Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi înaintea Lui cu strigăte de veselie! 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu. 

El este Acela Care ne-a întocmit şi ai Lui suntem; suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui! 

4 Intraţi pe porţile Lui cu mulţumire şi în curţile Lui – cu laudă! 

Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele!
5 Căci Domnul este bun; în veci ţine îndurarea Lui şi din neam în neam credincioşia Lui." Psalm 100

sâmbătă, 27 decembrie 2014

Just because: Obey even when it doesn't make sense - Wayne Hilsden

Cum îmi e inima? Frântă sau vindecată?

"1 „Duhul Stăpânului Domn este peste Mine, căci DOMNUL M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. 
El M-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, 
să vestesc celor captivi eliberarea şi celor legaţi – izbăvirea,
2 să vestesc anul de îndurare al Domnului şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru, 
să mângâi pe toţi cei ce jelesc,
3 să le ofer celor ce plâng în Sion – să le ofer coroană în loc de cenuşă, 
untdelemnul bucuriei în locul plânsetului, 
mantaua laudei în locul duhului mâhnit. 
Vor fi numiţi stejari ai dreptăţii, un sad al Domnului, care să-I arate slava." Isaia 61:1-3

"16 A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, a intrat în sinagogă în ziua de Sabat şi S-a ridicat să citească.
17 I s-a dat sulul profetului Isaia. Când a desfăşurat sulul, a găsit locul unde era scris: 

18 „Duhul Domnului este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea şi orbilor – căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriţi
19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului!“

20 Apoi a înfăşurat sulul la loc, i l-a dat înapoi slujitorului şi S-a aşezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui.
21 El a început să le vorbească astfel: „Astăzi a fost împlinit acest pasaj din Scriptură în auzul urechilor voastre.“
22 Toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui şi se întrebau: „Oare nu este Acesta fiul lui Iosif?“ " Luca 4:16-22

Găsesc explicit trinitatea in versetul 1 al capitolului 61 din Isaia: "Duhul Stăpânului Domn este peste Mine". "רוּחַ אֲדֹנָי יְהוִה עָלָי יַעַן": Dumnezeu Tatăl - Stăpânul Domn, Duhul Stăpânului Domn şi Unsul, Trimisul = Isus Christos = Yeshua HaMaschiach. 

Nu a venit în excursie ci a venit să înveţe, vestească, mângâie, vindece, ofere, să dea, elibereze, răscumpere. 
Păcatul frânge inimi dar Unsul a venit să le vindece.
Păcatul ne face captivi, El a venit să ne elibereze. El a venit să aducă eliberare şi să deschidă închisorile unde suntem legaţi sau unde ne-am închis singuri. 
Păcatul aduce asuprire, oprimare, apăsare. El a venit "să vestesc anul de îndurare al Domnului şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru, 
să mângâi pe toţi cei ce jelesc,
3 să le ofer celor ce plâng în Sion – să le ofer coroană în loc de cenuşă, 
untdelemnul bucuriei în locul plânsetului, 
mantaua laudei în locul duhului mâhnit. "

Cum îmi e inima? Frântă sau vindecată?
Îmi realizez captivitatea? 
Îl las să mă elibereze?
Vreau să aud vestea ce a adus-o sau mi-am pus dopuri în urechi?
Vreau să mă las mângâiată?
Vreau să recnosc că jelesc?
Vreau să Îl las să dea jos cenuşa de pe capul meu şi să îmi pună o coroană?
Îl las să îmi dea undelemnul bucuriei?
Vreau să primesc mantaua laudei şi să scap de duhul mâhnit?

miercuri, 24 decembrie 2014

Un Fiu ni s-a dat!

"1 Totuşi nu va mai fi întuneric peste cei ce au fost în necaz. După cum în trecut El a făcut de ruşine ţinutul lui Zabulon şi ţinutul lui Neftali, tot aşa, în viitor, El va acoperi de glorie Galileea neamurilor, înspre mare, dincolo de Iordan!
2 Poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină! Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii a strălucit o lumină!
3 Tu ai înmulţit neamul şi ai făcut să-i crească bucuria. Ei se bucură înaintea Ta cum se bucură nişte oameni de seceriş şi cum se bucură cei care împart o pradă.
4 Fiindcă jugul ce-i apăsa, drugul de pe umerii lor şi toiagul asupritorului lor, le-ai zdrobit Tu ca în ziua înfrângerii lui Midian.
5 Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină tăvălită în sânge va fi arsă, va deveni hrană pentru foc.
6 Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi! Va fi numit: «Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veşnic, Prinţ al păcii.»
7 Autoritatea Sa va creşte neîncetat şi va fi o pace fără sfârşit pentru tronul lui David şi împărăţia Sa. El o va întemeia şi o va întări prin judecată şi dreptate, de acum şi pe vecie. Râvna DOMNULUI Oştirilor va face aceasta." Isaia 9:1-8

Profeţia s-a împlinit! Copilul S-a născut! Lumina s-a întrupat!

"
1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El.
4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a învins-o.
6 Era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan.
7 El a venit ca martor ca să depună mărturie despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
8 Nu el era Lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre Lumină.

9 Lumina adevărată, Care îl luminează pe orice om, venea în lume. 

10 El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 

11 A venit la ceea ce era a Lui, dar ai Săi nu L-au primit. 12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, 13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 

14 Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
15 Ioan depunea mărturie despre El şi striga: „Acesta este Cel despre Care spuneam: «Cel Ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine!»“
16 Fiindcă noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har.
17 Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos.
18 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul născut, El Însuşi Dumnezeu, Cel Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut."

Copilul născut este Cuvântul Întrupat, Fiul Lui Dumnezeu, Cel Minunat, Sfetnic, Adevărul, Calea, Pâinea şi Apa Vieţii, Răscumpărătorul. Mântuitorul! 

Vă doresc să lăsaţi Lumina să vă umple şi inunde viaţa, bucuria Domnului să vă inunde sufletele şi dragostea Celui ce L-a văzut pe Dumnezeu să vă copleşească!

marți, 23 decembrie 2014

cu colindul

Ieri după amiază, împreună cu un grup de entuziaști am fost la colindat. Am realizat că din 2011 nu am mai făcut asta. În 2012, am lăsat colindătorii din biserica mea să meargă fără mine şi am plecat din oraş. Aveam să primesc un telefon prin care eram anunţată că unul din băieţii din biserica mea ... plecase să cânte cu ingerii.

Prima casă unde am colindat aseară era la etajul 7. M-au cuprins fiorii realizând cât de frumos se aud colindele pe casa scării. Prin cântul nostru am încercat să ducem vestea naşterii Mântuitorului, să reamintim celor ce ne aud că Mesia, Salvatorul, Mântuitorul, Lumina, Adevărul, S-a întrupat.

Bineînțeles că am fost şi la Alinare Mică (Hospice "Alinare Mică" - cazare şi îngrijire paliativă pentru persoane adulte în faze terminale, cu boli incurabile sau în faze de recuperare). Am cerut de la bun început să nu mai intrăm în saloane ci să cântăm din hol şi să nu mai intru eu prima. Prima cerinţă mi-a fost îndeplinită.

În unul dintre saloane era o femeie tănără - eu am estimat că are până în 30 de ani. Când am văzut-o, instant mi s-a strâns stomacul. M-am gândit cum ar fi să fiu eu în locul lor. Cum ar fi să ştiu că am o boală incurabilă în fază terminală? Mi-aş mai dori colindători? Mă bucur că pot merge, pot colinda, pot cânta? Mă bucur de ceea ce am?

Am recitit Isaia 60 dimineaţă. E o profeţie făcută Ierusalimului.
"1 «Ridică-te! Străluceşte! Căci lumina ta a venit şi slava DOMNULUI a răsărit peste tine.
2 Iată! Deşi întunericul învăluie pământul, şi negura groasă acoperă popoarele, peste tine răsare DOMNUL şi slava Lui apare deasupra ta." Isaia 60:1-2

Lumina a venit!
Lumina este Isus Christos = Yeshua HaMaschiach!
S-a născut împlinind profeţiile!
A venit ca să moară!
A venit ca să împace lumea cu Dumnezeu Tatăl.
A murit şi a înviat!
S-a născut, a murit, a înviat şi S-a înălţat!

Lumina a venit!
S-a întrupat!
Lumina va reveni!
Lumina mea e Domnul!
Lumina va reveni să ma ia ACASĂ!

Aş putea fi în locul acelei femei de la Alinare Mică. Da! Aş putea! Însă ştiu cu siguranţă un lucru: chiar dacă mor, voi trăi! Pruncul Mesia îmi e Mântuitor şi Domn! El mă va lua ACASĂ!

The Source of Light: Hanukkah by Wayne Hilsden

OUTSTORM - Ninge cu alb

duminică, 21 decembrie 2014

plânsul poate înnopta cu mine

"1 Te voi înălţa, Doamne, căci m-ai ridicat şi n-ai lăsat să se bucure duşmanii mei de mine. 

2 Doamne,Dumnezeul meu, când am strigat către Tine, Tu m-ai vindecat. 

3 Doamne, Tu ai ridicat sufletul meu din Locuinţa Morţilor; m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se coboară în groapă. 

4 Cântaţi Domnului, voi credincioşii Lui, şi lăudaţi aducerea-aminte a sfinţeniei Sale! 

5 Mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine o viaţă întreagă. 

Deşi plânsul poate înnopta cu mine, dimineaţa soseşte bucuria. 

6 Când îmi mergea bine, ziceam: „Nimic nu mă va clătina vreodată!“ 

7 Doamne, prin bunăvoinţa Ta întărisei muntele meu, dar, când Ţi-ai ascuns faţa, m-a cuprins frica. 

8 Doamne, către Tine strig, la Stăpânul caut îndurare. 

9 Ce câştig este de pe urma morţii mele, atunci când mă cobor în groapă?

Poate să Te laude ţărâna, poate ea să vorbească despre credincioşia Ta?

10 Ascultă-mă, Doamne, şi îndură-te de mine! 

Fii Tu, Doamne, ajutorul meu! 

11 Mi-ai prefăcut bocetul în dans, mi-ai înlăturat sacul de jale şi m-ai încins cu veselie, 12 pentru ca să-Ţi cânt slava şi să nu fiu mut! 

Doamne, Dumnezeul meu, veşnic Te voi lăuda!" Psalmul 30

luni, 15 decembrie 2014

The Source of Light: Reflecting God - Kurt Vetterling

unul dintre ei - provocare la recunostinta!

"11. Isus mergea spre Ierusalim si a trecut printre Samaria si Galileea.
12. Pe cand intra intr-un sat, L-au intampinat zece leprosi. Ei au stat departe, 13. si-au ridicat glasul si au zis: "Isuse, Invatatorule, ai mila de noi!"
14. Cand i-a vazut Isus, le-a zis: "Duceti-va si aratati-va preotilor!" Si pe cand se duceau, au fost curatati.
15. Unul din ei, cand s-a vazut vindecat, s-a intors, slavind pe Dumnezeu cu glas tare. 16. S-a aruncat cu fata la pamant la picioarele lui Isus si I-a multumit. Era samaritean.
17. Isus a luat cuvantul si a zis: "Oare n-au fost curatati toti cei zece? Dar ceilalti noua unde sunt?
18. Nu s-a gasit decat strainul acesta sa se intoarca si sa dea slava lui Dumnezeu?"
19. Apoi i-a zis: "Scoala-te si pleaca; credinta ta te-a mantuit."" Luca 17:11-19

Din textul acesta, trei cuvinte imi tot revin in minte: unul dintre ei. Adica unul din cei zece, unul din mulţime. Toţi fuseseră vindecaţi dar numai unul de întoarce să mulţumească. 

Văd din ce în ce mai mult că mulţumirea nu vrea să îmi curgă prin sânge. În schimb, nemulţumirea curge gârlă. Am decis însă să fac practic ceva: să mulţumesc oamenilor care au făcut un gest pentru mine, au însemnat la o vreme ceva pentru mine, au fost un bandaj de binecuvântare, un balsam de dragoste şi mângâiere pentru mine. 

Am început de aseară şi reacţiile sunt frumoase. 

Nu ştiu cât timp voi mai trăi sau cât timp voi mai avea oamenii bandaje şi balsam pe lângă mine şi nu vreau să trăiesc cu regrete!
Vreau sa mulţumesc!
Vreau să fiu unul din cei zece, unul din mulţime. 
Recunoştinţa aduce vindecare mai adâncă!
Recunoştinţa mă aduce mai aproape de Tata, de inima Lui!

Vă provoc să vă analizaţi şi să mulţumiţi celor de lângă voi pentru ceea ce au investit, pentru ceea ce v-au dăruit, pentru ceea ce au făcut pentru voi, pentru că v-au zâmbit, încurajat, mustrat, îndrumat, iubit ...

vineri, 12 decembrie 2014

Yeshua HaMashiach Hu YAH ET-HaDavar Elohim ישוע המשיח הוא יה את-הדבר אלוהים

Yeshua HaMashiach ~ (Jesus The-Messiah): The Light of the world....
...A Light to lighten the Goyim~(Gentiles/Nations), and the Glory of Thy people Yisrael~(Israel) !

Yeshua HaMashiach Hu YAH ET-HaDavar Elohim
ישוע המשיח הוא יה את-הדבר אלוהים

duminică, 7 decembrie 2014

Iustina si Cristi - Haruach Ve'Hakala

Astăzi, 07.12.2014, am fost la o logodnă. Pe mireasă o cunosc de aproape opt ani. Am văzut-o crescând, maturizându-se. Am râs şi am plâns împreună, am împărţit bucurii, dureri, trădări. Am cântat la cor şi nu numai împreună.  Pe mire l-am cunoscut de la mireasă. Mi l-a prezentat şi mi-a zis: "El e!". Eu am înţeles tot. Mai în glumă ... mai în serios, astăzi, tatăl miresei mi-a spus că eu sunt "nănaşa".

Am văzut relaţia lor crescând. I-am urmărit, m-am rugat pentru ei, am aşteptat minunile împreună iar astăzi, ne-am bucurat la logodna lor. Daniel Chirileanu descrie cam cum am văzut eu relaţia dintre Iustina şi Cristi.

"Vine-o vreme când te prinde-un dor de ducă;
Nu ştii unde, nu ştii cum,
Doar aşa, ca o nălucă,
Sinţi că vrei să pleci la drum.

Vine-o vreme când îţi picură din stele
Tot parfum şi nerăbdare;
Simţi că roua ţi-i mărgele
Şi ţi-i visul nesătulă căutare.

Vine-o vreme când prieteni, grupuri, gloate,
Nu-ţi mai sunt de nici un dor.
Te trezeşti visând departe
Şi te-alină cântecul de ape, călător.

Vine-o zi când chiar şi lacrima ţi-e dragă
Şi amurgul ţi se-mbracă în zori.
Uiţi parcă de lumea-ntreagă,
Parcă nimeni nu-ţi mai e dator.

Când peste grădini îţi înfloreşte nerăbdarea
Şi când cauţi neştiut spre ea,
Este vremea dragostei, chemarea;
Nu te-mpotrivi, va fi mai tare ea.

Dacă Dumnezeu îţi face semn că este clipa,
Dacă s-au topit zăpezile pe munţi,
Roagă-te, apoi desfă aripa
Către cuibul fericitei tale nunţi.

Tu ai priceput că ea te cheamă,
Drept răspuns tu i-ai deschis cărarea,
Amândoi să mergeţi fără teamă,
Dumnezeu v-a limpezit din mare-n mare zarea"Melodia de mai jos e dedicaţia mea pentru ei!
Fotografiile sunt folosite cu permisiunea fotografului.

vineri, 5 decembrie 2014

Shabchi Yerushalayim - Praise, O Jerusalem

Sunt într-o perioadă foarte ocupată dar o melodie mi-a captivat mintea şi inima.

Shabechi Yerushalayim et Adonai
Haleli Elohayich tzion
Shabechi Yerushalayim et Adonai
Haleli Elohayich tzion

Ki chizak berichei she'arayich
Ki chizak berichei she'arayich

Berach banayich bekirbech
Berach banayich bekirbech
Berach banayich bekirbech

Haleli haleli elohayich tzion
Haleli haleli elohayich tzion

Praise the LORD, O Jerusalem;
Praise your God, O Zion.
Praise the LORD, O Jerusalem;
Praise your God, O Zion.

For He has strengthened the bars of your gates;
For He has strengthened the bars of your gates;

He has blessed your children within you.
He has blessed your children within you.
He has blessed your children within you.

Praise your God, O Zion.
Praise your God, O Zion.

sâmbătă, 29 noiembrie 2014

murmurarea şi nemulţumirea

Am hotărât să Îl las pe Domnul să mă ajute să smulg din mine rădăcinile de murmurare şi nemulţumire. M-am rugat să îmi deschidă ochii să văd alte motive de mulţumire şi uimire. Luni dimineaţă însă o persoană a încercat să îmi strice deciziile şi dispoziţia. Am decis însă să mă rog pentru ea ca Domnul să o binecuvânte.

În drum spre servici, cam în fiecare dimineaţă, am urmărit nişte vrăbii din boscheţii de pe lângă blocuri. A venit iarna dar vrăbiile parcă îşi băteau jos de frig. Zburau dansând sau dansau zburând printre crengi şi prin aer. M-am întrebat cum a fost făcută pielea lor de rezistă la temperaturi joase şi ridicate. L-am lăudat pe Domnul pentru creativitate şi ingeniozitate. Hulubii s-au molipsit de bucuria şi jocul vrăbiilor şi cercul de dans era mai larg şi mai vesel.

Mulţumesc pentru fulgii care au dansat săptămâna asta.
Mulţumesc pentru frunzele ce se încăpăţânează să rămână pe crengile copacilor.
Mulţumesc pentru pisicile ce îşi fac treaba şi nu ne invadează şoarecii dornici de explorare.
Mulţumesc pentru câinele ce latră.

Mulţumesc pentru că trăiesc.
Mulţumesc pentru că văd, aud, simt, pot distinge gusturile, pot pipăi.
Mulţumesc pentru vasta paletă de culori ce încă îmi încântă ochii şi inima.
Mulţumesc pentru sănătate.
Mulţumesc Tată pentru că mi-ai deschis ochii să văd că sunt nemulţumitoare şi murmurăatoare.

E frumos să asculţi murmurul unui izvor sau al unei păduri însă te secătuieşte o persoană care murmură mai mereu.
De când am decis să scot murmurarea şi nemulţumirea din viaţa mea, descopăr cât de adânc înrădăcinate sunt în mine,

Nu pot fi bucuroasă de ceea ce am, de cine sunt dacă murmur şi-s nemulţumită!

joi, 27 noiembrie 2014

Happy Thanksgiving Day!

Astăzi, 27.11.2014, americanii de pretutindeni, celebrează Thanksgiving Day! La noi, la români, i se spune Ziua Mulţumirii.

Sărbătoarea asta a fost instituită însă de Domnul. "16 Să ţii Sărbătoarea Recoltei, a primelor roade ale muncii tale, din ceea ce ai semănat în ogor. Să ţii Sărbătoarea Culesului la sfârşitul anului, atunci când strângi de pe câmp rodul muncii tale. " Exod 23:16

Le doresc celor ce trăiesc în Statele Unite ale Americii, însă şi tuturor care aleg să celebreze Thanksgiving Day, să se bucure de sărbătoare şi mai puţin de Black Friday, să vadă binecuvântările şi să se bucure de ceea ce au, să aleagă să fie mulţumitori şi bucuroşi!

De Thanksgiving Day găseşti obligatoriu în meniu: curcan, piure, mazăre, plăcintă cu dovleac, mere sau nuci pecan.luni, 24 noiembrie 2014

Am ajuns să fac din nemulţumire un idol?

Am decis să recitesc în pasaje mici primul capitol din cartea ""Doamne, schimbă-mi atitudinea (până nu e prea târziu) de James MacDonald. Studiind cartea asta e ca şi cum sunt într-o operaţie de extirpare a formaţiunilor canceroase înrădăcinate în mine.

" Cei ce se alipesc de idoli deşerţi s-au lipsit de îndurarea de care ar fi putut avea parte" Iona 2:8 
Murmurarea şi nemulţumirea mea au devenit idoli? Asta când s-a întâmplat? Şi de ce sunt nemulţumită? De vreme? De calitatea unor produse sau servicii? De gustul unei mâncări? De atitudinile unora sau altora? De orice? Oricând? Oriunde? De oricine? 

Am ajuns să mă închin nemulţumirii?

Am ajuns să fac din nemulţumire un idol?

Am ajuns să fac din murmurare un idol? Să mă închin cu idolul în braţe?

Orişicât aş vrea să neg asta, oricât aş vrea să mă îndreptăţesc ... trebuie să recunosc că nemulţumirea şi murmurarea parcă îmi curg prin vene. Nu ştiu când mi-au intrat în sânge însă le văd spumegând cu viteză prin mine. 

Ce spune Dumnezeu despre asta? 
Dacă citesc Scripturile, văd că Dumnezeu pedepseşte murmurarea şi nemulţumirea cu moartea. 
"După o vreme poporul a început să se plângă în auzul Domnului că-i merge rău; Domnul a auzit şi s-a aprins de mânie. Focul Domnului s-a aprins împotriva lor şi a mistuit o parte din marginea taberei." Numeri 11:1

"10 Moise a auzit poporul plângând, fiecare în clanul lui şi la intrarea cortului lui. Atunci mânia Domnului s-a aprins foarte tare; Moise a înţeles că ceea ce făceau ei era un lucru rău. " Numeri 11:10

"Dar în timp ce carnea le era încă între dinţi, înainte să o mestece, mânia Domnului s-a aprins împotriva poporului şi Domnul a lovit poporul cu o mare urgie." Numeri 11:33

"9 Mânia Domnului s-a aprins împotriva lor şi El S-a îndepărtat. " Numeri 12:9

"4. Domnul a zis lui Moise: "Strange pe toate capeteniile poporului si spanzura pe cei vinovati inaintea Domnului in fata soarelui, pentru ca sa se intoarca de la Israel mania aprinsa a Domnului."" Numeri 25:4

"13 Atunci s-a aprins mânia Domnului împotriva lui Israel şi i-a făcut să rătăcească în pustie timp de patruzeci de ani, până când toată generaţia care făcuse rău înaintea Lui a murit.
14 Şi iată că acum vă ridicaţi voi, copii de păcătoşi, şi luaţi locul părinţilor voştri ca să aprindeţi şi mai tare mânia Domnului împotriva lui Israel." Numeri 32:14

O vreme m-am îmbătat cu apă rece, cu o scuză de doi lei. Mi-am spus că ce e în Vechiul Testament e istorie, nu-mi foloseşte deloc. Auzisem şi eu la alţii scuza asta, mi-a plăcut şi îmi trăiam viaţa cu ea. Numai că am descoperit că nu e aşa. 
"11 Aceste lucruri li s-au întâmplat lor pentru a ne servi nouă drept exemple şi au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi, cei peste care urmau să vină sfârşiturile veacurilor. " 1 Corinteni 10:11

Nu primesc ceea ce cer, nu am ceea ce îmi doresc, nu îmi e viaţa cum vreau eu. 
Durerile, încercările, necazurile sunt parte din viaţa mea. 
Părinţii mei nu mi-au dat tot ce am cerut, am vrut sau mi-am dorit. M-au pedepsit, mustrat, certat. Asta însă nu înseamnă că am avut părinţi denaturaţi ci asta înseamnă că m-au iubit şi le-a păsat de mine. Dacă primeam tot ce îmi dorea inima, deveam o răzgâiată şi nu aş fi preţuit nimic. 

Am descoperit că Dumnezeu mă iubeşte cu mult mai mult decât părinţii mei. Şi dacă nu primesc ce vreau eu, când vreau eu şi nu am viaţa ce mi-o doresc e pentru că El ştie mai bine ce imi este mie necesar. Ştie mai bine ca mine ce îmi trebuie şi ce nu. Aduce durerea ca să mă înveţe lecţii, să mă aducă mai aproape de El. Mă trece prin perioade grele pentru a îndepărta idolii din viaţa mea.
"pentru că Domnul îl disciplinează pe cel pe care-l iubeşte şi pedepseşte pe orice fiu pe care-l primeşte" Evrei 12:6

duminică, 23 noiembrie 2014

Mulţumesc! - Adonai Machaseinu

"8. O, de ar lauda oamenii pe Domnul pentru bunatatea Lui si pentru minunile Lui fata de fiii oamenilor!" Psalmul 107:8

E ziua`ntâi a săptămânii şi împreună cu cei din biserica mea vom celebra Ziua Mulţumirii. Am decis să ascultăm ceea ce spune Domnul: "Pune-ţi semne pe drum, pune-ţi stâlpi şi ia seama la calea, la drumul pe care-l urmezi. " Ieremia 31:21.

Multumesc pentru viaţă. Cutremurul de aseară mi-a arătat încă o dată cât de fragilă îmi este viaţa. 
Mulţumesc pentru viaţa ce o am în Isus Christos = Yeshua HaMaschiach.
Mulţumesc pentru pâinea cea de toate zilele.
Mulţumesc pentru apă.
Mulţumesc pentru zăpadă şi frig.
Mulţumesc pentru casă şi cei din casa mea.
Mulţumesc pentru că pot citi, conexa, înţelege ceea ce citesc.
Mulţumesc pentru Duhul Sfânt = Ruach Hakodesh trimis de Tata ca să mă înveţe, mustre, mângâie, aline.
Mulţumesc pentru Cuvântul scris, adica Biblia.

Mulţumesc pentru cafea.
Mulţumesc pentru mâncare.
Mulţumesc pentru haine şi papuci.
Mulţumesc pentru servici.
Mulţumesc pentru încercări dar mulţumesc şi pentru vindecări.
Mulţumesc pentru prieteni.

Mulţumesc pentru libertatea din ţară.
Mulţumesc pentru libertatea religioasă.
Mulţumesc pentru darul credinţei.
Mulţumesc pentru darurile şi talentele care mi-au fost date.
Mulţumesc pentru posibilitatea de a celebra această zi de mulţumire.

Mulţumesc pentru că am realizat că murmurarea şi nemulţumirea mă duc în pustiu.
Mulţumesc pentru că toamna asta bogată si colorată.
Mulţumesc pentru fructele şi legumele adunate.
Mulţumesc pentru că pot simţi gustul mâncării şi mă pot bucura de ceea ce gătesc.
Mulţumesc pentru fructe, dulceţuri şi prăjituri.
Mulţumesc pentru  trezirea spirituală ce o faci în mine.

Mulţumesc pentru că mă iubeşti mai mult decât mintea mea poate pricepe.
Mulţumesc că mă înconjuri cu dragostea Ta şi nu pot fugi de Tine, de prezenţa Ta.
Mulţumesc pentru că sunt preţioasă, sunt a Ta, sunt fiica Ta.

Mulţumesc că mi-ai dat glas să pot vorbi, să pot cânta. 
Mulţumesc pentru motivele nenumărate de mulţumire!
Todah Raba!

The Lord is our Refuge and our Redeemer.
Yeshua is our Messiah, trust in Him.
For thou shalt call His name Yeshua.
For He shall save His people from their sins.
Trust in Him.

Shiru L'Adonai

Sing to the Lord a new song;
sing to the Lord, all the earth.
Sing to the Lord, bless His name;
show forth His salvation from day to day.

Adonai Machaseinu,
Shiru L'Adonai Adonai machaseinu Hu goaleinu
Yeshua meshicheinu Bitchu bo (2x)

V'karata v'karata et shmo
Yeshua ki hu yoshia Bitchu bo
Hu yoshia hu yoshia et amo
Et amo meavnoteihem Bitchu bo

Shiru L'Adonai
Shiru L'Adonai shir chadash
Shiru L'Adonai Kol ha'aretz
Shiru L'Adonai shir chadash
Shiru L'Adonai Kol ha'aretz
Shiru L'Adonai barchu shemo
Basru m'yom l'yom yeshuato
Shiru L'Adonai shir chadash

joi, 20 noiembrie 2014

aleg!

În fiecare secundă, conştiet sau inconştient, fac alegeri.
Aleg să dorm sau să mă trezesc.
Aleg să mănânc sau nu.
Aleg să învăţ sau să cred că se poate şi fără carte.
Aleg să muncesc sau să cred zicala: "ce nu poţi face astăzi, lasă pe mâine sau pe poimâine că poate nu mai trebuie făcută!"
Aleg să citesc sau să îmi las mintea invadată cu imagini în derulare.
Aleg ce citesc sau îmi umplu mintea cu orice.
Aleg ideile şi filosofiile sau cred orice dă bine.
Aleg să ascult orice pare a fi muzică sau selectez ceea ce ascult.
Aleg să mă îmbrac frumos şi hainele să mă avantajeze sau arunc haine pe mine, haine care mă fac să arăt neîmbrăcată.
Aleg să cochetez cu filosofiile de orice natură sau mă înrădăcinez în principii şi valori absolute.
Aleg filmele pe care le vizionez sau mă uit la orice îmi iese în cale.
Îmi aleg prietenii sau mă dau pe mâna oricui.
Aleg să fiu mulţumitoare sau murmur şi-s nemulţumită de orice e sub soare.

Aleg să ştiu ceea ce cred sau ceea ce cred e o varză filosofică.
Aleg să spun şi sa scriu ceea ce cred sau ... ca să dau bine, tac.
Aleg să cred în nişte principii fundamentale, clare sau să îmi pun ochelari de cal şi bâjbâi prin viaţa.
Aleg să îmi iau ca reper propria persoană şi să fac ceea ce-mi place sau să aleg pe Dumnezeu ca reper şi să trăiesc cum spune El.

Aleg ce şi cum vorbesc.
Aleg cuvintele ce le folosesc.
Aleg fontul cu care scriu cuvintele.
Aleg cum îmi prind părul.
Aleg să cânt sau să tac.
Aleg cafeaua ce o beau.
Aleg cum îmi petrec timpul.
Aleg ce cred şi ce nu.
Aleg să imit şi să trăiesc ca altcineva sau prefer să trăiesc conştientă că sunt un individ unic.

Aleg ce cred şi în cine mă încred.
Aleg pe cine urmez şi cu cine mă însoţesc.
Aleg bomboanele şi ciocolata.
Aleg pâinea.
Aleg orice ... că vreau sau nu.

Dar ... ce alegeri fac?
Sunt ele bune sau sunt dăunătoare?

Orice alegere are consecinţe pe termen scurt sau lung. 

miercuri, 19 noiembrie 2014

"Doamne, schimbă-mi atitudinea (până nu e prea târziu)"

Am citit cartea "Doamne, schimbă-mi atitudinea (până nu e prea târziu)" scrisă de James MacDonald prin septembrie 2005. Mi-a plăcut şi am încercat încă de atunci să fac schimbări. O vreme a mers....

Împreună cu câteva femei, ne-am apucat să o studiem, nu numai să o citim. Sunt în primele două capitole la murmurare = nemulţumire şi recunoştinţă.

Nu-mi plac oamenii care sunt nemulţumiţi de orice, oriunde, oricând, şi de oricine. Mă trezesc însă că nici atitudinile mele nu sunt cele mai bune, mă trezesc că las nemulţumirea să crească în mine, să dea lăstari de amărăciune şi viaţa mea devine grea, amară şi de netrăit. E ca şi cum aş trăi fizic în deşert şi mănânc nisip dimineaţa, la prânz şi seara.

"8. O, de ar lauda oamenii pe Domnul pentru bunatatea Lui si pentru minunile Lui fata de fiii oamenilor!" Psalmul 107:8

Ce atitudinea am astăzi?
Cum aleg să trăiesc?
Aleg să mă plâng că a venit toamna?
Aleg să murmur că e mai rece afară? Că plouă sau fulguie?
Aleg să fiu nemulţumită că nu e soare când sunt în luna noiembrie?

Aleg să fiu mulţumitoare pentru apa ce vine de sus şi intră în pământ pregătindu-l pentru anul viitor?
Aleg să fiu mulţumitoare pentru hainele ce le îmbrac? Pentru papucii ce îi am în picioare?
Aleg să fiu mulţumitoare pentru că respir, umblu, gândesc, mă mişc?
Aleg să fiu mulţumitoare pentru toamna asta târzie?
Aleg să fiu mulţumitoare pentru ceea ce am?

Nu cumva nu pot vedea partea plină a paharului pentru că eu am întors paharul cu fundu`n sus?
https://www.flickr.com/photos/weilers5/6901951312/in

luni, 17 noiembrie 2014

Iosif şi Daniel

Mă tot frământă o întrebare. Am citit cartea Daniel si studiem, ca biserică, cartea Geneza. Mi-au fost aduse în faţă două personaje, două caractere, aproximativ aceeaşi situaţie. Iosif a fost vândut de fraţii săi iar Daniel a ajuns rob în Babilon Străini într-o ţară străină. Din câte am văzut eu ... aveau cam aceeaşi vârstă când au ajuns robi.

"2 Domnul a fost cu Iosif, astfel încât acesta a prosperat şi a locuit în casa stăpânului său egiptean.
3 Stăpânul său a observat că Domnul era cu Iosif şi că făcea ca toate să prospere în mâna lui. " Geneza 39:2-3

"21 Dar Domnul a fost cu Iosif, i-a arătat îndurare şi a făcut ca el să găsească bunăvoinţă la comandantul temniţei. " Geneza 39:21

"9 Dumnezeu a făcut ca Daniel să găsească îndurare şi bunăvoinţă înaintea căpeteniei eunucilor. " Daniel 1:9

Apropiaţii de lângă Iosif şi Daniel au văzut că Domnul e cu ei şi îi fac să capete bunăvoinţă.
Dar cei de lângă mine ce văd?
În ce mod au fost crescuţi de s-a văzut credinţa lor şi Dumnezeu în viaţa lor?
Erau oameni şi ei ca şi mine.
Dar în viaţa mea ce se vede? 

sâmbătă, 15 noiembrie 2014

atelier coral Jubilate! Selah!

Spătămâna trecută, la Iaşi, a avut loc cea de-a treia ediţie a atelierului coral Jubilate. Au fost în jur de 250 de corişti din Iaşi, Piatra Neamţ, Paşcani, o fată din Bucureşti, Chişinău, Bălţi şi din alte localităţi de lângă Iaşi.

Abia aşteptam să vină Ken Tucker şi echipa Jubilate la Iaşi. Abia aşteptam să cânt, să învăţ cântări noi, să las muzica să cânte în mine ...  De ce merg? Pentru că îmi place muzica dar şi pentru că mi-a fost încredinţat un dar, un talant şi pe care trebuie să îl folosesc pentru alţii şi nu pentru mine.

Pe paginile Scripturii găsesc mereu şi mereu îndemnul de a cânta, de a veni cu cântări de laudă la adresa Domnului, de a striga, de a bate din palme, de a ne bucura înaintea Domnului.
"1 Bateţi din palme, toate popoarele!
Strigaţi de bucurie către Dumnezeu!
.......
Sela
.....
6 Cântaţi-I lui Dumnezeu, cântaţi!
Cântaţi-I Împăratului nostru, cântaţi!
7 Dumnezeu este împăratul întregului pământ: cântaţi-I un maschil!..." Psalmul 47

"1 Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, toţi locuitorii pământului!
2 Cântaţi slava Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre!
3 Spuneţi-I lui Dumnezeu: „Ce înfricoşătoare sunt lucrările Tale!“ Atât de mare este tăria Ta, încât duşmanii Tăi dau înapoi în faţa Ta.
4 Tot pământul să Ţi se închine şi să-Ţi cânte, să-Ţi cânte Numele! Sela
5 Veniţi şi vedeţi faptele lui Dumnezeu, înfăptuirile înfricoşătoare pentru fiii oamenilor.
......
Sela
........
16 Veniţi şi ascultaţi, voi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi vă voi povesti ce a făcut El pentru mine!
..." Psalmul 66

Ken Tucker, Ruben Mureşan, Susan Strohschein, Richard Mauney şi Mariana Gherasim sunt membrii Fundaţiei Jubilate. Oamenii aceştia ne-au provocat să lăsăm comoditatea şi alte activităţi ca să ne întâlnim să cântăm, să învăţăm melodii noi şi să facem din viaţa noastră o închinare continuă.

Mi-am amintit de o poveste spusă de Ken. Erau două surori care şi-au promis una alteia că cine moare prima să vină în vis la cea rămasă şi să îi povestească cum e in cer. Trece ceva vreme şi una din ele moare iar sora rămasă pe pământ aşteaptă să îi apară sora în vis ca să îi povestească despre cer. Trece o zi, o săptămână, o lună .... trec şase luni şi, în sfârşit o visează. Cumva nervoasă, sora rămasă pe pământ o întreabă: de ce ţi-a luat aşa mult timp să vii ca să îmi povesteşt? După şase luni de zile apari? La care sora cealaltă îi spune: dar abia s-a terminat prima cântare!

Am cântat!
Am învăţat cântări noi!
Am lăsat inimile să ne fie inundate de muzică, de cuvinte.
Ne-am lăsat "vrăjiţi" de Ken şi melodiile au prins viaţă, cuvintele ne-au transformat şi ne transformă!
Am re-descoperit poeziile lui Traian Dorz!

Mulţumesc Domnului pentru echipa Jubilate, pentru oamenii din Iaşi care au organizat lucrurile frumos şi profesionist.
Mulţumesc Domnului că mi-a reamintit de darul ce mi L-a dat şi pe care trebuie să îl pun în negoţ!
Am văzut talent, dăruire, slujire, dragoste de Dumnezeu şi de oameni, zâmbet, căldură ...

Fotografiile sunt realizate de Ovidiu Diaconu şi mi-a dat permisiunea de a le folosi.
Multumesc Ovidiu!


Living the Spirit Led Life - Wayne Hilsden

Vertical: Can You Watch With Me One Hour? - Kurt Vetterling

duminică, 9 noiembrie 2014

strig de bucurie la umbra aripilor Tale!

"Un psalm al lui David compus pe când era în pustia lui Iuda

1 Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu! 

Te caut cu ardoare; îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine într-un pământ uscat, sterp şi fără apă. 

2 Aşa Te privesc în Lăcaşul Tău cel sfânt ca să-Ţi văd tăria şi slava. 

3 Pentru că îndurarea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea buzele mele Te vor lăuda. 

4 Aşadar, Te voi binecuvânta toată viaţa mea şi în Numelui Tău îmi voi ridica mâinile.

5 Mă satur de Tine ca de nişte bucate grase şi miezoase, iar gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. 

6 Îmi amintesc de Tine în aşternutul meu, în timpul străjilor nopţii cuget la Tine. 

7 Căci Tu eşti ajutorul meu, strig de bucurie la umbra aripilor Tale!
 
8 Sufletul meu este lipit de Tine, dreapta Ta mă sprijină. 

9 Aceia care caută să-mi ia viaţa sunt sortiţi nimicirii: vor merge în adâncimile pământului, 10 vor fi trecuţi prin ascuţişul sabiei, vor fi prada şacalilor. 11 Regele însă se va bucura în Dumnezeu! Toţi care jură pe Numele Lui se vor lăuda, căci gura mincinoasă va fi astupată." Psalmul 63

miercuri, 5 noiembrie 2014

Vertical: What do you bring? - Wayne Hilsden

Căutaţi-Mă, ca să trăiţi!

"4 Aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: «Căutaţi-Mă, ca să trăiţi!
....
6 Căutaţi-L pe Domnul, ca să trăiţi, ...

7 Ei sunt cei ce prefac judecata în pelin şi aruncă dreptatea la pământ!

8 El însă este Cel Ce a făcut Pleiadele şi Orionul, Cel Ce preface întunericul în dimineaţă şi preschimbă ziua în noapte, Cel Ce cheamă apele mării şi le varsă pe suprafaţa pământului – Domnul este Numele Lui!

9 El aduce într-o clipă prăpădul peste cel tare şi face să vină devastarea peste fortăreaţă.

10 Ei îl urăsc pe cel ce decide la poarta cetăţii şi le este scârbă de cel ce vorbeşte cu corectitudine.

11 De aceea, pentru că l-aţi călcat în picioare pe cel sărac şi aţi luat de la el taxe în grâne, chiar dacă aţi construit case de piatră, nu veţi locui în ele; chiar dacă aţi sădit vii plăcute, nu veţi bea din vinul lor!

12 Căci Eu ştiu cât de multe sunt nelegiuirile voastre şi cât de mari sunt păcatele voastre! Voi îl asupriţi pe cel drept, luaţi mită şi îi nedreptăţiţi pe cei nevoiaşi la poarta cetăţii.

13 De aceea, în vremuri ca acestea, cel prudent rămâne tăcut, căci sunt vremuri rele.

14 Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi! Astfel Domnul,Dumnezeul Oştirilor, va fi cu voi, aşa cum spuneţi că este!

15 Urâţi răul, iubiţi binele şi statorniciţi dreptatea la poarta cetăţii! Poate că Domnul, Dumnezeul Oştirilor, va arăta bunăvoinţă faţă de rămăşiţa lui Iosif. " Amos 5

duminică, 2 noiembrie 2014

Toate au fost facute prin El si pentru El. HOSHIANA!

Îmi continui călătoria de a descoperi cine este Isus Christos = Yeshua HaMashiach şi am găsit un text în Coloseni 1:15-23.


"15. El este chipul Dumnezeului celui nevazut, Cel intai nascut din toata zidirea.

16. Pentru ca prin El au fost facute toate lucrurile care sunt in ceruri si pe pamant, cele vazute si cele nevazute: fie scaune de domnii, fie dregatorii, fie domnii, fie stapaniri. 

Toate au fost facute prin El si pentru El.

17. El este mai inainte de toate lucrurile, si toate se tin prin El.

18. El este Capul trupului, al Bisericii. 

El este Inceputul, Cel intai nascut dintre cei morti, pentru ca in toate lucrurile sa aiba intaietatea.

19. Caci Dumnezeu a vrut ca toata plinatatea sa locuiasca in El 20. si sa impace totul cu Sine prin El, atat ce este pe pamant, cat si ce este in ceruri, facand pace prin sangele crucii Lui.

21. Si pe voi, care odinioara erati straini si vrajmasi prin gandurile si prin faptele voastre rele, El v-a impacat acum 22. prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca sa va faca sa va infatisati inaintea Lui sfinti, fara prihana si fara vina; 23. negresit, daca ramaneti si mai departe intemeiati si neclintiti in credinta, fara sa va abateti de la nadejdea Evangheliei pe care ati auzit-o, care a fost propovaduita oricarei fapturi de sub cer si al carei slujitor am fost facut eu, Pavel."miercuri, 29 octombrie 2014

Avi Lipkin la El Shaddai

Urmăresc programele celor de la El Shadai. Luna aceasta a vorbit Avi Lipkin şi mesajul lui mă ajută să dezleg puţin din Apocalipsa şi Geneza.

marți, 28 octombrie 2014

cele 10 porunci ... spuse altfel!

"Te iubesc atât de mult, încât am Mă ofer pe Mine Însumi ţie. Eu sunt adevărata realitate, singurul Dumnezeu de care vei avea nevoie vreodată. Numai în Mine vei găsi desăvârşirea.

Doresc un lucru minunat: o relaţie directă şi personală între Mine şi fiecare dintre voi. Nu aveţi nevoie de reprezentări inferioare ale Mele, cum ar fi idolii din lemn, fără viaţă. Mă puteţi avea pe Mine. Preţuiţi acest lucru.

Vă iubesc atât de mult, încât v-am dat numele Meu. Veţi fi cunoscuţi pe pământ drept "poporul Lui Dumnezeu". Preţuiţi acest privilegiu; nu abuzaţi de el, profanându-vă noul nume sau netrăind la înălţimea lui.

V-am dat o lume minunată, în care să munciţi, să vă veseliţi şi de care să vă bucuraţi. În implicarea voastră, puneţi deoparte o zi în care să vă amintiţi de unde a venit această lume. Trupurile voastre au nevoie de odihnă; spiritele voastre au nevoie de acest semn de aducere aminte.

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.

Viaţa omenească este sfântă. Eu v-am dat-o şi are o valoare inestimabilă. Ţineţi la ea. Respectaţi-o; ea este chipul Lui Dumnezeu. Cel care va nesocoti această poruncă şi va înfăptui sacrilegiul uciderii va fi pedepsit.

Cea mai profundă relaţie umană posbilă este căsătoria. Am creat-o pentru a rezolva singurătatea absolută din inima fiecărui om. A răspândi printre mai mulţi oameni ceea ce e menit să aparţină doar căsătoriei va devaloriza şi va distruge această relaţie. Păstraţi relaţiile sexuale şi intimitatea în spaţiul cuvenit lor, cel al căsătoriei.

Vă încredinţez proprietăţi. Puteţi poseda bucuri şi trebuie să le folosiţi cu responsabilitate. Dreptul la proprietate este un mare privilegiu. Pentru ca să fucţioneze, trebuie să respectaţi dreptul la proprietate al fiecăruia; furtul violează acest drept.

Eu sunt un Dumnezeu al adevărului. Relaţiile au succes numai dacă sunt guvernate de adevăr. Minciuna distruge contractele, promisiunile, încrederea. Voi sunteţi demni de încredere: dovediţi acest lucru spunând adevărul.

V-am dat lucruri bune, de care să vă bucuraţi: vite, grâne, aur, mobilă, instrumente muzicale. Însă oamenii sunt întotdeauna mai importanţi decât lucrurile. Iubiţi oamenii, folosiţi-vă de lucuri. Nu vă folosiţi de oameni în slujba iubirii voastre pentru luccruri."

Cred ca în anul 2010, am primit cartea "O făptură atât de minunată". Nu am citit-o până acum. Philip Yancey este scriitorul care reuşeşte cu succes să mă cucerească.
Philip Yancey şi Dr. Paul Brand - "O făptură atât de minunată" - Capitolul "Libertate", paginile 100-102

http://www.peregrinul.ro/?SERVICE=PER_RO_PRODUCT&TG_KE_PRODUCT=O_FAPTURA_ATAT_DE_MINUNATA&TG_KE_DIRECTORY=MISCELANEU_PER

luni, 27 octombrie 2014

Aminteşte-ţi deci ceea ce ai primit şi ai auzit!

Îmi continui "călătoria" prin Apocalipsa şi las Cuvântul să treacă prin mine, las întrebările să izvorască.

Către îngerul bisericii din Sardes
1 Îngerului bisericii din Sardes scrie-i: 

«Acestea sunt cuvintele Celui Care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: ştiu faptele tale; îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. 

2 Trezeşte-te şi întăreşte ce a mai rămas, care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu!
3 Aminteşte-ţi deci ceea ce ai primit şi ai auzit, ascultă de acestea şi pocăieşte-te! Dacă însă nu te trezeşti, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti când voi veni la tine. 

4 Ai totuşi în Sardes câteva nume care nu şi-au întinat hainele; ei vor umbla cu Mine, îmbrăcaţi în alb, pentru că sunt vrednici.
5 Cel ce învinge va fi îmbrăcat în haine albe şi nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea Vieţii, ci îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.
6 Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!» Apocalipsa 3:1-6
Îmi merge numele că trăiesc şi eu sunt deja moartă? Ce înseamnă asta? Din punct de vedere fizic încă trăiesc dacă scriu cuvintele acestea. Dar spiritual trăiesc? 

Cred că Isaia şi Ioan sunt făcuţi din acelaşi aluat. Ioan îl completează pe Isaia. Nu pot să nu mulţumesc Domnului pentru că cei doi oameni s-au lăsat folosiţi de El, au scris ceea ce Domnul le-a spus. Dar eu din ce aluat sunt făcută? Ei erau bărbaţi şi eu sunt femeie. Aceasta mă împiedică să nu Îl văd pe Dumnezeu, să nu fac din El Dumnezeul meu, să nu Îl găsesc pe Mesia, să nu las Duhul Domnului să mă înveţe?

Mesajul e clar pentru cei din Sardes: eşti mort! Dar nu se termină aici: "Trezeşte-te şi întăreşte ce a mai rămas, care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu!" Cu alte cuvinte: Mai ai o şansă! Caută-L pe Dumnezeu! Citeşte Cuvântul! Întăreşte-ţi credinţa în Cel Minunat, Cel venit de Sus, Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, stai lângă oameni vii, acţionează! Aminteşte-ţi Cuvântul, citeşte-L, crede-l, ascultă-l, însuşeşte-ţi ceea ce citeşti, aplică-l în viaţa ta. Nu amâna!

Dacă astăzi trăiesc fizic, mai am o şansă să trăiesc şi spiritual! Alegerea îmi aparţine! Şi ... nu vreau să-mi meargă numele că trăiesc şi eu sunt demult praf şi pulberi! 
Vreau să trăiesc!

duminică, 26 octombrie 2014

har şi pace vouă de la Cel Care este, Care era şi Care vine!

Azi, am luat-o înaintea zorilor şi am citit cartea Apocalipsa. Niciodată nu am găsit cartea asta atât de frumoasă. Niciodată nu L-am găsit pe Isus Christos = Yeshua HaMaschiach atât de frumos.

"har şi pace vouă de la Cel Care este, Care era şi Care vine, de la cele şapte duhuri care se află înaintea tronului Său 5 şi de la Isus Cristos, Martorul credincios, Întâiul născut dintre cei morţi şi Conducătorul regilor pământului! A Celui Care ne iubeşte, Care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui 6 şi ne-a făcut să fim o Împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
7 Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui. Da! Amin!
8 „Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul, Dumnezeu, Cel Care este, Care era şi Care vine, Cel Atotputernic!“
...
10 În ziua Domnului eram în Duhul şi am auzit în spatele meu un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, 11 care-mi spunea: „Scrie pe un sul ceea ce vezi şi trimite-l celor şapte biserici: în Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea!“
12 M-am întors să văd ce glas vorbea cu mine; şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur,
13 iar printre sfeşnice, pe „Cineva Care era ca un fiu al omului“. Era îmbrăcat într-o mantie care-I ajungea până la picioare şi era încins la piept cu un brâu de aur. 14 Capul şi părul Îi erau albe ca lâna albă sau ca zăpada, ochii Îi erau ca flacăra focului, 15 picioarele Îi erau ca bronzul încins, ars în cuptor, iar glasul Îi era asemenea vuietului unor ape mari. 16 În mâna dreaptă avea şapte stele, şi din gură Îi ieşea o sabie ascuţită, cu două tăişuri. Faţa Lui era ca soarele atunci când străluceşte în toată puterea lui.
17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort. El Şi-a pus peste mine mâna dreaptă şi mi-a zis:
„Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, 18 Cel Viu! Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor!" Apocalipsa 1:4-18

"«Acestea sunt cuvintele Celui Dintâi şi Celui De Pe Urmă, Celui Ce a fost mort şi a înviat" Apocalipsa 2:8
"«Acestea sunt cuvintele Fiului lui Dumnezeu, Care are ochii ca flacăra focului şi picioarele asemenea bronzului încins" Apocalipsa 2:18
" Şi toate bisericile vor şti că eu sunt Cel Care cercetez gândurile şi inimile şi că vă voi da fiecăruia după faptele voastre." Apocalipsa 2:23
"26 Celui ce învinge şi păzeşte până la sfârşit lucrările Mele îi voi da autoritate peste neamuri 27 el le va conduce cu un sceptru de fier şi le va sfărâma ca pe nişte vase de lut 28 tot aşa cum am primit şi Eu autoritate de la Tatăl Meu; şi îi voi da steaua dimineţii. 29 Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»" Apocalipsa 2:26-29

E ziua întâi a săptămânii şi îl las pe Ioan să Îl descrie pe Fiul omului, pe Cel Dintâi şi pe Cel de pe Urmă, Cel Viu, Cel ce are toată autoritatea, Cel Minunat! El este Cel în care cred, El este Fiul Lui Dumnezeu!

"Have you ever heard Messiah has come?
It says in His Word to cleanse every one
Atonement He made iniquity bore
That we can find life in Him evermore

The Sacrifice Lamb has been slain
His blood on the alter a stain
To wipe away guilt and pain
To bring hope eternal
Salvation has come to the world
God's only Son to the world
Jesus the one for the world
Yeshua is He

The prophets of old speak much of Messiah
His death is foretold the purpose is clear
Isaiah did say 'twas for an atonement
To give us a way that leads not to death

The Sacrifice Lamb has been slain
His blood on the alter a stain
To wipe away guilt and pain
To bring hope eternal
Salvation has come to the world
God's only Son to the world
Jesus the one for the world
Yeshua is He

So brothers of mine look not to yourselves
For we are but one we all need His help
We've broken the Law but He paid our debt
That we can find life by Yeshua's death

The Sacrifice Lamb has been slain
His Blood on the alter a stain
To wipe away guilt and pain
To bring hope eternal
So final atonement has come
And brought us new hope by God's Son
If you will believe in your heart
Yeshua you'll know" Joel Chernoff

sâmbătă, 25 octombrie 2014

מלך מלכי המלכים - Ohad Moskowitz

Forgive me, my Father for I have sinned before you 
Pardon me for all my transgressions 
Even on the days when I “forgot” you 
You were always in my Life 
In all the ways that I went 
You have been a guiding light 
I was blind I could not see beyond 
To that what my eyes were focused on 

Chorus: 
King, the King of Kings 
Thank you for life 
For happiness for tears and Laughter 
Even when it's hard sometimes 
even then you are my G-d You are never far

Even though I walk through a dark and methods 
I trust in you My G-d 
For my better half, for my firstborn and daughter 
Thanks for the non ending happiness 
Thanks for Holidays
For the Sabbath that protects will Never end Every day that passes on my way to heaven I’ll Picture you in front of my Eyes

joi, 23 octombrie 2014

Im HaShem Lo Yivneh Bayit

"Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba trudesc cei ce o zidesc. Dacă nu străjuieşte Domnul o cetate, degeaba păzeşte străjerul." Psalmul 127:1

"Iată că nu dormitează, nici nu doarme, Păzitorul lui Israel."  Psalmul 211:4

Im HaShem Lo Yivneh Bayit
Shav Amlu Bonav Bo
Im HaShem Lo Yishmor Ir
Shav Shakad Somer
Hinei Hinei Lo Yanum
Lo Yanum v'Lo Yishan
Lo Yanum v'Lo Yishan
Somer Yisrael

David Davis "Shofars in the Night"

DOMNUL dă înţelepciune!

"1 Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele şi vei păstra cu tine îndrumările mele, 2 dacă-ţi vei apleca urechea spre înţelepciune şi inima spre pricepere, 3 dacă vei cere înţelepciune şi te vei ruga pentru pricepere, 4 dacă o vei dori ca pe argint şi o vei căuta ca pe o comoară ascunsă, 5 atunci vei înţelege frica de DOMNUL şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.

6 Căci DOMNUL dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. 7 El păstrează izbânda pentru cel drept şi este scut pentru cei ce umblă în integritate. 8 El păzeşte căile judecăţii şi protejează calea credincioşilor Lui. 

9 Atunci vei înţelege ce este drept, corect şi integru; vei înţelege orice cale bună. 

10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta şi cunoaşterea va fi plăcerea sufletului tău. 11 Chibzuinţa te va proteja şi priceperea te va păzi. 12 Înţelepciunea te va îndepărta de la calea celui rău, de lângă omul care spune lucruri stricate, 13 de cel ce părăseşte cărările dreptăţii, ca să meargă pe drumurile întunericului, 14 căruia îi place să facă rău şi se bucură de perversitatea răului, 15 ale cărui cărări sunt întortocheate şi ale cărui drumuri sunt lăturalnice. 

16 Ea te va îndepărta de femeia desfrânată, de străina care rosteşte cuvinte ademenitoare, 17 de cea care îşi părăseşte partenerul tinereţii ei şi uită legământul făcut înaintea Dumnezeului ei. 18 Casa ei conduce spre moarte şi urmele ei duc la cei ce au murit. 19 Nimeni, din cei ce merg la ea, nu se mai întoarce, nici nu mai găseşte cărările vieţii. 

20 De aceea tu să mergi pe căile oamenilor buni şi să păstrezi cărările celor drepţi. 21 Căci cei drepţi vor locui ţara şi cei integri vor rămâne în ea, 22 dar cei răi vor fi îndepărtaţi din ţară şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea." Proverbele 2

marți, 21 octombrie 2014

a căutat binele şi a vorbit pentru pacea întregului său neam!

M-aş aştepta ca Estera să devină eroul principal, să iasă în evidenţă, să numească sărbătoarea asta Esteriada sau Hadassiada şi în nici un caz Purim - adica zaruri. Ce nume păgân a putut şi ea să aleagă! Ce a fost în capul ei? Doar şi-a riscat prorpia piele, nu? A încălcat legea mezilor şi perşilor şi a intrat neinvitată în biroul împăratului. Apoi a muncit de i-au sărit capacele organizând două banchete pentru împărat şi Haman. A trebuit să găsească cei mai buni muzicienii, cele mai alese mâncăruri, cei mai drăguţi şi îndemânatici chelneri şi bucătari.

Cartea Estera este despre ea, nu? Dacă da, atunci de ce ea e mai mereu în spate? De ce ni se vorbeşte mai mereu despre împărat, Haman, Mardoheu si despre comploturile de la palat? Nu ar trebui sa fie vorba despre Estera!

Povestea începe prin a ni se vorbi despre împărat şi se termină tot cu el şi mai apare şi Mardoheu. Ceva nu e în regula! Estera nu e o femeie modernă? Nu e o femeie implicată politic? Nu e o femeie de societate?

Estera sparge toate tiparele la care m-aş aştepta eu. Nu se dă în stambă când e luată la palat. Nici nu avea ce să spună sau ce să facă. Îşi acceptă rolul de rob într-o ţară străină şi păgână. Fusese instruită să nu îşi descopere identitatea şi de la verişorul ei primeşte numele persan, Estera. În realitate, ea se numea Hadassa.

Ajunsă la palat, vede Mâna Domnului lucrând pentru ea atunci cînd Hegai îi dă cea mai bună cameră, în cea mai bună parte a palatului, îi dă cele mai bune slujnice şi îi arată bunătate. Ea ştia cine este şi cărui Dumnezeu Îi slujeşte!

Este aleasă împărăteasă! Nu iese la rampă, nu apare în orice show, nu face spectacole pentru a-şi etala frumuseţea. Nu ni se spune despre CV-ul ei prea mult. Dar, unchiul său era scrib şi era imposibil ca Estera să nu ştie să scrie şi să citească. Evreii sunt oamenii cărţii şi indiferent de context, ei şi-au pus copiii să înveţe şi să scrie.

Haman dă edictul funebru iar Estera habar nu a avut de acesta până ce verişorul ei nu a apărut la poarta palatului îmbrăcat în sac şi cenuşă. Nu s-a prefăcut că nu îl recunoaşte. Nu şi-a renegat identitatea. Nu s-a lepădat de neamul ei. Nu se arată nepăsătoare de veştile aduse de slujitori. Nu crede că are imunitate parlamentară sau imperială.

Era căsătorită cu un împărat păgân. Putea foarte uşor şă îi trimită vorbă lui Mardoheu şi să se eschiveze. Putea să nu facă nimic. Dar ea nu a uitat că Dumnezeul ei face minuni. Dumnezeul de care i-au povestit părinţii şi verişorul ei este Cel Minunat, Cel ce face minuni, Cel ce aude, vede, intervine pe căi nebănuite!

Îşi descoperă identitatea în faţa celor mici şi umili, a slujitorilor ei - o mixtură de neamuri. Aceştia, împreună cu Estera postesc, se roagă şi lucrează.

Apoi ... uşile încep să se deschidă! Are loc primul banchet, al doilea, Haman este descoperit, apoi spânzurat, Mardoheu este înălţat în rang. Urmează zilele când evreii şi-au salvat viaţa din mâna celor care au ridicat-o împotriva lor. Vag mai apare pe scenă Estera ... cumva voalat. Apare ba lângă împărat, ba lângă Mardoheu.
"3 Toţi conducătorii provinciilor, satrapii, guvernatorii şi slujbaşii împăratului îi sprijineau pe iudei, căci îi apucase groaza de Mardoheu, 4 fiindcă Mardoheu era renumit la palatul împăratului şi-i mergea faima prin toate provinciile, deoarece el era un bărbat a cărui influenţă creştea tot mai mult. " Estera 9:3-4

"1 Împăratul Ahaşveroş a rânduit un tribut asupra ţării şi asupra ostroavelor mării.
2 Toate faptele privitoare la puterea şi isprăvile lui, precum şi amănunte despre măreţia lui Mardoheu, cel promovat de împărat, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor împăraţilor Mediei şi Persiei“?
3 Iudeul Mardoheu era al doilea în rang după împăratul Ahaşveroş şi era renumit printre iudei, fiind preţuit de mulţimea fraţilor săi, pentru că a căutat binele poporului său şi a vorbit pentru pacea întregului său neam." Estera 10

Smerenie, modestie, credinţă văd la Estera. Dar ştiu că ea a fost crescută şi educată de Mardoheu. 

De ce l-a ridicat Domnul în poziţia în care a ajuns? De ce a ajuns prim ministrul Persiei? "pentru că a căutat binele poporului său şi a vorbit pentru pacea întregului său neam." 

Despre mine ce se poate spune? Ce caut? Despre ce vorbesc? Caut eu pacea şi binele celor de lângă mine? Îmi pasă sau mă eschivez?

luni, 20 octombrie 2014

Peter Tsukahira - "Don't Argue With God"

întristarea lor s-a transformat în bucurie, iar bocetul lor – în fericire

Trăiesc într-un context ... stresat. Termene, situaţii, probleme ce îşi cer drepturile, nervi, dureri, tragedii, decese, boli ... sunt realităţi despre care aud, citesc şi cărora le simt efectele zilnic. Parcă m-am născut într-o lume îmbibată şi înţesată în nemulţumire, durere şi nefericire.

Am decis să scurtez discuţiile cu oamenii ce au talentul de a-şi varsă năduful pe mine, să termin convorbirile în care nemulţumirile vin ca un tsunami de la persoanele cu care vorbesc. Am şi eu nemulţumirile mele şi ... mi-i de ajuns cu ele. Nu mai vreau să le car şi pe ale altora ...

Mă uit la Iacov, la călătoria lui spre Canaan şi nu pot să nu observ cum se transformă. După 20 de ani în care stă sub papucul lui Laban, pleacă spre acasă. Îl văd cum se lasă schimbat de Domnul, cum ridică altare şi şi-a luat familia lângă el ca să se sfinţească, curăţească.

Estera, merge pe acelaşi sistem, al ridicării de altare, a sărbătorilor, a bucuriilor. Ieremia spune poporului: "Pune-ţi semne pe drum, pune-ţi stâlpi şi ia seama la calea, la drumul pe care-l urmezi." (Ieremia 31:21).

Îmi place să observ oamenii. Şocant a fost să descopăr că semenii mei nu ştiu să se bucure. La agape, la Ziua Mulţumirii, la nunţi, oamenii se adună şi încep să se plângă.

Problema bucuriei e una ce mă frământă. Ades mi se spune: "ce-ţi pasă ţie? Eşti mereu veselă, voioasă. Asta înseamnă că nu ai probleme, necazuri, boala nu se prinde de tine ..." La început mă enervam. Acum însă întreb doar atât: "vrei să facem schimb de papuci?"

Nu se predau la şcoală sau universitate lecţii de cum să ne bucurăm, cum să ne manifestăm bucuria, cum să reacţionăm în mijlocul unei sărbători. Dar, nici cum să facem faţă durerii şi necazului nu ni s-au dat lecţii.

Estera şi Mardoheu poruncesc iudeilor să ţină două zile se sărbătoare. Genocidul fusese la un pas distanţă dar situaţia se schimbă. Rezultă un decret imperial şi două zile de sărbătoare. Cum s-a manifestat bucuria lor în aceste zile? S-au odihnit, au mâncat, au cântat, L-au lăudat pe Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov pentru minunea ce a făcut-o în viaţa lor, au mulţumit Domnului, au trimis daruri prietenilor lor, s-au bucurat să primească daruri.

"18 Iudeii din Susa s-au strâns şi în ziua a treisprezecea a lunii, şi în ziua a paisprezecea a lunii, iar în ziua a cincisprezecea s-au odihnit şi au făcut din ea o zi de ospăţ şi de bucurie.
19 De aceea iudeii de la sate au făcut din ziua a paisprezecea a lunii Adar o zi de bucurie şi de ospăţ, o zi de sărbătoare în care prietenii îşi trimit unii altora daruri.

20 Mardoheu a scris aceste lucruri şi a trimis scrisori tuturor iudeilor din provinciile împăratului Ahaşveroş, celor de aproape şi celor de departe, 21 ca să-i îndemne să sărbătorească în fiecare an ziua a paisprezecea a lunii Adar şi ziua a cincisprezecea a aceleiaşi luni, 22 ca zile în care iudeii au scăpat de duşmanii lor şi ca lună în care întristarea lor s-a transformat în bucurie, iar bocetul lor – în fericire. I-a îndemnat să facă din ele zile de ospăţ şi de bucurie şi să trimită daruri de mâncare prietenilor şi daruri celor săraci.

23 Iudeii au acceptat ceea ce începuseră deja să facă şi au făcut întocmai cum le scrisese Mardoheu. 24 Căci agaghitul Haman, fiul lui Hamedata, asupritorul tuturor iudeilor, plănuise stârpirea iudeilor, aruncând „Purul“, adică sorţul, pentru ca aceştia să fie zdrobiţi şi nimiciţi, 25 însă împăratul a prins de veste şi a poruncit în scris să se întoarcă asupra capului lui Haman planul cel rău pe care acesta l-a pus la cale împotriva iudeilor şi să fie spânzurat pe lemn atât el, cât şi fiii acestuia. 26 De aceea au numit aceste zile „Purim“, după cuvântul Pur. Astfel, din pricina tuturor celor scrise în acea scrisoare şi din pricina a ceea ce au văzut şi a ceea ce li s-a întâmplat, 27 iudeii au hotărât atât pentru ei, cât şi pentru urmaşii lor, dar şi pentru toţi cei care li se vor mai adăuga, să nu înceteze să sărbătorească aceste două zile, în fiecare an, după cum spunea scrisoarea, la vremea hotărâtă.

28 Zilele acestea trebuiau amintite şi sărbătorite în fiecare generaţie, de către fiecare clan în parte, în fiecare provincie şi în fiecare cetate. Zilele de Purim nu trebuiau să fie desfiinţate niciodată din mijlocul iudeilor, iar amintirea lor nu trebuia să înceteze printre urmaşii lor.

29 Împărăteasa Estera, fiica lui Abihail, şi iudeul Mardoheu au scris cu toată autoritatea, ca să întărească această a doua scrisoare cu privire la Purim. 30 Mardoheu a trimis scrisori tuturor iudeilor din cele o sută douăzeci şi şapte de provincii imperiale ale lui Ahaşveroş. Ele conţineau cuvinte de pace şi de încredere, 31 pentru a întări sărbătorirea acestor zile de Purim la vremea hotărâtă, aşa cum ceruse iudeul Mardoheu şi împărăteasa Estera şi totodată aşa cum ei înşişi îşi rânduiseră, pentru ei şi pentru urmaşii lor, reglementări cu privire la post şi la bocet.
32 Porunca Esterei a întărit aceste reglementări cu ocazia Purimului şi a fost scrisă într-o carte." Estera 9:18-32

Dincolo de sărbătorile date prin Lege, văd că Biblia nu interzice sărbătorile, celebrările, bucuriile. Spun despre mine că-s creştină şi parcă beau doar oţet şi fiere? Nu cumva ceva nu e în regulă cu mine? Nu cumva îmi merge doar numele că-s creştină şi trăiesc într-o duplicitate crasă?

Dacă iertarea păcatelor nu îmi aduce bucuria eliberării însemană că nu Îl cred pe Christos.
Dacă faptul că Dumnezeu e cu mine mereu nu îmi aduce pace şi linişte înseamnă că Dumnezeul în care mă încred e minuscul.
Dacă nemulţumirea musteşte în mine înseamnă că în nici un caz Biblia nu e cartea mea de căpătâi şi Christos nu îmi e Domn, Stăpân şi Mântuitor.
Dacă în mijlocul bucuriei sunt nemulţumită, morocănoasă, veninoasă, problema e la mine, nu la ceilalţi.
Dacă nimic nu e frumos, plăcut, nimic, nimeni nu mă mulţumeşte, atunci e timpul să cer Domnului să intervină, să Îl las să fie Dumnezeu, să Îl las să mă atingă ca pe Iacov.

E posibil să plec de la Penielul meu, ca şi Iacov, şchiopătând.
E posibil să primesc, ca şi Saul, un ţepuş.

Vreau să mă bucur!
Vreau să ridic altare!
Vreau să îmi pun pietre pe drum!
Vreau să îmi fac şi alte zile de sărbătoare decât cele stabilite de Lege şi să mă bucur!
Vreau să ma bucur dăruind şi primind cadouri!
Vreau să cânt şi să mă las încântată!
Vreau să Îl las pe Domnul să schimbe întristarea mea în bucurie şi bocetul în fericire!

duminică, 19 octombrie 2014

Where are you from? - PM Benjamin Netanyahu

Binecuvântarea DOMNULUI îmbogăţeşte

"1 Proverbele lui Solomon: Un fiu înţelept aduce bucurie tatălui său, dar un fiu prost îşi întristează mama. 

2 Comorile obţinute prin înşelăciune nu folosesc la nimic, dar dreptatea salvează de la moarte. 

3 DOMNUL nu va lăsa pe cel drept să sufere de foame, dar El îndepărtează dorinţa celor răi. 

4 Mâinile leneşe aduc sărăcie unui om, dar mâinile harnice îl îmbogăţesc. 

5 Cine strânge vara este un fiu înţelept, dar cine doarme în timpul secerişului este un fiu care aduce ruşine. 

6 Pe capul celui drept sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde violenţă. 

7 Amintirea celui drept este binecuvântată, dar numele celor răi va putrezi. 

8 Cine are o inimă înţeleaptă primeşte poruncile, dar pălăvrăgeala nebunului duce la ruină. 

9 Cine umblă în integritate merge în siguranţă, dar cine apucă pe căi stricate va fi descoperit. 

10 Cine clipeşte răutăcios provoacă întristare, iar pălăvrăgeala nebunului duce la ruină. 

11 Gura celui drept este un izvor de viaţă, dar gura celor răi ascunde violenţă. 

12 Ura provoacă certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. 

13 Pe buzele omului priceput se găseşte înţelepciune, dar nuiaua este pentru spinarea celui fără minte.
 
14 Înţelepţii păstrează cunoştinţa, dar gura nebunilor atrage ruina. 

15 Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, iar lipsa este ruina celui sărac. 

16 Câştigul celui drept este folosit pentru viaţă, dar venitul celui rău este folosit pentru păcat. 

17 Cine ţine seama de disciplină este pe calea vieţii, dar cine ignoră corectarea se rătăceşte. 

18 Cine ascunde ura are buze mincinoase, şi oricine răspândeşte bârfa este un prost. 

19 În mulţimea de cuvinte păcatul nu lipseşte, dar cel înţelept îşi ţine gura. 

20 Limba celui înţelept este ca argintul ales, dar inima celui rău este de mică valoare. 

21 Buzele celui drept hrănesc pe mulţi, dar proştii mor din lipsă de chibzuinţă. 

22 Binecuvântarea DOMNULUI îmbogăţeşte şi El nu adaugă nici un necaz la ea.
 
23 Pentru cel prost este o plăcere să facă răul, dar omul priceput îşi găseşte plăcerea în înţelepciune.
 
24 Celui rău, de ceea ce se teme, aceea i se va întâmpla, dar celor drepţi li se va împlini dorinţa. 

25 Când trece furtuna, cel rău este măturat, dar cel drept rămâne în picioare pentru totdeauna. 

26 Ca oţetul pentru dinţi şi ca fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cei ce-l trimit. 

27 Frica de DOMNUL prelungeşte zilele, dar anii celui rău vor fi scurtaţi. 

28 Nădejdea celor drepţi este bucurie, dar aşteptările celor răi sunt zadarnice. 

29 Calea DOMNULUI este un refugiu pentru cel integru, dar este o ruină pentru cei ce fac răul. 

30 Cel drept nu va fi dezrădăcinat niciodată, dar cei răi nu vor locui în ţară. 

31 Gura celui drept aduce înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. 

32 Buzele celui drept ştiu ce este potrivit, dar gura celor răi spune numai lucruri stricate." Proverbele 10

sâmbătă, 18 octombrie 2014

A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti!

Ieri, am văzut că bucuria, veselia şi onoarea apar la aflarea unei veşti ce aduce speranţă, viaţă. Îmi reamintesc că edictul lui Haman era valabil, data stabilită eradicării evreilor nu se schimbase. Aceştia însă aveau dreptul să se apere. Te poti apăra şi te poţi răzbuna. Trecuseră deja trei luni de la primirea primului edict până ce a ajuns ordonanţa de guvern dată de Ahaşveroş prin care li se comunica tuturor că iudeii se pot apăra. Şi, în cele trei luni înţesate de antisemitism, ura crescuse ca prin farmec.

Nu mă pot lăuda cu o personalitate calmă, blândă şi iertătoare. Dimpotrivă, sunt vulcanică, dură şi iert greu. Îmi este greu să întorc celălalt obraz, să tac, să nu răspund înapoi, să nu plătesc cu aceeaşi monedă. Cartea Estera atinge puncte sensibile din viaţa mea ... Iudeii vremii Esterei sunt oameni reali, oameni la fel ca mine. Dar sunt oameni care au lăsat ca Cuvântul Domnului să trăiască în ei şi ei să trăiască conform cu ceea ce poruncise Domnul.

"În luna a douăsprezecea, adică în luna Adar, în ziua a treisprezecea a lunii, când avea să se ducă la îndeplinire porunca şi decretul împăratului, chiar în ziua în care duşmanii iudeilor se aşteptau să pună stăpânire peste ei, situaţia s-a schimbat, astfel că iudeii au pus stăpânire peste cei ce îi urau.
2 Iudeii s-au adunat în cetăţile lor, în toate provinciile împăratului Ahaşveroş, ca să pună mâna pe cei ce căutau să le facă rău. Nimeni nu le-a putut sta împotrivă, căci groaza de iudei cuprinsese toate popoarele.
3 Toţi conducătorii provinciilor, satrapii, guvernatorii şi slujbaşii împăratului îi sprijineau pe iudei, căci îi apucase groaza de Mardoheu, 4 fiindcă Mardoheu era renumit la palatul împăratului şi-i mergea faima prin toate provinciile, deoarece el era un bărbat a cărui influenţă creştea tot mai mult.
5 Iudeii au lovit cu tăişul sabiei pe toţi duşmanii lor; i-au înjunghiat, i-au nimicit şi au făcut celor ce-i urau tot ce au vrut.
6 În citadela Susei iudeii au ucis şi au nimicit cinci sute de oameni, printre care se numărau şi 7 Parşandata, Dalfon, Aspata, 8 Porata, Adalia, Aridata, 9 Parmaşta, Arisai, Aridai şi Vaizata.
10 I-au ucis şi pe cei zece fii ai lui Haman, fiul lui Hamedata, asupritorul iudeilor,

dar nu s-au atins de averile lor.

11 În ziua aceea, numărul celor ucişi în citadela Susei a ajuns la cunoştinţa împăratului. "

Iudeii ucid pe cei ce le voiau răul. Nu îşi ucid toţi vecinii, nu ucid totţi oamenii din satul sau cetatea unde locuiau. Îi ucid numai pe cei despre care ştiau că i-ar fi vrut dispăruţi. Nu pot să nu văd autocontrolul de care dau dovadă. Mai văd ceva ce îmi fac ochii să iasă din orbite: "dar nu s-au atins de averile lor". Edictul lui Haman spunea că iudeii trebuie să moară şi averile să fie confiscate. Iudeii primesc dreptul să se apere şi nu se apără la extrem, răzbunându-se. Nu duc lucrurile la extrem, nu devin extremişti. Nu omoară femeile şi copiii. Nu îşi însuşesc averile celor omorâţi!

Nu pot să nu văd credinţa iudeilor vremii Esterei, nu pot să nu conştinetizez efectele învăţării Legii şi a aplicării acesteia în viaţa lor dincolo de teorie.

Împăratului i se spune care e numărul morţilor din capitala Susa şi de data asta, o cheamă el pe Estera:
"12 Împăratul i-a zis împărătesei Estera:
– În citadela Susei iudeii au ucis şi au nimicit cinci sute de oameni şi pe cei zece fii ai lui Haman. Ce vor fi făcut în celelalte provincii? Dacă mai ai vreo dorinţă, ţi se va împlini. Dacă mai ai vreo cerere, ţi se va răspunde.
13 – Dacă împăratul găseşte că este bine, a zis Estera, să se dea voie iudeilor să facă şi mâine cum au făcut astăzi. Să se dea un decret la Susa prin care cei zece fii ai lui Haman să fie spânzuraţi pe lemn.
14 – Aşa să se facă, a răspuns împăratul, să se dea un decret la Susa prin care să li se dea voie iudeilor să-i spânzure pe cei zece fii ai lui Haman. "

Văd că Ahaşveroş începe să aibe încredere în Estera, Nu se înfurie când aude câţi oameni au murit ci o întreabă dacă mai are vreo cerere, dacă mai poate face ceva pentru ea. Şi mai dă un decret.

"15 Iudeii s-au strâns în Susa şi, în ziua a paisprezecea a lunii Adar, au ucis în Susa încă trei sute de oameni.

De averile lor însă nu s-au atins.

16 Restul iudeilor din provinciile împăratului s-au strâns şi ei ca să-şi apere vieţile şi şi-au dobândit odihna, scăpând de duşmanii lor. Au ucis şaptezeci şi cinci de mii dintre cei ce îi urau,

dar de averile lor nu s-au atins.

17 Aşa s-a întâmplat în ziua a treisprezecea a lunii Adar, iar în a paisprezecea zi s-au odihnit şi au făcut din ea o zi de ospăţ şi de bucurie." Estera 9

Obsesiv şi osedant, se reaminteşte că de averile celor ucişi nu s-au atins. Nu au lăsat ca pasiunea răzbunării să pună stăpânire pe ei. Nu au ras totul de pe faţa pământului. Nu au dus edictul la extrem.

Văd din cartea Esterei că Domnul intervine, lucrează, salvează şi aduce bucurie, veselie şi onoare.
Dar văd cuvântul Domnului trăit şi aplicat în vieţile iudeilor.
Văd că răzbunarea poate fi pusă sub autocontrol, văd că pasiunea victimelor poate fi stăpânită.

Ce aleg eu? Iudeii sunt cunoscuţi ca oameni si Scripturii, ai cărţii.
Creştinii cum sunt cunoscuţi? Ca urmaşi ai Lui Isus Christos = Yeshua HaMaschiach.
Se văd în viaţa mea învăţăturile Celui pe care Îl urmez?
Se vede Cuvântul trăind în viaţa mea?
"13 Voi aţi fost chemaţi la libertate, fraţilor, dar nu folosiţi libertatea pentru fire, ci, în dragoste, slujiţi-vă unul pe altul.
14 Căci întreaga Lege se poate rezuma la o singură poruncă: „Să-l iubeşti pe semenul tău ca pe tine însuţi.“
15 Însă dacă voi vă faceţi rău unul altuia şi vă mâncaţi între voi, aveţi grijă să nu vă distrugeţi unii pe alţii!" Galateni 5:13-15

Slujesc şi iubesc? Sau fac rău şi mănânc tot ce prind?

La ce sunt îndemnată?
"1 Prin urmare, vă îndemn fraţilor, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră!

2 Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită.

3 Prin darul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiţi modeşti în gândirea voastră, fiecare după măsura de credinţă pe care i-a dat-o Dumnezeu. 4 Pentru că, aşa cum într-un trup avem multe mădulare şi nu toate au aceeaşi funcţie,
5 tot astfel şi noi, care suntem mulţi, suntem un singur trup în Cristos, iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora." Romani 12:1-5

Mă conformez trendului, filosofiei lumii în care trăiesc?
E ceva diferit în mine?

Pavel continuă îndemnul:
"9 Dragostea să vă fie sinceră; urâţi răul, lipiţi-vă de bine!

10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească! Luaţi-vă la întrecere în ce priveşte respectul pe care vi-l acordaţi reciproc.

11 În ce priveşte dedicarea, să nu fiţi leneşi! Fiţi plini de râvnă cu duhul! Slujiţi Domnului!

12 Fiţi bucuroşi în nădejdea voastră! Fiţi răbdători în necaz! Dedicaţi-vă rugăciunii!

13 Ajutaţi-i pe sfinţii care sunt în nevoi! Fiţi ospitalieri!

14 Binecuvântaţi-i pe cei care vă persecută! Binecuvântaţi, nu blestemaţi!

15 Bucuraţi-vă cu cei care se bucură, plângeţi cu cei care plâng!

16 Trăiţi în armonie unii cu alţii! Nu vă gândiţi la lucrurile înalte, ci asociaţi-vă cu cei smeriţi! Nu vă consideraţi singuri înţelepţi!

17 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău! Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor! 18 Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii!

19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi niciodată singuri, ci lăsaţi loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris: „A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti! zice Domnul.“

20 Însă „dacă duşmanul tău este flămând, dă-i de mâncare, iar dacă-i este sete, dă-i să bea, căci, făcând aşa, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui“.
 
21 Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine!" Romani 12:9-21